Obavijest o odabranim izbornim predmetima

Obavještavaju se studenti završne godine studija da su popunjavanjem ankete izvršili odabir slijedećih izbornih predmeta: 1. Projektovanje tehnoloških postupaka – zimski semestar 2. Upravljanje ljudskim resursima – zimski semestar 3. Održavanje tehničkih...

Obavijest o odabranim izbornim predmetima

Obavještavaju se studenti završne godine studija da su popunjavanjem ankete izvršili odabir slijedećih izbornih predmeta: 1. Sanacija građevinskih objekata – zimski semestar 2. Pouzdanost konstrukcija – ljetni semestar Studenti se upućuju da se jave...

Obavijest studentima završne godine za izborne predmete

Obavještavaju se studenti završne godine (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) da će se kod prodekana za nastavu i studentska pitanja održati sastanak u četvrtak 18.10.2018. godine sa početkom u 12,00 sati. Sastanak se zakazuje da bi studenti mogli...