Mjerna tehnika

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe v.as.mr. Dženana Tomašević
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4,5

 

Program kursa

Uvod, termini i definicije. Ciljevi i područja metrologije, jedinice i njihov razvoj kroz istoriju, sljedivost. Mjerenje mehaničkih veličina. Principi mjerenja. Mjerni pretvarači. Mjerenje temperature, mase i sile, vremena i frekvencije, dužine, rastojanja, određivanje položaja, mjerenje brzine, mjerenje brzine rotacije. Mjerenje pritiska i protoka fluida. Mjerenje vibracija. Nesigurnost mjerenja, greške i vrste grešaka, procedure određivanja mjerne nesigurnosti GUM. Obrada rezultata mjerenja. Kalibracija.

Literatura

Osnovna:

  1. Samir Lemeš (2018) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica
  2. Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn (2015) Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove, Sybex, ISBN 978-86-7991-381-4
  3. Scott Onstott (2014) AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove, Sybex, ISBN: 978-86-7991-373-9

    Dodatna:
  4. Ellen Finkelstein, Lee Ambrosius (2014) AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Bible, Autodesk, ISBN: 978-1118880364
  5. Brad Hardin, Dave McCool (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, Wiley, ISBN 978-1118942760

Materijali sa predavanja i vježbi

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 30% seminarski rad, 30% ocjena sa vježbi, 40% završni ispit

Skala za ocjenjivanje:

0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

KONTAKT

+387 32 449 120

 

+387 32 449 126

 

ptf@unze.ba

 

Fakultetska 1, 72000 Zenica

 

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana