Kompjuterska dinamika fluida (CFD) u BiH

Kompjuterska dinamika fluida (CFD) u BiH

Akademija nauka i umjetnosti BiH, Odjeljenje tehničkih nauka, Odbor za energiju, energetiku i okoliš (OEEO) poziva sve zainteresovane na prošireni tematski sastanak KOMPJUTERSKA DINAMIKA FLUIDA (CFD) U BiH: stanje i perspektive u energetici, procesnoj i prerađivačkoj...

Izmjena termina predavanja Engleski jezik V

Zbog odsustva predmetnog nastavnika Doc. dr. Aide Tarabar, nastava iz predmeta Engleski jezik V izvodit će se utorkom u terminu 10,15 – 12,00 u učionici 3004, kod drugog nastavnika koji za to bude određen od strane matične katedre.