Bosna i Hercegovina – jedina država na evropskom kontinentu bez akademske mreže

U okviru regionalnog sastanka organizacije RIPE NCC održanog u Sarajevu, 16-17 aprila 2019, organizirana je panel diskusija na temu “Akademske i istraživačke mreže”, na inicijativu Univerziteta u Zenici. Predstavnici Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta “Džemal Bijedić”, akademske mreže Hrvatske CARNET, Makedonije MARNET i Grčke GRNET, pokušali su naći rješenje kako da Bosna i Hercegovina postane dio evropske akademske mreže GÉANT koja povezuje preko 50 miliona studenata i akademskog osoblja iz svih država evropskog kontinenta osim BiH, koja nije članica te mreže jer nema državnu akademsku mrežu. Iako postoji infrastruktura kojom su bh. univerziteti međusobno spojeni optičkim kablovima, neophodno je da se na nivou države uspostavi tijelo koje bi upravljalo tom mrežom. Univerzitet u Sarajevu ima vlastitu mrežu kojom upravlja UTIC, javni univerziteti u RS spojeni su u entitetsku mrežu SARNET, već deset godina postoje optički linkovi između svih javnih univerziteta u FBiH, ali se ne koriste jer ne postoji organizacija koja bi bila odgovorna za održavanje te infrastrukture.

U kontaktima s nadležnim ministarstvima (Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo prometa i komunikacija BiH) i Regulatornom agencijom za komunikacije (RAK), nedavno je dogovoreno da Rektorska konferencija BiH preuzme obavezu uspostavljanja te koordinacije, kako bi se iskoristila postojeća infrastruktura i kako bi BiH konačno postala dio digitalnog istraživačkog prostora Evrope.

Akademske i istraživačke mreže su organizacije koje univerzitetima, školama, istraživačkim institutima, bibliotekama, muzejima, zdravstvenim ustanovama i drugim korisnicima obezbjeđuje širokopojasni pristup internetu i informatičkim servisima, kao i veze sa internacionalnim mrežama. Akademska mreža predstavlja jedan od najznačajnijih resursa naučno-istraživačkog i obrazovnog rada i nosilac je razvoja informacionog društva. Brzine prenosa podataka u akademskim mrežama kreću se i do 500 Gbps, što je oko 10.000 puta brže nego što Univerziteti u BiH trenutno koriste, a preko akademskih mreža otvara se pristup brojnim servisima i resursima koji nisu dostupni preko komercijalnih internet provajdera.

Arhive

KONTAKT

+387 32 206 100
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This