Softversko inženjerstvo

1. ciklus studija

Odsjek SOFTVERSKO INŽENJERSTVO – I godina studija (I semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Uvod u informacione tehnologije V.prof.dr. Samir Lemeš
Doc.dr. Haris Hamidović
V.as.mr. Denis Spahić 45 30
Uvod u tehnike programiranja Prof.dr. Dražena Gašpar
Doc.dr. Edin Berberović

V.as.mr. Edin Tabak

V.as.mr. Adil Joldić

45 45
Inženjerska matematika Prof.dr. Dževad Zečić

As. Adnan Krdžalić

As. Vehid Kurtić

45 45
Računarske arhitekture Doc.dr. Nevzudin Buzađija V.as.mr. Afan Čečo 45 45
Osnovi elektrotehnike i elektronike V.prof.dr. Alen Begović V.as.mr. Dženana Tomašević 30 30

Odsjek SOFTVERSKO INŽENJERSTVO – II godina studija (III semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Objektno orijentisano programiranje Doc.dr. Esad Kadušić V.as.mr. Edin Tabak 45 45
Osnove baza podataka Doc.dr. Denis Čeke V.as.mr. Fuad Dedić 45 45
Algoritmi i strukture podataka Doc.dr. Nermin Goran V.as.mr. Sanid Muhić 45 45
Tehnički engleski jezik Doc.dr. Aida Tarabar V.as.mr. Đelaludina Šukalić 45 45
Telekomunikacije i prenos podataka V.prof.dr. Alen Begović
mr. Namir Škaljo (s.i.p.)
V.prof.dr. Alen Begović
mr. Namir Škaljo (s.i.p.)
30 30

1. ciklus studija

Odsjek SOFTVERSKO INŽENJERSTVO – I godina studija (II semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Diskretna matematika Doc.dr. Almir Huskanović As. Vehid Kurtić
As. Hidajeta Ljevaković
45 45
Napredne tehnike programiranja Doc.dr. Nevzudin Buzađija

V.as.mr. Edin Tabak
mr. Admir Mujkić (s.i.p.)
Alem Čorbić (s.i.p.)
Mahir Zajmović (s.i.p.)

45 45
Operativni sistemi Doc.dr. Denis Čeke V.as.mr. Sanid Muhić 45 45
Računarske mreže Doc.dr. Nevzudin Buzađija V.as.mr. Afan Čečo 45 45
Engleski jezik V.prof.dr. Mirna Begagić V.as.mr. Đelaludina Šukalić 30 30

Odsjek SOFTVERSKO INŽENJERSTVO – II godina studija (IV semestar) Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Analiza i dizajn softvera Doc.dr. Mujo Hodžić V.as.mr. Sanid Muhić
mr. Bakir Čičak (s.i.p.)
45 45
Napredne baze podataka Doc.dr. Enes Saletović
V.prof.dr. Jasmin Azemović
V.as.mr. Fuad Dedić 45 45
Računarska grafika V.prof.dr. Samir Lemeš
Doc.dr. Mujo Hodžić
V.as.mr. Denis Spahić 30 45
Web dizajn Doc.dr. Elmir Babović V.as.mr. Denis Spahić 45 45
Sigurnost informacionih sistema Doc.dr. Haris Hamidović Doc.dr. Haris Hamidović
Mahir Zajmović (s.i.p.)
30 30

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Softversko inženjerstvo 1. ciklus studija u PDF formatu

Prva godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
1.  semestar – zimski
Uvod u informacione tehnologije 3 2 6
Uvod u tehnike programiranja 3 3 7
Inženjerska matematika 3 3 7
Računarske arhitekture 3 3 6
Osnovi elektrotehnike i elektronike 2 2 4
2. semestar – ljetni
Diskretna matematika 3 3 7
Napredne tehnike programiranja 3 3 7
Operativni sistemi 3 3 7
Računarske mreže 3 3 6
Engleski jezik 2 2 3

Druga godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
3.  semestar – zimski
Objektno-orjentisano programiranje 3 3 7
Osnove baza podataka 3 3 7
Algoritmi i strukture podataka 2 3 6
Tehnički engleski jezik 2 2 4
Telekomunikacije i prenos podataka 3 3 6
4. semestar – ljetni
Analiza i dizajn softvera 3 3 6
Napredne baze podataka 3 3 7
Računarska grafika 2 3 6
Web dizajn 3 3 7
Sigurnost informacionih sistema 2 2 4

Treća godina studija

Predavanja Vježbe ECTS
5.  semestar – zimski
Razvoj softvera 3 2 6
Sistemska i mrežna administracija 3 3 6
Web programiranje 3 3 6
Izborni predmet I 2 3 6
Izborni predmet II 2 3 6
6. semestar – ljetni
Kontrola kvaliteta softvera 2 2 6
Izborni predmet III 2 3 6
Stručna praksa 0 6 6
Diplomski rad 12

Izborni predmeti

Predavanja Vježbe ECTS
I grupa izbornih predmeta
Razvoj mobilnih aplikacija 2 3 6
Ugradbeni sistemi 2 3 6
Razvoj korisničkih sučelja 2 3 6
II grupa izbornih predmeta
Elektronsko poslovanje 2 3 6
Razvoj informacijskih sistema 2 3 6
Upravljanje softverskim projektima 2 3 6

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Softversko inženjerstvo 2. ciklus studija u PDF formatu

  Predavanja Vježbe ECTS
1.  semestar – zimski
Statistika 3 3 8
Primjena numeričkih metoda u softverskom inženjerstvu 2 3 8
Vještačka inteligencija 2 3 7
Izborni predmet I 3 3 7
2. semestar – ljetni
Optimizacija baza podataka 2 4 8
Automati i formalni jezici 2 4 8
Rudarenje podataka 2 3 7
Izborni predmet II 3 3 7
  Predavanja Vježbe ECTS
3.  semestar – zimski
Multimedijalni sistemi i aplikacije 2 4 7
Paralelni računarski sistemi 2 3 8
Softversko inženjerstvo velikih baza podataka 2 3 8
Izborni predmet III 3 3 7
4. semestar – ljetni
Izborni predmet IV 3 3 7
Master rad 3 3 23
  Predavanja Vježbe ECTS
I grupa izbornih predmeta
Poslovna inteligencija 3 3 7
Upravljanje rizicima u softverskom inženjerstvu 3 3 7
Operaciona istraživanja 3 3 7
Teorija grafova 3 3 7
II grupa izbornih predmeta
Prepoznavanje oblika i obrada slike 3 3 7
Elektronika i mikrokontroleri 3 3 7
Računarstvo u oblaku 3 3 7
Računarsko modeliranje i simulacije 3 3 7

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana