Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Katedre Politehničkog fakulteta

Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije

Katedra za hidrotehniku i geomehaniku

 

 
 
Webmaster | Ažurirano 13.03.2017