Poziv na edukacijski seminar Razvoj poduzetničke svijesti mladih

Pozivamo Vas na edukaciju (seminar) Razvoj poduzetničke svijesti mladih koja će se održati u petak, 13. 12. 2019. godine sa početkom u 9:30 sati u učionici 3202.

Edukacija je namijenjena prvenstveno studentima IT-a (prva i druga godina) kao i svim drugim, a koji su zainteresirani za navedenu tematiku.

U cilju promocije poduzetničke kulture među mladima od presudne je važnosti znati više o samim stavovima mladih ljudi, njihovoj osviještenosti i težnje prema poduzetništvu kao karijeri što je moguće ostvariti kroz inovativna poduzetnička predavanja. Kako tradicionalne karijere tipa doživotni posao postaju sve rjeđe, poduzetništvo mladih se smatra sredstvom integracije mladih u tržište rada i prevazilaženja siromaštva.

Osnovni cilj ovog projekta je iniciranje razvoja poduzetničke svijesti mladih nekonvencionalnim temama i novim paradigmama pristupa poduzetništvu i poduzetničkim poduhvatima.

Svaki od navedenih predavača će na svoj unikatan način i pristup poduzetništvu i poduzetničkoj filozofiji ukratko obraditi sljedeće teme:

Damir Bećirović:

 • Duh Silicijske doline
 • Disruptivne inovacije
 • Mrežni efekt
 • Skaliranje
 • Brendiranje
 • Singularitet

Dino Arnaut:

 • Startup DNK
 • Ideja i validacija ideje
 • Inovacije i zaštita inovacija
 • Finansiranje startupa
 • Crowdsourcing
 • Crowdfunding
 • Elevator pitch

Admir Čavalić:

 • Svijet 21. stoljeća
 • Društveni i ekonomski trendovi
 • Ekonomski liberalizam
 • Teorija poduzetništva u okviru Austrijske škole ekonomije
 • Društvena odgovornost poduzetnika
 • Budućnost poduzetništva?

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This