Posjeta studenata Građevinarstva postrojenjima za prećišćavanje voda u Konjicu

Studenti 4. godine odsjeka Građevinarstvo, u sklopu predmeta Komunalna hidrotehnika, su dana 23.11.2017. godine posjetili postrojenje centralnog uređaja prečišćavanja otpadnih voda u Konjicu. Postrojenje se sastoji od dva kanalizacijska kolektora sa lijeve i desne obale Neretve, uz pomoć kojih se otpadne vode dovode do uređaja. Izgrađeni kompleks, pored strojeva i bazena sastoji se i od nekoliko prostorija za rad, kao i laboratorije za ispitivanje. Tokom posjete studenti su mogli vidjeti uređaje koji posjeduju najveći nivo prečišćavanja, tako da se hemijskim i biološkim tretmanom dobija čista voda.
Zahvaljujemo se domaćinu posjete na izdvojenom vremenu i informacijama o postrojenju, kao i nastavnicima i saradnicima V.prof.dr. Suadu Špagi, V.prof.dr. Maji Roso Popovac, as. Vahidu Redžiću i as. Nerminu Redžiću na uspješnoj organizaciji posjete.

Arhive

Share This