Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Osoblje Politehničkog fakulteta

Menadžment fakulteta

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici na sjednici od 11.07.2013 izabran je menadžment fakulteta u sastavu:
  1. Prof.dr. Sabahudin Jašarević - Dekan (Biografija PDF).
  2. V.prof. Samir Lemeš - Prodekan za naučno-istraživački rad i menadžer za kvalitet (Biografija PDF).
  3. V.prof.dr. Edin Berberović - Prodekan za nastavu i ECTS koordinator (Biografija PDF).

Dekan

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici od 28.09.2011. godine za vršioca dužnosti dekana, a Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici od 15.07.2014. godine za dekana Politehničkog fakulteta izabran je:
Prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević.
Biografija s bibliografijom (PDF).

Nastavnici i saradnici Univerziteta u Zenici angažovani na Politehničkom fakultetu: Email:
Prof.dr. Suada Bikić (Biografija PDF) suada.bikic@famm.unze.ba
Prof.dr. Safet Brdarević (Biografija PDF) sbrdarevic@mf.unze.ba
Prof.dr. Sabahudin Ekinović (Biografija PDF) sekinovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Darko Petković (Biografija PDF) dpetkovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović (Biografija PDF) nzaimovic@mf.unze.ba
Prof.dr. Dževad Zečić (Biografija PDF) dzevad.zecic@ef.unze.ba
Prof.dr. Nađija Haračić (Biografija PDF) nharacic@mf.unze.ba
Prof.dr. Mirsada Oruč (Biografija PDF) miz@miz.ba
Prof.dr. Jovan Sredojević (Biografija PDF) jsredojevic@mf.unze.ba
Prof.dr. Šefket Goletić (Biografija PDF) goletic@mf.unze.ba
Prof.dr. Senad Balić (Biografija PDF) sbalic@mf.unze.ba
V.prof.dr. Elma Ekinović (Biografija PDF) eelma@mf.unze.ba
Prof.dr. Aleksandar Karač (Biografija PDF) akarac@mf.unze.ba
V.prof.dr. Enes Bikić (Biografija PDF) enes.bikic@prf.unze.ba
V.prof.dr. Hasan Mahmutović (Biografija PDF) hasan.mahmutovic@ef.unze.ba
V.prof.dr. Ilhan Bušatlić (Biografija PDF) ilhan.busatlic@famm.unze.ba
V.prof.dr. Malik Čabaravdić (Biografija PDF) mcabaravdic@mf.unze.ba
V.prof.dr. Faruk Kozić (Biografija PDF) faruk.kozic@pf.unze.ba
V.prof.dr. Almir Alihodžić (Biografija PDF) almir.alihodzic@ef.unze.ba
V.prof.dr. Dževad Burgić (Biografija PDF) burgic_dz@yahoo.com
V.prof.dr. Edin Berberović (Biografija PDF) eberberovic@mf.unze.ba
Doc.dr. Amna Ćatić (Biografija PDF) amna.catic@pf.unze.ba
Doc.dr. Suvad Isaković (Biografija PDF) suvad@itc.ba
V.prof.dr. Almaida Gigović-Gekić (Biografija PDF) almaida.gigovic@famm.unze.ba
Prof.dr. Sabahudin Jašarević (Biografija PDF) sjasarevic@mf.unze.ba
V.prof.dr. Samir Lemeš (Biografija PDF) slemes@mf.unze.ba
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić (Biografija PDF) raza.sunulahpasic@famm.unze.ba
Doc.dr. Aleksa Stanković (Biografija PDF) aleksa.stankovic@ef.unze.ba
V.prof.dr. Amra Talić-Čikmiš (Biografija PDF) acikmis@mf.unze.ba
Doc.dr. Nebojša Vasić (Biografija PDF) Neb.Vasic@gmail.com
V.prof.dr. Adnan Mujkanović (Biografija PDF) adnan.mujkanovic@famm.unze.ba
Doc.dr. Suvad Isaković (Biografija PDF) suvad@itc.ba
Doc.dr. Hermina Alajbegović (Biografija PDF) hermina@mf.unze.ba
Doc.dr. Edin Begović (Biografija PDF) ebegovic@mf.unze.ba
Doc.dr. Dijana Dujak (Biografija PDF) dijana.dujak@famm.unze.ba
Doc.dr. Nusret Imamović (Biografija PDF) nimamovic@mf.unze.ba
Doc.dr. Josip Kačmarčik (Biografija PDF) kjosip@mf.unze.ba
Doc.dr. Ibrahim Plančić (Biografija PDF) iplancic@mf.unze.ba
V.as.mr. Denis Spahić (Biografija PDF) dspahic@mf.unze.ba
V.as.mr. Ernad Bešlagić (Biografija PDF) ebeslagic@mf.unze.ba
As. Dejana Brkić (Biografija PDF) dejana_88@hotmail.com
As. Azra Smajić (Biografija PDF) azra_89@hotmail.co.uk

Spoljni saradnici angažovani na Politehničkom fakultetu: Email:
Prof.dr. Sead Pašić (Biografija PDF) sead.pasic@unmo.ba
Prof.dr. Zlatko Maglajlić (Biografija PDF) zlaja951@yahoo.com
Prof.dr. Ivica Boko (Biografija PDF) ivica.boko@gradst.hr
V.prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić (Biografija PDF) bernadin@bih.net.ba
V.prof.dr. Armin Hadrović (Biografija PDF) armin.hadrovic@unmo.ba
V.prof.dr. Suad Špago (Biografija PDF) suad.spago@unmo.ba
Doc.dr. Haris Jašarević (Biografija PDF) jasarevic.h@gmail.com
Doc.dr. Ismar Alagić (Biografija PDF) alagicismar@yahoo.com
Doc.dr. Abaz Manđuka (Biografija PDF) abaz.mandjuka@gmail.com
V.prof.dr. Žana Džubur (Biografija PDF) zana.dzubur@unmo.ba
V.prof.dr. Zlatan Talić (Biografija PDF) Zlatan.talic@divel.ba
V.prof.dr. Edis Softić (Biografija PDF) Edis.softic@bih.net.ba
V.prof.dr. Rašid Hadžović (Biografija PDF) rasid.hadzovic@unmo.ba
V.prof.dr. Admir Mulahusić (Biografija PDF) amulahusic@yahoo.com
V.prof.dr. Besim Demirović (Biografija PDF) Besim_demirovic@yahoo.com
V.prof.dr. Nijaz Škripić (Biografija PDF) nijaz_skripic@hotmail.com
Doc.dr. Samra Sadiković (Biografija PDF) samra.piric@untz.ba
doc.dr. Nevzudin Buzađija (Biografija PDF) nevzudinb@bih.net.ba
V.as.mr. Sanjin Serdarević (Biografija PDF) s_sanjin@yahoo.com
V.as.mr. Asja Fejzić (Biografija PDF) asjafejzic@hotmail.com
V.as.mr. Lada Fejzić (Biografija PDF) Lada_fejzic@hotmail.com
V.as.mr. Nedžad Rožajac (Biografija PDF) Nedzad_rozajac@hotmail.com
V.as.mr. Haris Mešić (Biografija PDF) H_mesic@msn.com
V.as.mr. Elvir Manso (Biografija PDF) Manso.elvir@gmail.com
V.as.mr. Adnan Čehajić (Biografija PDF) adnan.ceh@gmail.com
V.as.mr. Alan Lisica (Biografija PDF) alanl73@yahoo.com
V.as.mr. Ismet Kalčo (Biografija PDF) hanasim@windowslive.com
Doc.dr. Jusuf Topoljak (Biografija PDF) jtopoljak@yahoo.com
As. Behar Alić (Biografija PDF) behar.alic@yahoo.com
Doc.dr. Goran Simonović (Biografija PDF) goransimonovic@yahoo.com
As. Dino Trtak (Biografija PDF) trtakdino@gmail.com
As. Dženana Haračić (Biografija PDF) dzana_radoncic@yahoo.com
As. Alem Merdić (Biografija PDF) a_merdic@hotmail.com
As. Inela Karic inella.karic@hotmail.com
As. Maja Hinović-Hamzić (Biografija PDF) maja.hinovic@gmail.com

 

 
 
Webmaster | Ažurirano 10.01.2018