Javna odbrana magistarskog rada

Javna odbrana magistarskog rada

Politehnički fakultet objavljuje da će kandidat Muamer Dubravac, dipl. inž. građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom ANALIZA I IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE AUTOPUTA NA DIONICI ZAVIDOVIĆI-ŽEPČE. Javna odbrana magistarskog rada će se održati dana 30.06.2018....