Obavještenje svim studentima o upisu u narednu godinu studija (zimski semestar) akademske 2020/2021. godine

Upis u zimski semestar akademske 2020/2021. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici počet će od 23. septembra 2020. godine (srijeda) u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.

Uvjeti za upis u semestar:

  1. Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija kada ispuni sve studijske obaveze, izražene u 60 ETCS bodova iz prethodne godine studija;
  1. Student može prenijeti u narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, najviše 12 (dvanaest) ECTS bodova ili najviše dva nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje;
  1. uplatnice u visini troškova upisnog materijala i visini troškova upisnine/školarine, (studenti koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu za akademsku 2019/20. godinu dužni su to uraditi prilikom upisa u zimski semester.)
  2. čitko i uredno popunjen upisni materijal (sa potrebnim podacima koji se nalaze u prilogu);

Napomena:

            Studenti apsolventi i imartikulanti su dužni uplatiti visinu troškova korištenja ISSS-a i javiti se na šalter Studentske službe Fakulteta.

            Studenti koji OBNAVLJAJU godinu u Index i upisni materijala će upisati samo SVE PREDMETE KOJE NISU POLOŽILI.

 

Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.

 

 

S poštovanjem,

Studentska služba Fakulteta

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This