Profesori Politehničkog fakulteta održali predavanja na doktorskom studiju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

U okviru evropske CEEPUS mreže Building Knowledge and Experience Exchange in CFD, profesori Politehničkog fakulteta Aleksandar Karač i Edin Berberović održali su predavanja u sklopu CFD radionice na doktorskom studiju na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu. U okviru CFD radionice obrađene su teme Modeliranje i računanje neizotermalnih strujanja sa međufaznom površinom u OpenFOAM-u i Numeričke simulacije interakcije fluid-čvrsto tijelo u OpenFOAM-u.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This