ABSL Meetup s Univerzitetima

Jučer je u prostorijama SYS Company edukacijskog centra održan treći ABSL Meetup s Univerzitetima. Predstavnici kompanija članica i akademske zajednice su oformili tri radne grupe koje će biti fokusirane na razvoje kompetencija, modela studentskih praksi, te jačanje saradnji poslovne i akademske zajednice. Članovi radnih grupa na jučerašnjem Meetup-u su odabrali lidere avojih grupa i predstavili ključne teme kojima će se baviti u 2023.godini. U narednim danima ćemo opširnije izvjestiti o liderima radnih grupa i njhiovima ciljevima pri ABSL Meetup-u s Univerzitetima.

 

ABSL Meetup s Univerzitetima podržan je od Vlade Švicarkse kroz aktivnosti projekta MarketMakers Project BiH.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This