Nastavljeno aktivno učešće Politehničkog fakulteta u Evropskoj mreži CEEPUS-III

Politehnički fakultet nastavlja uspješnu saradnju sa univerzitetima iz zemalja Podunavske regije (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Češka Republika, Mađarska, Slovačka,…) u okviru Evropske mreže CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies. Saradnja se odvija kroz projekat Building Knowledge and Experience Exchange in CFD – Razvoj znanja i razmjena iskustava u CFD-u.

Koordinator projekta ispred Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici je V. prof. dr. Edin Berberović.

U proteklim godinama ostvareno je nekoliko stručnih boravaka profesora i studenata sa fakulteta iz drugih zemalja na Politehnički fakultet, i obrnuto.

Nakon mobilnosti na Institutu za procesnu tehniku i energetiku BOKU Univerziteta u Beču, V. prof. dr. Edin Berberović početkom mjeseca maja posjetio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na kojem je držao predavanja za studente master studija iz tematike Proračunske mehanike fluida (CFD).

U narednoj akademskoj godini Univerzitet u Zenici dobio je dodatna mjesta za mobilnost nastavnika i studenata, te se očekuje realizacija više stručnih posjeta i boravaka, kako naših profesora na drugim fakultetima, tako i obrnuto.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This