POSJETA STUDENATA PODDIONICI KLOPČE – DONJA GRAČANICA NA KORIDORU VC

Dana 13.03.2019. godine, studenti III godine odsjeka za Građevinarstvo su u sklopu predmeta „Zemljani radovi i tuneli“ posjetili gradilište Koridora Vc  poddionice Klopče – Donja Gračanica. Dužina ove poddionice iznosi oko 6 kilometara, a karakterišu je 2 dijela – otvorena trasa i dio gdje se nalaze objekti (tunel „Ričice“ i tunel „Pečuj“). Poddionica se gradi u geološki složenim terenskim uslovima.

Dužina tunela “Pečuj“ je oko 1000m, tunela „Ričice“ oko 628m, a dužina vijadukta „Ričice“ koji se nalazi između ova dva tunela je oko 200m. Tuneli se nalaze u veoma nestabilnoj stijenskoj masi, zbog čega je bio potreban jak sistem podgrade. Studenti su ovom posjetom proširili stečeno znanje iz oblasti geotehnike, kao i predmeta „Zemljani radovi i tuneli“, te su imali priliku da vide objekte i izvođenje radova na tim objektima o kojima su teorijski učili.

Ovom prilikom se zahvaljujemo firmi Euro-asfalt d.o.o., IPSA Institutu i JP Autocestama FBiH, koji su odobrili ovu posjetu, inžinjerima i radnicima na susretljivosti, kao i predmetnom profesoru Zlatanu Taliću koji je organizovao i realizovao ovu posjetu.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This