Mehanika materijala II

Predavanja Prof. dr Aleksandar Karač
Vježbe Doc. dr Alma Žiga
Godina – semestar II – ljetni
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 6

 

Program kursa

Prostorno stanje napona. Glavni naponi i deformacije. Veza napona i deformacija. Ravno stanje deformacija. Deformacioni rad. Uvijanje štapova neokruglog presjeka. Uvijanje grede proizvoljnog punog presjeka. Uvijanje greda otvorenog i zatvorenog tankostjenog profila. Deformacije pri savijanju. Elastične linije. Određivanje ugiba i nagiba greda. Statički neodređene grede. Utjecaj temperature na deformaciju. Koso savijanje. Kompozitne grede. Ojačane betonske grede. Zakrivljeni elementi. Grede na elastičnim osloncima. Izvijanje. Izvijanje u elastičnom području. Eulerova kritična sila. Izvijanje u plastičnom području. Dimenzionisanje centrično i ekscentrično opterećenih stubova. Proračun konstrukcija prema teoriji plastičnosti. Model idealnog elastoplastičnog materijala. Uslov plastičnosti. Elementi napregnuti u plastičnom području. Utjecaj rasterećenja, zaostali naponi.

Literatura

Osnovna:

  1. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika I, Tehnički fakultet, Bihać, 2003.
    2. Vlatko Doleček i dr., Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.
    3. Rašković D., Tablice iz otpornosti materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Dodatna:

1. RC Hibbeler, Mechanics of Materials, Prentice Hall, Ninth Edition, 2014.
2. JM Gere, BJ Goodno, Mechanics of Materials, Cengage Learning, Eight Edition, 2013.
3. FP Beer, ER Johnson Jr., JT DeWolf, DF Mazurek, Mechanics of materials, McGraw-Hill Education, Seventh Edition, 2015.
4. JM Gere, BJ Goodno, An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.
5. Dž. Kudumović, S. Alagić, Zbirka Rješenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.

Materijali sa predavanja i vježbi

Ocjenjivanje

Konačna ocjena: 50% od bodova na ispitu, 20% od bodova iz zadaća, 20% od bodova na testovima, 10% laboratorijske vježbe!!!

Zadaće

Zadaća I:

Zadaća II:

Kolokviji/testovi

TEST I:
TEST II:

Primjeri test pitanja za sve oblasti uz primjere testova iz prethodnih generacija mogu se naći na ovom linku (pdf).

Ispitni rokovi

Termini ispitnih rokova (klikni na termin za link s rješenjima)

Januar/februar 25.01. 12.00 08.02. 12.00
Juni/juli 14.06. 12.00 28.06. 12.00
Septembar 30.08. 12.00 13.09. 12.00

Na pismenom ispitu je dozvoljeno koristiti kalkulator i listu formula, koja je dosupna na sljedećem linku (pdf).

Arhiva (raniji ispitni rokovi):
2016-2017
2015-2016

KONTAKT

+387 32 449 120

 

+387 32 449 126

 

ptf@unze.ba

 

Fakultetska 1, 72000 Zenica

 

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana