Obavijest

Obavještavaju se studenti koji ispunjavaju uslove za nagradu Rektora ili nagradu Dekana da se jave u Studentsku službu Politehničkog fakulteta najkasnije do 29.09.2018. godine.

NAGRADA DEKANA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Studenti s najboljim uspjehom
(1) Nagrada dekana za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima svake akademske godine za prethodnu godinu studija.
(2) Nagradu dekana dobijaju studenti s najboljim uspjehom sa prvog ciklusa studija.
(3) Nagrade uručuje dekan fakulteta na svečanosti povodom promoviranja studenata u stečena akademska zvanja.

Uslovi za dobijanje Nagrade dekana
(1) Uslov za dobijanje Nagrade dekana za studente s najboljim uspjehom jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u prethodnoj godini studija.
(2) Pored uslova iz stava 1., student mora ispunjavati i dodatne uslove:
• da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
• da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
• da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.
(3) Ako uslove iz stavova 1. i 2. ispunjava više studenata, onda svi studenti dobivaju Nagradu dekana.
(4) Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120

 

+387 32 449 126

 

ptf@unze.ba

 

Fakultetska 1, 72000 Zenica

 

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This