Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu studija I ciklusa u akademskoj 2018/2019 godini

Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 27.06.2018. godine položili su
kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u julskom upisnom roku kao uslova za prijem, te ostalih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata, a rang lista primljenih kandidata nalazi se na slijedećem linku: Rang lista juli 2018.
Originalna rang lista postavljena je na oglasnoj ploči fakulteta. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor  Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naknadni Konkurs za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen u augustu 2018. godine. Pravo konkurisanja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis na fakultet, kao i kandidati koji su konkurisali u julskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja mjesta odbijeni na drugim fakultetima.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This