NAGRADA DEKANA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Obavještavaju se studenti koji ispunjavaju uslove za nagradu Dekana  da se jave u Studentsku službu Politehničkog fakulteta najkasnije do 30.09.2020. godine.

NAGRADA DEKANA ZA STUDENTE S NAJBOLJIM USPJEHOM

Studenti s najboljim uspjehom

(1) Nagrada dekana za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima svake akademske godine za prethodnu godinu studija.
(2) Nagradu dekana dobijaju studenti s najboljim uspjehom sa prvog ciklusa studija.
(3) Nagrade uručuje dekan fakulteta na svečanosti povodom promoviranja studenata u stečena akademska zvanja.

                                                   Uslovi za dobijanje Nagrade dekana

(1) Uslov za dobijanje Nagrade dekana za studente s najboljim uspjehom jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u prethodnoj godini studija.
(2) Pored uslova iz stava 1.,  student mora ispunjavati i dodatne uslove:

  • da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
  • da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
  • da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.

(3) Ako uslove iz stavova 1. i 2. ispunjava više studenata, onda svi studenti dobivaju Nagradu dekana.
(4) Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan.

 

 

Zenica, 19.08.2020.                                                                                               Studentska služba Fakulteta

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This