Prijemni ispit iz matematike

Prijemni ispit iz matematike održat će se u ponedjeljak 10.09.2018. sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Fakulteta (sala 3202). Na ispit je potrebno ponijeti obavezno identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata. Na kvalifikacionom ispitu smiju se koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This