Predavanja iz predmeta Sociologija i ekonomika građevinarstva održavat će se srijedom sa početkom u 15,30 sati (umjesto u 16,15).


PDF