Posjeta studenata Građevinarstva Zemaljskom muzeju u Sarajevu

U petak, 11.05.2018. godine studenti I godine Građevinarstva posjetili su Zemaljski muzej u Sarajevu u okviru vježbi iz predmeta Inženjerska geologija. Studenti su imali mogućnost da prošire znanje iz predmeta Inženjerska geologija i teoretsko znanje upotpune praktičnim u pratnji Dr. Amre Hamzabegović, geologinje petrografkinje, naučne saradnice ( kustos).
U sklopu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, odsjek za geologiju, izložene su sljedeće sistematske zbirke : MINERALOGIJA : Zbirka minerala Bosne i Hercegovine sadrži oko 2 500 uzoraka, a Generalna zbirka minerala oko 2 200. Zbirka meteorita sadrži 66 primjeraka. PETROGRAFIJA : Zbirka stijena i ruda Bosne i Hercegovine sadrži oko 1 300 primjeraka, a Generalna zbirka oko 700 primjeraka.
Zahvaljujemo se Zemaljskom muzeju u Sarajevu kao i predmetnoj saradnici V.as.mr. Dženani Haračić na uspješnoj organizaciji ove posjete.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This