Informacija o doktorskom studiju

Želimo informisati sve zainteresovane kandidate za upis na treći ciklus studija iz oblasti tehničkih nauka na UNZE da je u okviru aktivnosti za pokretanje zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici, koji zajedno organizuju Metalurško-tehnološki, Mašinski i Politehnički fakultet, dobijeno Rješenje ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona o ispunjavanju uslova za početak rada studija trećeg ciklusa.

 Aktivnosti koje predstoje su usaglašavanje upisnih kvota nakon čega slijedi raspisivanje Konkursa za upis kandidata.

 Više informacija zainteresovani kandidati mogu dobiti u studentskim službama fakulteta ili putem e-mal adrese hasan.avdusinovic@mtf.unze.ba

 

Voditelj studijskog programa 
Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This