Rang lista kandidata za upis u I godinu studija I ciklusa u akademskoj 2018/2019 godini

Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 10.09.2018. godine položili su
kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u septembarskom upisnom roku kao uslova za prijem, te ostalih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata, a rang lista primljenih kandidata nalazi se na na oglasnoj ploči fakulteta i na slijedećem linku: Rang lista septembar 2018.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Konačna objedinjena rang lista kandidata za prijem na Politehnički fakulteta (junski i septembarski upisni rok) nalazi se na slijedećem linku: Rang lista 2018 konacna.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This