Standardizacija

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe
Godina – semestar I – ljetni
Broj časova (P+V) 2+0
ECTS bodovi 5,0

 

Program kursa

Uvod, termini i definicije. Osnovi standarda i standardizacije. Savremena standardizacija. Međunarodne, regionalne i nacionalne organizacije za standardizaciju. Klasifikacija i označavanje standarda. Načini donošenja standarda. Standardi i tehnički propisi. Direktive Novog i Globalnog pristupa. Usaglašenost proizvoda i CE označavanje. Testiranje, nadzor, inspekcija, audit, certificiranje i  akreditacija. Infrastruktura kvaliteta. Standardizacija i inovativnost. Standardizacija i zaštita intelektualnog vlasništva.

Literatura

Osnovna:

  1. Tanović E., Standardizacija, ISBN 9958-1975-0-2, BAKE/BAS, 2012

    Dodatna:
  2. Zaimović-Uzunović, N.: Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-1, Mašinski fakultet u Zenici, 2003
  3. CE označavanje i Tehnički propisi u BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, http://komorabih.ba/ce-oznacavanje-i-tehnicki-propisi-u-bih
  4. CEN/CENELEC Vodič 17 – Uputstvo za pisanje standarda uzimajući u obzir potrebe mikro, malih i srednjih preduzeca, http://www.bas.gov.ba
  5. ISO repository of teaching materials for higher education, http://www.iso.org

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 40% seminarski rad, 10% aktivnost na nastavi, 50% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:
0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

Student Seminarski rad (max 40) Aktivnost na nastavi (max 10) Završni ispit (max 50) Ukupno (max 100)
Estetika (15) Obavezni elementi (15) Rok (10)
Fontovi, format, jezik i gramatika, ilustracije, SI jedinice (upute) Naslovna, predgovor, sadržaj, uvod, područje primjene, reference, termini, bibliografija, aneksi, header/footer Po 2 boda za svaku sedmicu prije 28.5.2019 Diskusija i komentari standarda koje su uradili drugi studenti
H.H. 14 14 6 10 28 72
M.E. 14 15 10 10 30 79
N.E. 15 15 8 10 34 82
P.M. 13 14 6 10 35 78
P.H. 14 14 8 10 37 83
R.B. 12 14 4 10 40
R.O.
S.A. 14 14 6 10 35 79
S.N.
Š.S. 14 14 10 10 27 75
T.K. 14 14 8 10 34 80

 

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana