Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Informacioni paket Politehničkog fakulteta
Letak Politehničkog fakulteta PDF
Vodič za brucoše PDF
Vodič za ECTS sistem PDF
Okvir kvalifikacija EHEA PDF
 
Webmaster | Ažurirano 23.05.2014