Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Naučno-nastavno vijeće 2012

07/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (25.09.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika sa 06/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Donošenje Odluke o usvajanju rang-liste kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija akademske 2012/2013 godine na studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
4. Izmjene nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
5. Usvajanje izvještaja Komisije za izbor saradnika u zvanje viši asistent po raspisanom Konkursu
6. Prijedlozi Komisije za nastavu
7. Informacije sa Univerziteta
8. Tekuća pitanja

06/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (18.07.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika s 05/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Donošenje Odluke o usvajanju konačne liste primljenih kandidata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2012/2013 godini
4. Donošenje Prijedloga odluke o raspisivanju septembarskog konkursa za drugi upisni rok u prvu godinu dodiplomskog studija akademske 2012/2013 godine
5. Donošenje Odluke o formiranju Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent po raspisanom Konkursu
6. Prijedlog Komisije za nastavu
7. Tekuća pitanja

05/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (07.06.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika s 04/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje asistenta po raspisanom Konkursu
4. Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje višeg asistenta za za predmete Inženjerska matematika I i Inženjerska matematika II
5. Informacija o promjeni nastavničkog tima za akademsku 2012/2013. godinu Politehničkog fakulteta
6. Analiza rezultata ankete studenata Politehničkog fakulteta u ljetnom semestru akademske 2011/2012 godine
7. Prijedlog Komisije za nastavu
8. Informaciej sa Senata Univerziteta u Zenici
9. Tekuća pitanja

04/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (18.04.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika s 03/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Prijedlog plana upisa kandidata I ciklusa studija na studijskim programima Politehničkog fakulteta u akademskoj 2012/2013. godini
4. Prijedlog nastavničkih timova I ciklusa studija na studijskim programima Politehničkog fakulteta za akademsku 2012/2013. godinu
5. Prijedlog sastava Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje asistenta po raspisanom Konkursu
6. Tekuća pitanja

03/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (27.03.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika s 02/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Izvještaj Komisije za pripremu Prijedloga za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast "Računarsko modeliranje i simulacije"
4. Donošenje Odluke o rasporedu studenata i mentora za obavljanje industrijske prakse
5. Donošenje Odluke o rasporedu diplomanata Politehničkog fakulteta za izradu i odbranu završnih radova po predmetima i mentorima
6. Prijedlozi Komisije za nastavu
7. Informacije sa Senata Univerziteta u Zenici
8. Tekuća pitanja

02/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (28.02.2012)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata novim članovima Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Usvajanje Zapisnika s 01/12 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Izmjene i dopune nastavničkog tima za akademsku 2011/2012 godinu na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
4. Donošenje prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za izbor saradnika za naučnu oblast Informatika i računarstvo u tehnici
5. Formiranje Komisije po raspisanom Konkursu
6. Formiranje Komisije za izricanje mjera zbog povrede obaveza studenta (Disciplinska komisija)
7. Prijedlozi Komisije za nastavu
8. Tekuća pitanja

01/12 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (18.01.2012)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 02/11 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
2. Prijedlozi Komisije za nastavu
3. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor dekana Politehničkog fakulteta
4. Imenovanje Komisije za izbor dekana Politehničkog fakulteta
5. Donošenje prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika
6. Donošenje Odluke o otvaranju nove matične knjige studenata studijskog programa Proizvodni biznis Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
7. Informacija sa 12/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
8. Informacija o posjeti Visokoj tehničko-poslovnoj školi "Politehnika" iz Pule i potpisanom Ugovoru o suradnji
9. Usvajanje samoevaluacijskog izvještaja rada Politehničkog fakulteta za 2011. godinu sa planom rada za 2012. godinu
10. Analiza rezultata ankete studenata Politehničkog fakulteta za zimski semestar akademske 2011/2012.
11. Tekuća pitanja

02/11 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (29.11.2011)

Dnevni red:
1. Verifikacija mandata predstavnika studenata u Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta
2. Verifikacija Zapisnika s 01/11 sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta
3. Utvrđivanje okvirnog rasporeda sjednica Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta za 2011/2012 godinu
4. Imenovanje Komisije za nastavu
5. Utvrđivanje rasporeda ispitinih rokova za 2011/2012 godinu
6. Razno

01/11 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (28.09.2011)

Dnevni red:
1. Konstituisanje Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici,
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici,
3. Donošenje Poslovnika o radu Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici,
4. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici,
5. Utvrđivanje prijedloga Nastavničkog tima za realizaciju nastave u I (prvoj) godini dodiplomskog studija odsjeka Građevinarstva Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2011/2012. godinu,
6. Donošenje odluke o utvrđivanju konačnih rang-listi primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija odsjeka Građevinarstva Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini,
7. Prijedlog za člana Senada Univerziteta u Zenici ispred Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici,
8. Zaduženje za utvrđivanje Rasporeda nastave u I (prvoj) godini dodiplomskog studija odsjeka Građevinarstva Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini,
9. Tekuća pitanja.
 
 
Webmaster | Ažurirano 13.01.2014