U cilju planiranja mentora i tema za diplomske radove, studenti završne godine studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo, III godina odsjeka Proizvodni biznis i III godina odsjeka Sotversko inženjerstvo) trebaju da popune obrazac, po predlošku koji se nalazi na slijedećem linku (Prethodna prijava).

U toj prijavi, studenti obavezno upisuju 3 predmeta iz kojih bi željeli raditi diplomski rad, a nakon toga Naučno-nastavno vijeće fakulteta će utvrditi konačan raspored diplomanatam, u skladu sa raspoloživosti i opterećenjem nastavnika. Popunjenu prijavu student trebaju dostaviti prodekanu za nastavu, lično ili putem emaila (edin.berberovic@unze.ba). Rok da studenti dostave prijave za diplomske radove je najkasnije do 28. februara 2021. godine.

U slučaju da studenti ne dostave prijavu sa upisana 3 predmeta za izradu diplomskog rada, fakultet će odrediti predmet i mentora za diplomski rad.


PDF
FileAction
Prethodna-prijava.docDownload