Najava pristupnih predavanja

Najava pristupnih predavanja

U postupku izbora nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast “Softversko inženjerstvo”, obavještavamo vas da će se pristupno predavanje kandidata: dr.sc. Nermina Gorana, na temu „Video kompresija“, dr.sc. Muje Hodžića, na temu „Softverski alati i...