Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Nastavni materijali

Mehanika materijala II - u pripremi ...


Nastavnički tim

Predavanja prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe
doc. dr Josip Kačmarčik
Broj časova (P+V)
2+2
ECTS bodovi
6
Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 25% od bodova iz zadaća, 25% od bodova na seminarskom!!!

Program kursa

Prostorno stanje napona. Glavni naponi i deformacije. Veza napona i deformacija. Ravno stanje deformacija. Deformacioni rad. Uvijanje štapova neokruglog presjeka. Uvijanje grede proizvoljnog punog presjeka. Uvijanje greda otvorenog i zatvorenog tankostjenog profila. Deformacije pri savijanju. Elastične linije. Određivanje ugiba i nagiba greda. Statički neodređene grede. Utjecaj temperature na deformaciju. Koso savijanje. Kompozitne grede. Ojačane betonske grede. Zakrivljeni elementi. Grede na elastičnim osloncima. Izvijanje. Izvijanje u elastičnom području. Eulerova kritična sila. Izvijanje u plastičnom području. Dimenzionisanje centrično i ekscentrično opterećenih stubova. Proračun konstrukcija prema teoriji plastičnosti. Model idealnog elastoplastičnog materijala. Uslov plastičnosti. Elementi napregnuti u plastičnom području. Utjecaj rasterećenja, zaostali naponi.


Literatura
Osnovna:
 1. Predavanja, vježbe (vidi Predavanja i vježbe)
 2. Grupa autora, Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
 3. Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
 4. Rašković D., Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 5. Rašković D.:, Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 6. Vukojević D., Teorija elastičnosti, Mašinski fakultet u Zenici, 1998.
 7. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.
Dodatna:
 1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.
 2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 3. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
 4. WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaum’s outline series, McGraw-Hill, 1998.
 5. WC Young, RG Budynas, Roark’s formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

Predavanja i vježbe
Cjelokupna predavanja možete naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s predavanja mogu se naći na sljedećem linku.
Svi zadaci s vježbi mogu se naći na sljedećem linku.


Zadaće

ZADAĆA I:
Uvijanje, koncentracija napona, prostorno stanje napona, savijanje (koso savijanje, neravnomjeran poprečni presjek)
Krajnji rok za predaju: 20.4.2018. godine

 
ZADAĆA II:
u pripremi ...
Krajnji rok za predaju:

Seminarski radovi

Lista seminarskih radova i dodatni materijal može se naći na ovom linku.
Rok za predaju seminarskih radova: 1.6.2018. godine
Prezentacije će se održati: 5.6.2018. godine


Ispitni rokovi

Juni/juli

19.6.2018.
9.00 /4204/
3.7.2018.
9.00 /4204/
Septembar

4.9.2018.
9.00 /4204/
18.9.2018.
9.00 /4204/

Lista formula i tabela koja se može koristiti na ispitu nalazi se na ovom linku.
Infromacije o pismenom ispitu mogu se naći na ovom linku.

Raniji ispitni rokovi
2016-2017
2015-2016

2014-2015

2013-2014
2012-2013


 

 
 
Webmaster | Ažurirano 06.03.2018