Posjeta studenata poddionici Klopče – Donja Gračanica na koridoru Vc

Dana 24.10.2018. godine, studenti treće godine odsjeka Građevinarstvo imali su priliku da vide kako napreduju radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica koridora Vc. Fokus je bio na izgradnji vijadukta Klopče (106 m), potputnjaka te zaštiti kosine AB roštiljskom konstrukcijom sa geotehničkim sidrima duž date poddionice. Posjeta je organizovana u sklopu predmeta ”Fundiranje / Temeljenje”. Tokom obilaska gradilišta studenti su se upoznali sa tehnologijom izvođenja bušenih šipova za upornjake vijadukta Klopče, kao i sa postupcima izvođenja zaštitne roštiljske konstrukcije sa geotehničkim sidrima. Ovom posjetom studenti su usvojili određena znanja koja će im biti od koristi za sve geotehničke predmete koje izučavaju.

Domaćin tokom ove posjete je bila kompanija Euro – asfalt d.o.o. Sarajevo i ovom prilikom im se posebno zahvaljujemo na susretljivosti i izdvojenom vremenu. Također se zahvaljujemo i predmetnom nastavniku v.prof.dr. Zlatanu Taliću i as. Nerminu Redžiću na uspješnoj organizaciji posjete.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This