Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Kontakti Politehničkog fakulteta

Adresa:
Fakultetska 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Adminisitrativno osoblje:
Ime i prezime Funkcija Telefon Telefaks E-mail
Prof.dr. Sabahudin Jašarević Dekan 032 449145 032 449126 sjasarevic@ptf.unze.ba
V.prof.dr. Samir Lemeš Prodekan za naučno-istraživački rad 032 449120 032 449126

slemes@ptf.unze.ba

V.prof.dr. Edin Berberović Prodekan za nastavu i studentska pitanja 032 449120 032 449126 eberberovic@ptf.unze.ba
Prof.dr. Aleksandar Karač Predsjedavajući Naučno-nastavnog vijeća 032 449120 032 449126 akarac@ptf.unze.ba
Alma Veseljak, dipl.iur Sekretar 032 449127 032 449126 aveseljak@ptf.unze.ba
Samra Varupa Rukovodilac Studentske službe 032 449126 032 449126 svarupa@ptf.unze.ba

 
 
Webmaster | Ažurirano 10.01.2018