Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Osoblje Politehničkog fakulteta

Menadžment Politehničkog fakulteta  

Sabahudin Jašarević

Dekan

Prof.dr. Sabahudin Jašarević

Tel: +387 32 449 145

email: sjasarevic@ptf.unze.ba, sjasarevic@mf.unze.ba

Edin Berberović

Prodekan za nastavu i ECTS koordinator

V.prof.dr. Edin Berberović

Tel: +387 32 449120

email: eberberovic@mf.unze.ba, eberberovic@mf.unze.ba

Prodekan za naučno-istraživački rad i menadžer za kvalitet

V.prof.dr. Samir Lemeš

Tel: +387 32 449147

email: slemes@ptf.unze.ba, slemes@mf.unze.ba

 
 
Webmaster | Ažurirano 10.01.2018