Nastavak Erasmus+ projekta HURBE – Healthy URBan Environment

Politehnički fakultet nastavlja svoje učešće u Evropskom Erasmus+ projektu HURBE – Healthy URBan Environment, Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina (Zdravo urbano okruženje, razvoj visokog obrazovanja u arhitekturi i građevinarstvu). Projekat je zvanično počeo krajem prošle godine, a u njemu učestvuju tri fakulteta iz BiH, i to: Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultet arhitekture Univerziteta u Sarajevu i Građevinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Programske zemlje u projektu su Italija (Univerzitet Sapienza u Rimu), Bugarska (Univerzitet arhitekture, građevinarstva i geodezije u Sofiji i Univerzitet u Zagrebu).

Projekat se bavi uvođenjem kompleksne multidisciplinarne tematike Zdravog urbanog okruženja u nastavne planove i programe odabranih univerziteta u BiH, u cilju pripreme uslova za obuku kadrova za budućnost. U okviru projekta dodijeljena su i značajna finansijska sredstva za nabavku opreme i uspostavljanje laboratorije na Politehničkom fakultetu, kao i obuku kadrova.

U nastavku projekta predstavnici sa Politehničkog fakulteta učestvovali su sa ostalim članovima projekta na radnom sastanku i radionicama koje su orgnizovane na Fakultetu arhitekture u Sarajevu u periodu 13.05.-16.05.2019. godine. Tokom sastanka i radionica analiziran je dosadašnji učinak, usaglašeni okvirni ciljevi i sadržaj budućeg kursa/predmeta, te definisani zadaci za naredni period rada na projektu.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This