Nastavak Erasmus+ projekta HURBE: sastanak u Zagrebu

Radni sastanak učesnika u Erasmus+ projektu HURBE (Zdravo urbano okruženje: Razvoj visokoškolskog obrazovanja u arhitekturi i građevinarstvu u Bosni i Hercegovini) održan je u Zagrebu, na Arhitektonskom fakultetu, od 5. do 7. septembra 2019. godine.
Na sastanku su analizirane već okončane aktivnosti projekta (studijske posjete, sastanci sa stakeholderima, anketiranje studenata i stakeholdera, analiza postojećih nastavnih programa, definiranje novih predmeta u okviru studijskih programa, izrada web stranice projekta), kao i aktivnosti koje slijede u narednom periodu (opremanje laboratorija, izrada i odobrenje nastavnih programa novih predmeta, priprema online kursa, analiza dobrih praksi).

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This