Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici


Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Test iz predmeta Računovodstvo i finansije 29.12.2017
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta smjera Proizvodni biznis da će se test iz predmeta Računovodstvo i finansije održati dana 05.01.2018. godine (petak) sa početkom u 10:00 h (Zgrada Ekonomskog fakulteta).
Predmetni nastavnik V.prof.dr. Almir Alihodžić
Studijski program Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu 28.12.2017
Dana 26.12.2017. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Univerziteta, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Privrednog sajma ZEPS sa vodećim ljudima IT industrije u BiH.
Armin Talić, direktor BIT Alijanse, asocijacije koja okuplja 30-ak najvećih IT kompanija u BiH, i kojoj ovog trenutka nedostaje 6.000 programera koje bi kompanije iz te asocijacije mogle odmah zaposliti, iskazao je podršku ideji nastaloj na Politehničkom fakultetu, tj. pokretanje studijskog programa Softversko inženjerstvo.
Sastanku je prisustvovao i Eddie Čustović, profesor La Trobe Univerziteta iz Melburna (Australija), osnivač Fondacije “Bosnia & Herzegovina Futures Foundation” koja pruža podršku bh. dijaspore za školovanje studenata nauke i inženjeringa u BiH. Profesor Čustović je obećao podršku IEEE (Institut inženjera elektronike i elektrotehnike), koja broji više od 450.000 članova, iz preko 160 država, i koja okuplja najuspješnije profesore svjetskih univerziteta, inženjere i informatičare koji rade u kompanijama poput Googlea, Amazona, Siemensa, Tesla Motorsa itd.
Vedad Šestić, direktor ZEPS-a najavio je održavanje sajma IKT industrije u maju naredne godine, na kojem će se pored IT kompanija, predstaviti i potencijali za obrazovanje IT kadrova u Zenici, ZDK i BiH, kako bi se privreda ovog kantona konačno počela razvijati u pravcima koji su perspektivni i koji manje zagađuju okolinu.
Očekuje se dalje provođenje procedure usvajanja elaborata za studij Softversko inženjerstvo, kako bi se već u narednoj akademskoj godini prvi studenti mogli upisati na ovaj novi, izuzetno atraktivan odsjek Politehničkog fakulteta.

Treći parcijalni ispit iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo 28.12.2017
Treći parcijalni ispit iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo za I godinu Proizvodnog biznisa održat će se u petak 12.01.2018. godine sa početkom u 10.15 sati.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o neradnim danima 27.12.2017
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika Nove godine, a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94), obavještavaju se zaposlenici, spoljni saradnici i studenti Politehničkog fakulteta u Zenici da se u ponedjeljak i utorak 01.01. i 02.01.2018. godine neće raditi.
Zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest o terminima nastave u petak i subotu 29.12. i 30.12.2017. i 05.01. i 06.01.2018. za studente Građevinarstva II ciklus 27.12.2017
Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije II održat će se u petak 29.12.2017. sa početkom u 16.15 sati, i u subotu 30.12.2017. po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Predavanja iz predmeta Mostovi II održat će se u petak 05.01.2018. i subotu 06.01.2018. (prva sedmica iza Novogodišnjih praznika) u skladu sa rasporedom nastave.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o ispitnim terminima za izborni predmet Komunalna hidrotehnika na odsjeku Građevinarstvo 27.12.2017
Ispitni termini za izborni predmet Komunalna hidrotehnika su slijedeći: 01.02.2018. u 12.00 sati i 15.02.2018. u 12.00 sati.
Usaglašeni ispitni rokovi za III godinu Proizvodnog biznisa 27.12.2017
Nakon usaglašavanja termina ispita sa predmetnim nastavnicima za izborne predmete, raspored polaganja ispita za III godinu je slijedeći:
III GODINA  Proizvodnog biznisa (MSP)
sem. Odsjek Predmet Dan Sat Učioni Datum Datum Datum Datum Datum Datum
5 PB Upravljanje proizvodnjeom Uto 12:00 3101 23.jan 06.feb 12.jun 26.jun 28.avg 11.sep
5 PB Računovodstvo i finansije Sri 12:00 3004 24.jan 07.feb 13.jun 27.jun 29.avg 12.sep
5 PB(MSP) Engleski jezik V četv 12:00 3104 25.jan 08.feb 14.jun 28.jun 30.avg 13.sep
5 PB Projektovanje tehnoloskih postupaka-Izborni predm Pon 14:00   29.jan 12.feb        
5 PB Upravljanje ljudskim resursima – Izborni predmet Pet 10:00   26.jan 09.feb        
5 PB-MSP Sportska kultura V     f.sala            
5 PB-MSP Termička obrada metala pet 12:00 3202 02.feb 16.feb 22.jun 06.jul 07.sep 21.se
5 PB-MSP Projektovanje tehnoloških postupaka 2015/2016.
2016/2017.
Pon 14:00   29.jan 12.feb        
5 PB-MSP CIM tehnologije Pon 14:00   29.jan 12.feb        
5 PB-MSP Alati i pribori                              ( 2015/2016.) Uto 12:00 3102 30.jan 13.feb 26.jun 10.jul 11.sep 25.sep
5 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti 2014/15.
2015/16.
Pon 11:00   22.jan 07.feb        
5 PB-MSP Tehnologija obrade nemetalnih materijal Pon 9:00   01.feb 22.feb        
5 PB-MSP Nekonvencionalni postupci obrade 2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
uto/po 12:00 3102 23.jan 06.feb 18.jun 02.jul 10.sep 24.sep
5 PB-MSP Mašine za obradu deformacijom sub 9:00   13/01 24/02        
5 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije Pon 9:00   01.feb 22.feb        
6 PB Termička obrada pet 12:00 3202 / / 22.jun 06.jul 07.sep 21.sep
6 PB(MSP) Engleski jezik VI čet 12:00 3004 25.jan 08.feb 14.jun 28.jun 30.avg 13.sep
6 PB Održavanje tehničkih sistema – Izborni predmet       / /        
6 PB-MSP Sportska kultura VI     f.sala            
6 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti  (2016/2017.) Pon 11:00   22.jan 07.feb        
6 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije    (2015/2016.) pon 9:00   01.feb 22.feb        
6 PB-MSP Alati i pribori                              (2014/2015.) Uto 12:00 3102 30.jan 13.feb 26.jun 10.jul 11.sep 25.sep
Obavijest o ispitnim terminima za izborne predmete na odsjeku Proizvodni biznis 26.12.2017
Ispitni termini za izborne predmete na odsjeku Proizvodni biznis su:
- Projektovanje tehnoloških postupaka: 29.01.2018. godine i 12.02.2018. godine, oba u 14.00 sati, a takođe je moguće polagati i svakim ponedjeljkom u 14.00 sati kod Prof. Darka Petkovića.
- Mašine za obradu deformacijom: 13.01.2018. godine i 24.02.2018. godine, oba u 9.00 sati.
- Svi izborni predmeti kod Prof. Sabahudina Ekinovića: 01.02.2018. godine i 22.02.2018. godine, oba u 9.00 sati.
Obavijest 25.12.2017
Obavještavaju se studenti da Studentska služba Fakulteta neće raditi u periodu od 28/12/2017. godine do 08/01/2018. godine.
Apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik V i VI na Proizvodnom biznisu 25.12.2017
Obavještavaju se apsolventi da će se apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik V i VI održati 29.12.2017. u 12 sati. na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc.dr. sc. Aida Tarabar
Božićna čestitka 22.12.2017
Svim zaposlenicima, nastavnicima, saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta katoličke vjeroispovjesti želimo sretne Božićne praznike.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Apsolvenstski ispitni termin iz Računovodstva i finansija 20.12.2017
Apsolvenstski ispitni termin iz Računovodstva i finansija bit će održan u utorak, 26/12/2017. godine u 15:00h u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni saradnik as. Jasmina Džafić
Obavijest 20.12.2017
Oavještavaju se studenti da će drugi test iz predmeta Materijali u proizvodnji biti održan 19.12.2017 . u terminu predavanja. Test obuhvata gradivo obrađeno na časovima vježbi. Pitanja za test dostupna su na web stranici Mašinskog fakulteta u nastavnim materijalima za predmet Materijali, a link na web stranici PTF-a.
Predmetni nastavnik: Red. prof. dr. Nađija Haračić
Obavještenje o terminu ispita za apsolvente iz Matematike i statistike 19.12.2017
Pismeni ispit iz Matematike i statistike za apsolvente održaće se u utorak, 26. decembra 2017. u 14 h.
Predmetni nastavnik prof. dr. sc. Dževad Zečić
Obavijest 15.12.2017
Obavještavaju se studenti Proizvodnog biznisa da će drugi test iz predmeta Materijali u proizvodnji biti održan 19.12.2017 . u terminu predavanja. Test obuhvata gradivo obrađeno na časovima vježbi. Pitanja za test dostupna su na web stranici Mašinskog fakulteta u nastavnim materijalima za predmet Materijali, a link na web stranici PTF-a.
Predmetni nastavnik: Red. prof. dr. Nađija Haračić
Obavijest o terminima nastave u četvrtak, petak i subotu za studente Građevinarstva I i II ciklus 13.12.2017
Predavanja iz predmeta Organizacija i tehnologija građenja na IV godini Građevinarstva održat će se u četvrtak 14.12. i petak 15.12. u skladu sa prethodnim dogovorom sa predmetnim nastavnikom.
Nastava u subotu na III i IV godini odvija se regularno prema rasporedu, ili eventualno prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, ukoliko je ranije drugačije dogovoreno.
Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije II na II ciklusu (master) studija Građevinarstva održat će se u petak 15.12. sa početkom u 16.15 sati, i u subotu 16.12. prijepodne u terminu po dogovoru sa predmetnim nastavnikom, umjesto predavanja iz predmeta Gradske saobraćajnice i saobraćaj. Ostala nastava u subotu odvija se regularno prema rasporedu, ili eventualno prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, ukoliko je ranije drugačije dogovoreno.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavještenje 11.12.2017
Obavještavaju se studenti prve godine Politehničkog fakulteta, odsjek Proizvodni biznis, da će se test iz drugog dijela predmeta Osnove matematike za inženjerstvo održati prema planu 15.12.2017. godine u 10.30 u učionici 3101.
Svi studenti upisani u prvu godinu, koji nemaju položen predmet Matematika I i koji nisu oslobođeni testa, moraju izaći na test.
Studenti koji su oslobođeni testa su:
1. Karamehmedović Irma
2. Krkalić Kemal
3. Mehmedović Ašir
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Uloga visokoškolskih institucija u sistemu intelektualnog vlasništva 08.12.2017
U organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 7.12.2017 održan je seminar na temu “Uloga visokoškolskih institucija u sistemu intelektualnog vlasništva i načini reguliranja prava intelektualnog vlasništva” na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Na seminaru je učestvovao prodekan za naučnoistraživački rad Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, v.prof.dr. Samir Lemeš.
Cilj seminara bio je da se podigne svijest o važnosti intelektualnog vlasništva te upoznavanje sudionika sa zaštitom određenih inovacija. Uz učešće stručnih predavača sa Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, održane su prezentacije na tri teme: "Značaj definiranja politika intelektualnog vlasništva na sveučilištima /univerzitetima i R&D institucijama", "Metode i način zaštite izuma u oblasti informatičkih tehnologija" i "Praćenje stanja tehnike u pojedinim oblastima i pretraživanje baza podataka".
Iako su patenti i inovacije sastavni dio istraživačkog rada, na univerzitetima u BiH je ta oblast premalo zastupljena, tako da do danas nijedan bh. univerzitet nema prijavljen niti jedan patent, osim nekoliko pojedinačnih patenata koje su individualno prijavili istraživači, ali kao fizička lica. Od 9 javnih i 37 privatnih univerziteta u BiH, samo jedan ima razvijenu i usvojenu Politiku intelektualnog vlasništva. Tokom naredne godine neophodno je uspostaviti saradnju Univerziteta u Zenici sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH, kako bi se ovoj veoma važnoj oblasti dala i potrebna pažnja na Univerzitetu u Zenici.
Obavijest o terminima nastave u petak i subotu za studente Građevinarstva I i II ciklus 07.12.2017
Obavještavaju se studenti III godine Građevinarstva da predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I neće biti u petak 08.12. i subotu 09.12.2017. godine, nego će biti u iste dane naredne sedmice.
Nastava iz ostalih predmeta na III godini odvijat će se regularno prema rasporedu, ili eventualno prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, ukoliko je ranije drugačije dogovoreno.
Obavještavaju se studenti IV godine Građevinarstva da će se predavanja iz predmeta Ispitivanje konstrukcija održati u petak 08.12. i subotu 09.12.2017. godine, s tim da će predavanja u petak početi u 16 sati umjesto u 15.15.
Nastava iz ostalih predmeta na IV godini odvijat će se regularno prema rasporedu, ili eventualno prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, ukoliko je ranije drugačije dogovoreno.
Obavještavaju se studenti na II ciklusu (master) studija Građevinarstva da će se nastava u petak 08.12. i subotu 09.12.2017. godine odvijati regularno prema rasporedu, ili eventualno prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, ukoliko je ranije drugačije dogovoreno.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Apsolventski rok iz predmeta Mašine za obradu deformacijom 04.12.2017
Ispit iz predmeta Mašine za obradu deformacijom će se održati 16.12.2017. godine u 9.00 sati.
Doc.dr.sc. Abaz Manđuka
Parcijalni ispit iz predmeta Matematika II (Proizvodni biznis) 30.11.2017
Prvi parcijalni ispit iz Matematike II održaće se u četvrtak, 7. decembra 2017. u 8 h (u terminu vježbi). Studenti sa sobom trebaju ponijeti zadaćnicu ili uvezane papire.
Predmetni nastavnik Doc.dr.sc. Almir Huskanović
Apsolventski rok iz predmeta Matematika i statistika (Proizvodni biznis) 30.11.2017
Pismeni ispit iz Matematike i statistike održat će se u četvrtak, 07.12.2017. u 8,00 sati.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Zečić
Univerzitetska liga u ženskoj odbojci 28.11.2017
U nedjelju 26.11.2017. godine u sportskoj sali Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odigrano je I i II kolo Univerzitetske lige u ženskoj odbojci. U ligi je učešće uzelo 8 ekipa, reprezentacija svih fakulteta Univerziteta u Zenici. Organizator lige je Univerzitetski sportski savez studenata u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i Unijom studenata Univerziteta u Zenici. Za Politehnički fakulet nastupile su: Amina Ganić, Zerina Šogolj, Lejla Muslić, Dženita Merdić, Ajla Krivić, Ajla Bešo, Samra Mujić, Amina Pašanbegović.
Rezultati utakmica:
Politehnički fakultet – Medicinski fakultet 2:0 (25:9;25:9)
Ekonomski fakultet – Politehnički fakultet 2:0 (25:20;25:21)
Izmjene rasporeda za odsjek Građevinarstvo za petak i subotu (01.12. i 02.12.2017.) 27.11.2017
Radi usklađivanja termina sa predmetnim nastavnicima spoljnim saradnicima, dogovoreni su slijedeći termini za nastavu na odsjeku Građevinarstvo na I i II ciklusu, u petak i subotu (01.12. i 02.12.2017.):
Za I ciklus studija (III i IV godina):
- Putevi i saobraćajnice (III godina): u petak 01.12. sa početkom u 15.15 sati, a nastavak predavanja u subotu prijepodne, po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
- Organizacija i tehnologija građenja (IV godina): u subotu 02.12. sa početkom od 15.15 sati.
Za II ciklus studija (master):
- Gradske saobraćajnice i saobraćaj: u subotu 02.12. od 12.15 do 15.00 sati.
- Betonske konstrukcije II i Drvene konstrukcije II: u petak 01.12. od 15.15 sati, i nastavak predavanja u subotu prijepodne, po dogovoru sa predmetnim nastavnicima.
- Predavanja iz Mostova neće se održati u petak i subotu, jer će umjesto njih biti nastava iz oba izborna predmeta.
Podsjećaju se studenti da je prisustvo predavanjima obavezno, što se odnosi i na izborne predmete (Betonske konstrukcije II i drvene konstrukcije II).
Stručna posjeta studenata Politehničkog faklulteta postrojenjima za prećišćavanje voda u Konjicu 27.11.2017
Studenti 4. godine odsjeka Građevinarstvo, u sklopu predmeta Komunalna hidrotehnika, su dana 23.11.2017. godine posjetili postrojenje centralnog uređaja prečišćavanja otpadnih voda u Konjicu. Postrojenje se sastoji od dva kanalizacijska kolektora sa lijeve i desne obale Neretve, uz pomoć kojih se otpadne vode dovode do uređaja. Izgrađeni kompleks, pored strojeva i bazena sastoji se i od nekoliko prostorija za rad, kao i laboratorije za ispitivanje. Tokom posjete studenti su mogli vidjeti uređaje koji posjeduju najveći nivo prečišćavanja, tako da se hemijskim i biološkim tretmanom dobija čista voda.
Zahvaljujemo se domaćinu posjete na izdvojenom vremenu i informacijama o postrojenju, kao i nastavnicima i saradnicima V.prof.dr. Suadu Špagi, V.prof.dr. Maji Roso Popovac, as. Vahidu Redžiću i as. Nerminu Redžiću na uspješnoj organizaciji posjete.

Galerija
Obavijest o nadoknadi vježbi iz Komunalne hidrotehnike 24.11.2017
Propuštene vježbe iz Komunalne hidrotehnike za studente IV godine Građevinarstva bit će održane u utorak 28.11.2017. godine u terminu 12.15 do 15.00 sati u sali 3105, umjesto predavanja iz Osnova hidromehanike i hidrotehnike.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Apsolventski rok iz predmeta Industrijski manipulatori i roboti 24.11.2017
Ispit iz predmeta Indostrijski manipulatori i roboti za apsplvente će se održati u petak, 01.12.2017. godine u 14:00 sati. Predmetni nastavnik V.prof.dr. Malik Čabaravdić
Obavijest 22.11.2017
U povodu nastupajućeg državnog praznika Dana državnosti BiH ("Službeni list R BiH", broj 9/95), obavještavaju se radnici i studenti Univerziteta u Zenici da se 25.11.2017. godine (subota) neće raditi.
Radnicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik
Odgoda predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije II 22.11.2017
Odgađaju se predavanja iz Betonskih konstrukcija II na drugom ciklusu studija, koja su bila najavljena za petak 24.11. i subotu. Predavanja se pomijeraju i planirana su za sedam dana, što će studentima biti naknadno blagovemeno najavljeno i potvrđeno.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o osiguranju studenata Politehničkog fakulteta 21.11.2017
Obavještavamo studente da je procedura u vezi s osiguranjem studenata Politehničkog fakulteta u završnoj fazi. Studenti koji se žele osigurati preko Bosna Sunce osiguranja (BSO) mogu to izvršiti pojedinačno (individualno) ili grupno (više studenata na jednoj uplatnici, gdje svaki student plaća za sebe utvrđeni iznos) po uplatnici.
Uplata za osiguranje, kako je ranije i najavljeno, za svakog studenta iznosi 5,00KM. Uplatnice se mogu dobiti na šalteru Studentske službe. Studenti koji se ne žele osigurati dužni su dostaviti ovjerenu Izjavu da u slučaju nezgode Fakultet i BSO ne snose troškove njihovog liječenja.
Sve navedene aktivnosti trebaju se završiti do kraja sedmice, tj. do 24.11.2017. godine.
NAPOMENA:
- Polica osiguranja važi godinu dana od dana njenog zaključivanja.
- Studenti koji ne izvrše uplatu osiguranja do 24.11.2017. godine dužni su do kraja tekućeg mjeseca dostaviti navedenu Izjavu na šalter Studentske službe Fakulteta.
Obavijest za studente IV godine Građevinarstva 21.11.2017
Obavještavaju se studenti IV (završne) godine Građevinarstva da je dogovorena posjeta relevantnim firmama u Konjicu iz predmeta Komunalna hidrotehnika, a vezano za prečišćavanje otpadnih voda i komunalnu hidrotehniku.
Posjeta će se obaviti u četvrtak, 23.11. 2017. godine, a polazak je ispred zgrade fakulteta u 8.45 sati ujutro. Prevoz će biti obezbijeđen i dolazak za sve studente IV godine je obavezan!
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o apsolventskom roku iz predmeta Engleski jezik V i VI 21.11.2017
Obavještavaju se studenti Proizvodnog biznisa da će se apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik V i Engleski jezik VI, kod Doc.dr. Aide Tarabar, održati u srijedu, 29.11.2017. godine u 10.00 sati.
Predmetni nastavnik: Doc.dr. Aida Tarabar
Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije II 20.11.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva na II ciklusu studija da će se u petak 24.11.2017. održati predavanja iz izbornog predmeta Betonske konstrukcije II, sa početkom u 15.15 sati.
Obavezan je dolazak svih studenata koji su odabrali ovaj izborni predmet.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Apsolventski rok iz predmeta Računovodstvo i finansije 16.11.2017
Obavještavaju se studenti da će se apsolventski rok iz predmeta Računovodstvo i finansije održati u utorak 21.11.2017. godine sa početkom u 11.30 sati: pismeni dio kod as. Jasmine Džafić.
Predmetni nastavnik V.prof.dr Almir Alihodžić
Apsolventski rok iz predmeta Mašine za obradu deformacijom 15.11.2017
Obavještavaju se studenti da će se apsolventski rok iz predmeta Mašine za obradu deformacijom kod doc.dr. Abaza Manđuke održati u subotu, 18.11.2017 godine u 9.00 sati.
Predmetni nastavnik doc.dr. Abaz Manđuka
Predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije II 09.11.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva na II ciklusu studija da će se u petak 10.11. sa početkom u 17.30 sati održati sastanak sa prof. Žanom Džubur u vezi predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije II.
Obavezan je dolazak svih studenata koji su odabrali ovaj izborni predmet.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I i Komunalna hidrotehnika 09.11.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva da će se predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I (na 3. godini) i Komunalna hidrotehnika (na 4. godini) održati u petak 10.11. i subotu 11.11., prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest za studente II ciklusa studija na oba odsjeka 06.11.2017
Nastava iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada (odsjek Građevinarstvo) i iz izbornog predmeta (odsjek Proizvodni biznis) počinje ove sedmice prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o vježbama iz Betonskih konstrukcija II na II ciklusu Građevinarstvo 03.11.2017
Vježbe iz predmeta Betonske konstrukcije II na II ciklusu odsjeka Građevinarstvo počinju u redovnom terminu prema rasporedu u subotu 04.11.2017. godine.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o odgađanju vježbi iz Drvenih konstrukcija II na II ciklusu Građevinarstvo 03.11.2017
Vježbe iz predmeta Drvene konstrukcije II na II ciklusu odsjeka Građevinarstvo počet će u subotu 11.11.2017. godine prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o odgađanju vježbi iz Mostova na II ciklusu Građevinarstvo 02.11.2017
Vježbe iz predmeta Mostovi na II ciklusu odsjeka Građevinarstvo počet će u trećoj sedmici nastave (13.11.-17.11.), nakon što budu održana prva dva predavanja.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o izmjeni rasporeda za Proizvodni biznis II ciklus 01.11.2017
Obavještavau se studenti Ii ciklusa studija proizvodni biznis da je došlo do slijedećih promjena rasporeda:
- Predavanja iz predmeta PDM/PLM sistemi su utorkom od 17.15 do 19.00 sati.
- Vježbe iz predmeta PDM/PLM sistemi su srijedom od 17.15 do 20.00 sati.
- Predavanja iz predmeta Projektni menadžment su četvrtkom od 17.15 do 20.00 sati.
Raspored će se primjenjivati počevši od naredne sedmice. Izmijenjeni raspored može se skinuti sa http://www.ptf.unze.ba/PBrasporedZ2.php
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o odgađanju vježbi na II ciklusu Građevinarstvo 01.11.2017
Vježbe iz predmeta Gradske saobraćajnice i saobraćaj na II ciklusu odsjeka Građevinarstvo počet će naredne sedmice, nakon što budu održana prva predavanja.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o odgađanju nastave u fiskulturnoj sali 01.11.2017
Zbog radova u fiskulturnoj sali odgađa se nastava z Fizičkog obrazovanja i Sportske kulture u četvrtak 02.11. i petak 03.11.2017. godine. Termini za nadknadu ćebiti naknadno dogovoreni.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa I ciklus 30.10.2017
Zbog radova (izmjena stolarije) na učionici 4204 naredne sedmice, obavještavaju se studenti 3. godine Proizvodnog biznisa da se predavanja i vježbe iz izbornog predmeta Upravljanje ljudskim resursima pomijeraju i umjesto u ponedjeljak održat će se jedno za drugim u petak 10.11.2017. godine sa početkom u 9.15 sati u sali 3004.
Izmjena vrijedi samo za narednu sedmicu do kada se očekuje završetak radova, a nakon toga nastava se odvija po ranije utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest za studente Građevinarstva II ciklus 27.10.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva II ciklus studija da se odgađaju predavanja iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada u ponedjeljak 30.10.2017. godine. Nastava u ponedjeljak počinje vježbama iz predmeta Statika konstrukcija II od 18.15 sati.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I i Komunalna hidrotehnika 25.10.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva da će se predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I (na 3. godini) i Komunalna hidrotehnika (na 4. godini) održati u petak 27.10. i subotu 28.11., prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Početak nastave na 2. ciklusu studija 25.10.2017
Nastava na 2. ciklusu studija na oba studijska programa počinje u ponedjeljak 30.10.2017. godine. Nastava će se obavljati prema utvrđenom rasporedu:
- za studijski program Proizvodni biznis http://www.ptf.unze.ba/PBrasporedZ2.php
- za studijski program Građevinarstvo http://www.ptf.unze.ba/GrasporedZ2.php
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I 23.10.2017
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I na III godini studija Građevinarstvo održavat će se redovno utorkom u terminu 15.15 - 18.00 sati.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Stipendije organizacije Bosnia & Herzegovina Futures Foundation 23.10.2017
Organizacija Bosnia & Herzegovina Futures Foundation objavila je konkurs za dodjelu stipendija studentima dodiplomskih studija inženjerstva, računarskih nauka i informacionih tehnologija. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2017. godine. Sve informacije o stipendijama i načinu apliciranja nalaze se na linku: https://www.bhfuturesfoundation.org/apply/
Prodekan za naucno-istraživački rad
Obavijest o predavanjima iz predmeta Metalne konstrukcije I 18.10.2017
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I, na III godini studija Građevinarstvo, održat će se u petak 20.10.2017. godine u terminu 11.15 - 14.00 sati.
Ostali termini pedavanja tokom semestra iz ovog predmeta, bit će dogovoreni sa studentima u petak na licu mjesta.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Izmjena rasporeda 17.10.2017
Na zahtjev predmetnog nastavnika, a zbog većeg broja upisanih studenata na II godini odsjeka Građevinarstvo, studenti su podijeljeni u dvije grupe i na vježbama iz predmeta Mehanika materijala II. Izmijenjeni raspored nalazi se na: http://www.ptf.unze.ba/GrasporedZ.php, a spisak studenata po grupama na http://www.ptf.unze.ba/Ggrupe.php.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
RANG-LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija II ciklusa u akademskoj 2017/2018 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 16.10.2017
Na osnovu uslova i kriterija za prijem po raspisanom Konkursu/Natječaju za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, te prema planu upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, izvršeno je konačno rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija II ciklusa u akademskoj 2017/2018. godini
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Podaci o završenom I ciklusu studija
Prezime Ime oca Ime Broj
ECTS
Prosječna ocjena
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
1 R Bitić Sulejman Sakib 240 9,6
2 R Ljubović Senad Amela 240 8,5
3 R Mujić Hazim Hazim 240 8,3
4 R Terzić Fuad Senad 240 8,2
5 R Kardaš Suvad Haris 240 8,0
6 S Kajtaz Hasan Lejla 240 6,94
NAPOMENA:
Zbog malog broja kandidata (samo jedan), Naučno-nastavno vijeće fakulteta donijelo je odluku da se ne može se pokrenuti II ciklus studija na odsjeku Proizvodni biznis u akademskoj 2017/2018. godini, nego je potrebno pauzirati jednu godinu ovaj studij i sačekati priliv kandidata za narednu akademsku 2018/2019. godinu, kada bi se ovaj studij mogao ponovo pokenuti.
Informacija o krajnjem roku za diplomiranje studenata koji studiraju Proizvodni biznis po starom Nastavnom planu i programu 16.10.2017
Prema Članu 23. stav (3) Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici, studenti imaju pravo studij završiti po nastavnom planu i programu koji se primjenjivao prilikom upisa u I godinu studija, a najkasnije do početka akademske godine u kojoj ih sustiže generacija studenata, upisana po izmijenjenom nastavnom planu i programu.
U skladu s tim, zadnja generacija studenata 3. godine studija Proizvodni biznis, koji su upisali studij po starom Nastavnom planu i programu i koji su 3. godinu odslušali u akademskoj 2016/2017. godini, imaju pravo diplomirati najkasnije do kraja akademske 2017/2018. godine, odnosno najkasnije do 30.09.2018. godine.
U suprotnom, isti će morati nastaviti svoj studij po inoviranom Nastavnom planu i programu za Proizvodni biznis, koji je stupio u primjenu 2015. godine.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Otvoren poziv za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Poatjeu, Francuska 16.10.2017
Obavještavamo studente da je otvoren poziv za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Poatjeu za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine. Rok za podnošnje aplikacija je 26.10.2017.godine.
Aplicirati se može putem web stranice: http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/
Više o Univerzitetu, te programima koji nude na engleskom jeziku na: http://www.univ-poitiers.fr/mic/
Obavijest o izbornim predmetima za studente završnih godina 13.10.2017
Obavještavaju se studenti završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) da je izvršen odabir izbornih predmeta kako slijedi:
Za Građevinarstvo odabrani su slijedeći predmeti:
- Komunalna hidrotehnika (zimski semestar), V.prof.dr. Suad Špago / V.as.mr. Ahmed El-Sayed
- Pouzdanost konstrukcija (ljetni semestar), Prof. dr. Mustafa Imamović, V.prof.dr. Rašid Hadžović, Prof.dr. Ivica Boko / as. Vahid Redžić
Za Proizvodni biznis odabrani su slijedeći predmeti:
- Projektovanje tehnoloških postupaka (zimski semestar), Prof.dr. Darko Petković / V.as.mr. Alan Lisica
- Upravljanje ljudskim resursima (zimski semestar), Doc.dr. Dino Arnaut / V.as.mr. Samir Smailbegović
- Održavanje tehničkih sistema (ljetni semestar), Prof.dr. Sabahudin Jašarević / As. Emir Đulić
Raspored nastave koji je usaglašen za izborni predmet Komunalna hidrotehnika na odsjeku Građevinarstvu:
- Predavanja petkom 15.15-18.00 i subotom 9.15-12.00 sati (svakih 14 dana), vježbe utorkom 14.15-17.00 sati.
Raspored nastave koji je usaglašen za izborni predmet Upravljanje ljudskim resursima na odsjeku Proizvodni biznis:
- Predavanja ponedjeljkom 10.15-13.00, vježbe ponedjeljkom 13.15-16.00 sati.
Za raspored nastave za predmet Projektovanje tehnoloških postupaka na odsjeku Proizvodni biznis studenti trebaju što prije da se jave predmetnom nastavniku i saradniku radi dogovora o terminima nastave.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 11.10.2017
Obavještavaju se studenti Građevinarstva da će se upis ocjena iz Inženjerske geologije održati u petak, 13.10.2017. godine u 15:30 sati.
Predmetni nastavnik V.prof.dr. Nijaz Škripić
Obavijest o nastavi iz predmeta Drvene konstrukcije I 11.10.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo, da će se nastava iz predmeta Drvene konstrukcije I održati prema rasporedu u petak 13.10.2017. i subotu 14.10.2017. godine.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o stipendijskim programima 11.10.2017
Program stipendija njemačke privrede: za studente i apsolvente - informacije dostupne na linku Stipendienprogramm
Fulbright program stipendiranja: za naučnike i iskusne stručnjake - informacije dostupne na linku Fulbright
Obavijest za studente završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) 09.10.2017
Studenti završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) koji se još nisu izjasnili za odabir izbornih predmeta, treba da se hitno jave kod prodekana za nastavu i studentska pitanja.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc.dr. Edin Berberović
Obavijest 09.10.2017
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika i predmeta Matematika I, za studente Proizvodnog biznisa, održat će se u subotu 14.10. u 11 sati na Filozofskom fakultetu.
Napomena: studenti trebaju na ispit donijeti svoje indekse i prijave za ispit, koje mogu izuzeti iz studentske službe fakulteta.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavještenje za studente završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) 06.10.2017
Pozivaju se studenti završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) da se jave u kancelariju prodekana za nastavu, u vezi odabira izbornih predmeta. Izborni predmeti utvrdit će se anketom kod prodekana za nastavu u slijedećim terminima:
- za studente Građevinarstva: ponedjeljak 09.10. u 11 sati
- za studente Proizvodnog biznisa: petak 09.10. u 12 sati
Dolazak svih studenata završnih godina je obavezan - u slučaju nedolaska, studenti će biti raspoređeni po izbornim predmetima koje budu odabrali studenti koji su se odazvali na sastanak.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc.dr. Edin Berberović
Obavijest 04.10.2017
Nakon polaganja eliminatornog ispita iz Građevinske fizike, održanog 03.10.2017.godine, na završni ispit, koji će se održati u četvrtak (05.10.2017.) u 12:00 sati u kabinetu 35 predmetnog nastavnika na Metalurško-tehnološkom fakultetu, pozivaju se sljedeći studenti: 1. Krivić Ajla 2. Jašarević Haris.
Predmetni nastavnik Prof.dr.sc. Suada Bikić
Obavijest o odgodi nastave iz predmeta Metalne konstrukcije I i Drvene konstrukcije I 03.10.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo, da zbog odsustva nastavnika neće moći biti održana predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I i Drvene konstrukcije I u petak 6.10.2017.
O terminima nadoknade za oba predmeta studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 03.10.2017
Zbog naknadno dogovorenih termina sa pojedinim nastavnicima za dodatni (oktobarski) ispitni rok, novi termini za ispite su kako slijedi:
Organizacija i ekonomika petak 6.10. u 9.00
Industrijski manipulatori i roboti četvrtak 5.10. u 14.00 sati
Navedene izmjene su već unesene u raspored polaganja ispita.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Raspored polaganja ispita za dodatni (oktobarski) ispitni rok 02.10.2017
Svečani početak nastave na Politehničkom fakultetu 02.10.2017
Nastava na Politehničkom fakultetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini zvanično je počela u ponedjeljak 02.10.2017. godine. Na uvodnom času u novoj akademskoj godini, brucošima studijskih programa Građevinarstvo i Proizvodni biznis su se obratili predstavnici fakulteta: dekan fakulteta prof.dr. Sabahudin Jašarević, prodekani fakulteta doc.dr. Edin Berberović i v.prof.dr. Samir Lemeš, prorektor univerziteta prof.dr. Aleksandar Karač, sekretar fakulteta Alma Veseljak dipl. iur., šef studentske službe fakulteta Samra Varupa, te predstavnica studenata fakulteta Erna Doglod.
Uz prigodnu dobrodošlicu studentima su podijeljeni indeksi i izražena je podrška za što boljim uspjehom tokom predstojećeg studija.

Fotografije
Obavijest o izmjenama rasporeda 02.10.2017
Zbog organizovanja dodatnog ispitnog roka za studente u oktobru, kao i zbog naknadnih zahtjeva pojedinih nastavnika, moguće je da će u narednim danima doći do manjih izmjena rasporeda nastave. Izmijenjeni raspored će biti postavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Politehničkog fakulteta na pripadajućim linkovima Raspored nastave za 1. ciklus. Upućuju se studenti da redovno prate eventualne izmjene rasporeda.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Dodatni ispitni rok 29.09.2017
Odlukom Senata od 28.09.2017. godine odobreno je organizovanje ispita za studente na način da svi studenti mogu prijaviti i polagati samo jedan nepoložen ispit iz akademske 2016/2017. godine. Prijava samo jednog ispita vrši se putem studentske službe fakulteta u petak 29.09. i ponedjejak 02.10. najkasnije do 14 sati, popunjavanjem prijave i uz obavezno prilaganje indeksa. Ispiti će biti organizovani i okončani u periodu do 09.10., a raspored termina ispita utvrdit će se nakon predanih prijava studenata i usaglašavanja sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, nakon čega će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Početak nastave u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine 28.09.2017
Nastava na Politehničkom fakultetu u akademskoj 2017/2018. godini počinje u ponedjeljak 2. oktobra za sve studente na svim godinama na oba odsjeka, prema utvrđenom rasporedu koji će biti postavljen na oglasnoj ploči fakulteta i na web stranici fakulteta.
Studenti 1. godine na oba odsjeka prethodno trebaju doći u amfiteatar fakulteta (sala 3202) u 8.15 sati, gdje će im se održati uvodni čas i obratiti predstavnici menadžmenta Politehničkog fakulteta i Univerziteta u Zenici. Nakon toga i nastava na 1. godini odvija se prema utvrđenom rasporedu.
Obavijest 27.09.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u petak, 29.09.2017. godine u 12:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o održavanju naučno-stručnog skupa Geo-Expo 2017 25.09.2017
Obavještenje svim studentima o upisu u narednu godinu studija (zimski semestar) akademske 2017/2018. godine 19.09.2017
Upis u zimski semestar akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici početi će od 20. septembra 2017. godine (srijeda) u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.
Uvjeti za upis u semestar:
1. Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija kada ispuni sve studijske obaveze, izražene u 60 ETCS bodova iz prethodne godine studija;
2. Student može prenijeti u narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, najviše 12 (dvanaest) ECTS bodova ili najviše dva nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje;
3. uplatnice u visini troškova upisnog materijala, visini troškova upisnine/školarine, te uplatnica za osiguranje studenata (studenti koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu za akademsku 2017/18. godinu dužni su to uraditi prilikom upisa u zimski semester.);
4. čitko i uredno popunjen upisni materijal.
Napomena: Studenti apsolventi i imartikulanti su dužni uplatiti visinu troškova korištenja ISSS-a i javiti se na šalter Studentske službe Fakulteta. Studenti koji OBNAVLJAJU godinu u Index i upisni materijal će upisati samo SVE PREDMETE KOJE NISU POLOŽILI.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Fakulteta
KONAČNA RANG-LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2017/2018 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 14.09.2017
Na osnovu rezultata kvalifikacionih (prijemnih) ispita održanih u julu i septembru 2017. godine kao uslova za prijem, kao i drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici, izvršeno je konačno rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija
(julski i septembarski upisni rok 2017. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
1 R Hamidović Benjamin Erna 40,0 20,0 Učenik generacije
2 R Fejzić Sead Ajla 37,55 18,00 40,00 95,55
3 R Merdić Mehmed Amina 37,02 17,50 40,00 94,52
4 R Drijenčić Mersudin Ahmed 39,36 20,00 34,00 93,36
5 R Durak Hazim Harun 36,24 15,50 40,00 91,74
6 R Sherry Allan Francis Irena Mira 37,29 14,00 37,00 88,29
7 R Jusufbašić Aid Samir 36,47 19,50 32,00 87,97
8 R Mulić Vahid Adna 33,08 12,00 40,00 85,08
9 R Alibegović Sinanudin Sumejja 32,63 12,00 40,00 84,63
10 R Zukan Almir Amina 37,43 16,00 31,00 84,43
11 R Bolić Samir Lamija 33,69 14,00 36,00 83,69
12 R Majdanac Izet Adis 35,41 14,67 33,00 83,07
13 R Neslanović Emir Rusmir 38,61 18,29 26,00 82,89
14 R Prasko Husein Elma 37,11 19,33 26,00 82,44
15 R Husić Mirzet Vedad 28,71 12,50 38,00 79,21
16 R Hrvić Jasmin Selmira 36,96 18,67 22,00 77,63
17 R Adilović Alija Tarik 31,41 14,00 32,00 77,41
18 R Mujić Ismet Amra 36,41 16,00 22,00 74,41
19 R Patković Senaid Nizama 32,31 10,00 32,00 74,31
20 R Durmo Smajil Nura 34,09 13,14 26,00 73,23
21 R Tihak Sead Adis 31,84 11,00 30,00 72,84
22 R Fejzić Semir Anesa 31,53 16,00 24,00 71,53
23 R Zahirović Jasmin Emir 28,55 9,50 33,00 71,05
24 R Brkić Sedin Edina 33,54 15,33 20,00 68,87
25 R Vardo Hasan Amina 33,33 13,14 22,00 68,48
26 R Selimović Sanel Omar 29,80 10,00 28,00 67,80
27 R Trakić Sabahudin Haris 32,17 10,86 24,00 67,02
28 R Tolja Amir Seid 32,15 12,80 20,00 64,95
29 R Čolaković Šefik Ahmed 28,67 11,33 24,00 64,00
30 R Đulan Vehid Almedina 32,00 12,00 20,00 64,00
31 R Baždar Safet Elma 24,52 10,50 28,00 63,02
32 R Ismić Hasan Irfan 31,50 10,29 21,00 62,79
33 R Nezirovac Hazir Emina 25,87 9,33 25,00 60,21
34 R Kosovac Muharem Amel 28,71 9,33 22,00 60,04
35 R Spahić Enes Amna 29,50 9,14 20,00 58,64
36 R Sikira Halim Denijal 29,12 8,67 20,00 57,79
37 R Avdispahić Samir Muhamed 28,57 8,00 21,00 57,57
38 R Ramuši Dževad Merjema 27,67 9,50 20,00 57,17
39 R Delić Enver Kenan 26,35 10,00 20,00 56,35
40 R Ibraković Edin Jasmina 25,82 9,14 20,00 54,96
41 R Heco Redžib Ermin 21,62 8,00 25,00 54,62
42 R Telalović Enes Kerim 23,69 8,00 20,00 51,69
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS
1 R Horić Safet Emira 39,85 20,00 36 95,85
2 R Krkalić Hikmet Kemal 38,59 17,00 38 93,59
3 R Karamehmedović Almir Irma 38,43 19,00 34 91,43
4 R Mehić Remzo Nejra 31,53 9,50 36 77,03
5 R Šišić Nijaz Ajla 33,96 12,50 26 72,46
6 R Skrobo Fahrudin Admir 32,30 7,75 31 71,05
7 R Jašarević Senad Rasema 25,44 9,00 35 69,44
8 R Smriko Adnan Ajla 34,39 12,00 23 69,39
9 R Lužić Senad Dženita 25,87 10,00 32 67,87
10 R Ganibegović Midhet Munira 31,06 10,00 23 64,06
11 R Varupa Munir Rahima 30,88 10,00 22 62,88
12 R Porča Mustafa Nedim 31,84 10,67 20 62,51
13 R Fejzić Senad Arnela 28,07 14,00 20 62,07
14 R Berbić Izmir Emina 28,48 10,00 23 61,48
15 R Avdić Zihret Haris 26,98 9,33 24 60,31
16 R Jusufi Hasan Samir 26,98 10,67 22 59,65
17 R Hajder Almin Mia 27,84 11,33 20 59,17
18 R Smriko Vahidin Hamza 29,33 8,00 21 58,33
19 R Čehajić Jusuf Mubina 26,49 11,33 20 57,83
20 R Isaković Mustafa Samed 26,95 8,00 20 54,95
21 R Bajramović Sedin Semir 21,39 8,00 24 53,39
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 11.09.2017
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan u ponedjeljak 11.09.2017. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%). Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u septembarskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata za upis u I godinu studija
(septembarski upisni rok 2017. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Hrvić Jasmin Selmira 36,96 18,67 22,00 77,63
2 R Fejzić Semir Anesa 31,53 16,00 24,00 71,53
3 R Trakić Sabahudin Haris 32,17 10,86 24,00 67,02
4 R Baždar Safet Elma 24,52 10,50 28,00 63,02
5 R Ismić Hasan Irfan 31,50 10,29 21,00 62,79
6 R Ramuši Dževad Merjema 27,67 9,50 20,00 57,17
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Horić Safet Emira 39,85 20,00 36 95,85
2 R Jašarević Senad Rasema 25,44 9,00 35 69,44
3 R Avdić Zihret Haris 26,98 9,33 24 60,31

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Komisija za rangiranje kandidata
Rezultati prijemnog ispita iz Matematike održanog 11.09.2017. godine za upis na Politehnički fakultet 11.09.2017
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO:
1. Baždar, Safet Elma 28
2. Ismić, Hasan, Irfan 21
3. Fejzić, Semir, Anesa 24
4. Hrvić, Jasmin, Selmira 22
5. Ramuši, Dževad, Merjema 20
6. Trakić, Sabahudin, Haris 24

ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS:
1. Vajevac, Kemal, Irmel nije pristupio ispitu
2. Horić, Safet, Emira 36
3. Avdić, Zikret, Haris 24
4. Jašarević, Senad, Rasema 35.

Kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova položili su prijemni ispit i mogu se upisati. Upis kandidata vršit će se u toku naredne sedmice od 18.09. do 22.09.2017. godine.
Obavijest 07.09.2017
Zbog zauzetosti predmetnog saradnika, obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da se ispit iz Inženjerske matematike III, zakazan za ponedjeljak 18.09. u 09.00 sati, pomijera u 12.00 sati.
Predmetni saradnik V.as.mr. Ismet Kalčo
Obavijest 05.09.2017
Obavještavaju se studenti druge godine studija Proizvodni biznis da će se ispit iz predmeta Računovodstvo i finansije, predviđen za 13.09.2017. godine u 12.0h, održati 15.09.2017. godine u 12.0h (Zgrada Ekonomskog fakulteta).
Predmetni nastavnik V.prof.dr. Almir Alihodžić
Obavijest za prelaznike sa drugih fakulteta 05.09.2017
Obavještavaju se studenti koji su zainteresovani za prelazak na Politehnički fakultet sa drugih fakulteta i univerziteta da u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici, zahtjev za prelazak uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta i uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, moraju predati najkasnije do 15.09. tekuće godine. Neblagovremeno dostavljeni zahtjevi neće se uzimati u razlatranje.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc.dr. Edin Berberović
Obavijest - ispit iz Poslovnog prava 04.09.2017
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Proizvodni biznis da će ispit iz Poslovnog prava zakazan za utorak (05.09.) sa početkom u 12,00 sati biti održan u sali br. 2 u zgradi Pravnog fakulteta.
Prof. dr Enes Bikić
Bajramska čestitka 29.08.2017
U povodu nastupajućeg praznika Kurban Bajrama, svim zaposlenicima, studentima i saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik. U vezi s tim, u petak 01.09. neće raditi studentska služba fakulteta.
Uprava fakulteta
Prijemni/kvalifikacioni ispit iz matematike za upisnike Politehničkog fakulteta 29.08.2017
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 11.09.2017. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202 ili 4204). Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela. Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest 29.08.2017
Upis kandidata koji su primljeni na Politehnički fakultet u prvom upisnom roku vrši se u periodu od 28.08. do 08.09.2017. godine.
Studentska služba fakulteta
Obavijest o ispitnim terminima iz izbornih predmeta 29.08.2017

Alati i pribori, Nekonvencionalni postupci obrade, Nove proizvodne tehnologije i Tehnologija obrade nemetalnih materijala: 30.08.2017. i 13.09.2017., u 12.00 sati, kabinet 4204.
Mašine za obradu deformacijom: 09.09.2017 u 12 sati i 30.09.2017 u 10 sati.
Industrijski manipulatori i roboti: 14.09.2017. i 28.09.2017., u 11 sati.

Konkurs/natječaj za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini 28.08.2017
Konkurs/natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2017/2018. godini traje od 28.avgusta/kolovoza do 29. septembra/rujna 2017.godine. Upis studenata koji budu primljeni obavit će se od 02.oktobra/listopada do 09. oktobra/listopada 2017.godine. U prvu godinu u akademskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu:
- Građevinarstvo: 5 redovnih + 10 samofinansirajućih
- Proizvodni biznis: 5 redovnih + 10 samofinansirajućih
Sve dodatne informacije o uslovima prijema nalaze se na web stranici Univerziteta.
Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini 28.08.2017
Drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini traje od 28. avgusta/kolovoza do 08. septembra/rujna 2017.godine. U istom periodu vršit će se prijem dokumenata. Nakon toga, na Politehničkom fakultetu obavit će se prijemni ispit u periodu od 11. septembra/rujna do 13. septembra/rujna 2017.godine, a o tačnom terminu kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Politehničkog fakulteta.
Broj nepopunjenih mjesta na Politehničkom fakultetu iznosi:
- Građevinarstvo: 24 mjesta (samo redovni)
- Proizvodni biznis: 12 mjesta (samo redovni)
Sve dodatne informacije o uslovima prijema nalaze se na web stranici Univerziteta.
Pomijeranje ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije 28.08.2017
Obavještavaju se studenti da se ispit iz predmeta Računovodstvo i finansije, zakazan za 31. 08.2017. godine, pomijera za 05.09.2017. godine u 12.00h.
Predmetni nastavnik V.prof Almir Alihodžić
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 12.07.2017
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 10.07.2017. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u julskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata za upis u I godinu studija I ciklusa
(julski upisni rok 2017. godine)
Rang Redovni
Samofin.
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Hamidović Benjamin Erna 40,0 20,0 Učenik generacije
2 R Fejzić Sead Ajla 37,55 18,00 40,00 95,55
3 R Merdić Mehmed Amina 37,02 17,50 40,00 94,52
4 R Drijenčić Mersudin Ahmed 39,36 20,00 34,00 93,36
5 R Durak Hazim Harun 36,24 15,50 40,00 91,74
6 R Sherry Allan Francis Irena Mira 37,29 14,00 37,00 88,29
7 R Jusufbašić Aid Samir 36,47 19,50 32,00 87,97
8 R Mulić Vahid Adna 33,08 12,00 40,00 85,08
9 R Alibegović Sinanudin Sumejja 32,63 12,00 40,00 84,63
10 R Zukan Almir Amina 37,43 16,00 31,00 84,43
11 R Bolić Samir Lamija 33,69 14,00 36,00 83,69
12 R Majdanac Izet Adis 35,41 14,67 33,00 83,07
13 R Neslanović Emir Rusmir 38,61 18,29 26,00 82,89
14 R Prasko Husein Elma 37,11 19,33 26,00 82,44
15 R Husić Mirzet Vedad 28,71 12,50 38,00 79,21
16 R Adilović Alija Tarik 31,41 14,00 32,00 77,41
17 R Mujić Ismet Amra 36,41 16,00 22,00 74,41
18 R Patković Senaid Nizama 32,31 10,00 32,00 74,31
19 R Durmo Smajil Nura 34,09 13,14 26,00 73,23
20 R Tihak Sead Adis 31,84 11,00 30,00 72,84
21 R Zahirović Jasmin Emir 28,55 9,50 33,00 71,05
22 R Brkić Sedin Edina 33,54 15,33 20,00 68,87
23 R Vardo Hasan Amina 33,33 13,14 22,00 68,48
24 R Selimović Sanel Omar 29,80 10,00 28,00 67,80
25 R Tolja Amir Seid 32,15 12,80 20,00 64,95
26 R Čolaković Šefik Ahmed 28,67 11,33 24,00 64,00
27 R Đulan Vehid Almedina 32,00 12,00 20,00 64,00
28 R Nezirovac Hazir Emina 25,87 9,33 25,00 60,21
29 R Kosovac Muharem Amel 28,71 9,33 22,00 60,04
30 R Spahić Enes Amna 29,50 9,14 20,00 58,64
31 R Sikira Halim Denijal 29,12 8,67 20,00 57,79
32 R Avdispahić Samir Muhamed 28,57 8,00 21,00 57,57
33 R Delić Enver Kenan 26,35 10,00 20,00 56,35
34 R Ibraković Edin Jasmina 25,82 9,14 20,00 54,96
35 R Heco Redžib Ermin 21,62 8,00 25,00 54,62
36 R Telalović Enes Kerim 23,69 8,00 20,00 51,69
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
37 R Imamović Halid Emina 34,11 16,00 0,00 50,11
38 R Ismić Hasan Irfan 31,50 10,29 5,00 46,79
39 R Topalović Sabahudin Emsad 26,17 8,67 5,00 39,83
40 R Neslanović Munir Enisa 26,88 12,50 0,00 39,38
41 R Trozo Branko Aldijana 24,50 8,57 5,00 38,07
42 R Ramuši Dževad Merjema 27,67 9,71 0,00 37,38
43 R Baždar Safet Elma 18,71 10,50 0,00 29,21
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Krkalić Hikmet Kemal 38,59 17,00 38 93,59
2 R Karamehmedović Almir Irma 38,43 19,00 34 91,43
3 R Mehić Remzo Nejra 31,53 9,50 36 77,03
4 R Šišić Nijaz Ajla 33,96 12,50 26 72,46
5 R Skrobo Fahrudin Admir 32,30 7,75 31 71,05
6 R Smriko Adnan Ajla 34,39 12,00 23 69,39
7 R Lužić Senad Dženita 25,87 10,00 32 67,87
8 R Ganibegović Midhet Munira 31,06 10,00 23 64,06
9 R Varupa Munir Rahima 30,88 10,00 22 62,88
10 R Porča Mustafa Nedim 31,84 10,67 20 62,51
11 R Fejzić Senad Arnela 28,07 14,00 20 62,07
12 R Berbić Izmir Emina 28,48 10,00 23 61,48
13 R Jusufi Hasan Samir 26,98 10,67 22 59,65
14 R Hajder Almin Mia 27,84 11,33 20 59,17
15 R Smriko Vahidin Hamza 29,33 8,00 21 58,33
16 R Čehajić Jusuf Mubina 26,49 11,33 20 57,83
17 R Isaković Mustafa Samed 26,95 8,00 20 54,95
18 R Bajramović Sedin Semir 21,39 8,00 24 53,39
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
19 R Pašalić Kemal Adha 30,40 10,67 4 45,07
20 R Kobilica Zahir Faris 32,70 12,00 0 44,70
21 R Karahmet Almedin Ama 26,67 8,00 0 34,67
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naknadni Konkurs za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen u septembru 2017. godine. Pravo konkurisanja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis na fakultet, kao i kandidati koji su konkurisali u julskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja mjesta odbijeni na drugim fakultetima.
Komisija za rangiranje kandidata
Radno-konsultativna posjeta Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru 11.07.2017
U ponedjeljak 10.07.2017. godine članovi uprave Politehničkog fakulteta (dekan i prodekani) boravili su u radno-konsultativnoj posjeti Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tokom posjete obišli su Građevinski fakultet, zahvalili se na dosadašnjoj dobroj saradnji i angažovanju nastavnog osoblja iz Mostara na studijskom programu Građevinarstvo na Politehničkom fakultetu, te razgovarali sa dekanom i prodekanima Građevinskog fakulteta o mogućim vidovima proširenja buduće saradnje.
Rezultati prijemnog ispita iz Matematike održanog 10.07.2017. godine za upis na Politehnički fakultet 11.07.2017
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO:
1. Avdispahić, Samir, Muhamed 21
2. Durmo, Smajil, Nura 26
3. Ramuši, Dževad, Merjema 0
4. Brkić, Sedin, Edina 20
5. Spahić, Enes, Amna 20
6. Vardo, Hasan, Amina 22
7. Husić, Mirzet, Vedad 38
8. Husejnović, Birnas, Zerin (nije pristupio ispitu)
9. Ismić, Hasan, Irfan 5
10. Bolić, Samir, Lamija 36
11. Mulić, Vahid, Adna 40
12. Zahirović, Jasmin, Emir 33
13. Patković, Senaid, Nizama 32
14. Čolaković, Šefik, Ahmed 24
15. Mujić, Ismet, Amra 22
16. Fejzić, Sead, Ajla 40
17. Majdanac, Izet, Adis 33
18. Ibraković, Edin, Jasmina 20
19. Merdić, Mehmed, Amina 40
20. Nezirovac, Hazir, Emina 25
21. Zukan, Almir, Amina 31
22. Prasko, Husein, Elma 26
23. Imamović, Halid, Emina 0
24. Sherry, Allan Francis, Irena Mira 37
25. Trozo, Branko, Aldijana 5
26. Topalović, Sabahudin, Emsad 5
27. Neslanović, Munir, Enisa (nije pristupila ispitu)
28. Tolja, Amir, Seid 20
29. Drijenčić, Mersudin, Ahmed 34
30. Telalović, Enes, Kerim 20
31. Adilović, Alija, Tarik 32
32. Jusufbašić, Aid, Samir 32
33. Hamidović, Benjamin, Erna (nije pristupila ispitu)
34. Kosovac, Muhamed, Amel 22
35. Selimović, Sanel, Omar 28
36. Neslanović, Emir, Rusmir 26
37. Sikira, Halim, Denijal 20
38. Durak, Hazim, Harun 40
39. Heco, Redžib, Ermin 25
40. Alibegović, Sinanudin, Sumejja 40
41. Baždar, Safet, Elma (nije pristupila ispitu)
42. Đulan, Vehid, Almedina 20
43. Delić, Enver, Kenan 20
44. Tihak, Sead, Adis 30

ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS:
1. Hajder, Almir, Mia 20
2. Lužić, Senad, Dženita 32
3. Pašalić, Kemal, Adha 4
4. Ganibegović, Midhet, Munira 23
5. Kobilica, Zahir, Faris 0
6. Krkalić, Hikmet, Kemal 38
7. Karamehmedović, Almir, Irma 34
8. Porča, Mustafa, Nedim 20
9. Berbić, Izmir, Emina 23
10. Šišić, Nijaz, Ajla 26
11. Smriko, Adnan, Ajla 23
12. Čehajić, Jusuf, Mubina 20
13. Fejzić, Senad, Arnela 20
14. Isaković, Mustafa, Samed 20
15. Smriko, Vahidin, Hamza 21
16. Varupa, Munir, Rahima 22
17. Jusufi, Hasan, Samir 22
18. Bajramović, Sedin, Semir 24
19. Mehić, Remzo, Nejra 36
20. Skrobo, Fahrudin, Admir 31
21. Karahmet, Almedin, Alma (nije pristupila ispitu)

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u srijedu, 12.07.2017. godine u kabinetu 1209.
Napomena: Kandidati koji su osvojili manje od 50% (manje od 20 bodova) nisu položili prijemni ispit i ne mogu se upisati u julskom upisnom roku.
Obavijest 05.07.2017
Obavještavaju se studenti da će se drugi ispitni rok iz predmeta Mašine za obradu deformacijom održati u subotu, 08/07/2017. s početkom u 9:00h.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Abaz Manđuka
Obavijest o izmjeni satnice drugog junsko-julskog ispitnog roka iz Fizičkog obrazovanja 1 i 2 04.07.2017
1. godina: djevojke od 8,00-9,00h
2. godina: djevojke od 9,00-10,00h, muškarci od 10,00-11,00h
1. godina: muškarci od 11,00-12,00h
Predmetni nastavnik Doc.dr. Aleksa Stanović
Konferencija Studenti u susret nauci StES 2017 29.06.2017
U novembru 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 10. jubilarna miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, kao nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine. Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću može se dobiti na internet stranici stes.unibl.org.
Obavijest o pomijeranju ispita 27.06.2017
Na zahtjev studenata pomijera se termin ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike, koji će se održati 03.07. ali sa početkom u 12 sati umjesto u 9 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr Edin Berberović
Obavijest o apsolventkom roku 27.06.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u srijedu, 28.06.2017. godine u 14.00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Prijemni/kvalifikacioni ispit iz matematike za upisnike Politehničkog fakulteta 23.06.2017
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 10.07.2017. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama fakulteta (sale 3202, 4203 ili 4204).
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela. Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Pomijeranje termina pripremne nastave iz Matematike 23.06.2017
Zbog kašnjenja u objavljivanju konkursa za upis studenata, pomijera se termin početka pripremne nastave iz Matematike. Umjesto u utorak 27.06. kako je ranije planirano, pripremna nastava će početi u ponedjeljak 03.07.2017. u 13.30 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202, 4203 ili 4204). Ostali termini pripremne nastave bit će dogovoreni na licu mjesta sa predmetnim nastavnikom.
Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju prethodno izvršiti uplatu od 50 KM, a jedan primjerak uplatnice dostaviti u Studentsku službu Fakulteta prije početka pripremne nastave. Podaci za uplatu se mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, na oglasnoj ploči i na slijedećem linku: Uplatnica.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Informacija za brucoše - kandidate za upis na Politehnički fakultet 23.06.2017
Obavještavaju se kandidati za upis u I godinu studija na Politehničkom fakultetu da:
Broj kandidata za upis je:
- odsjek Građevinarstvo 60 redovnih
- odsjek Proizvodni biznis 30 redovnih.
Upis počinje 26.06.2017. i traje do 07.07.2017. godine.
Prijemni ispiti iz matematike će biti u ponedjejak 10.07.2017. godine u 12 sati u prostorijama fakulteta (sala 4203, 4204, 3202).
Za upis je potrebno:
- Prijava na Konkurs (dobije se na šalteru Studentske službe Fakulteta)
- Uvjerenje o državljanstvu (original)
- Izvod iz matične knjige rođenih - Rodni list (original)
- Svjedočanstva iz srednje škole (original)
- Diploma iz srednje škole (original).
Prije prijemnog ispita bit će organizovana pripremna nastava iz Matematike u trajanju od 15 časova, koja počinje u ponedjeljak 03.07.2017. u 13.30 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202, 4204, 4203). Ostali termini pripremne nastave bit će dogovoreni na licu mjesta sa predmetnim nastavnikom. Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju prethodno izvršiti uplatu od 50 KM, a jedan primjerak uplatnice dostaviti u Studentsku službu Fakulteta prije početka pripremne nastave. Podaci za uplatu se mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, na oglasnoj ploči i na slijedećem linku: Uplatnica.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Bajramska čestitka i obavijest 23.06.2017
U povodu nastupajućeg praznika Ramazanskog Bajrama, svim zaposlenicima, studentima i saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik. U vezi s tim, u ponedjeljak 26.06. neće raditi studentska služba fakulteta.
Uprava fakulteta
Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz Matematike 22.06.2017
Obavještavaju se kandidati za upis u I godinu studija na Politehničkom fakultetu na oba studijska programa (Građevinarstvo i Proizvodni biznis), da je jedan od uslova za upis na fakultet položen prijemni ispit iz matematike. Prije prijemnog ispita bit će organizovana pripremna nastava iz Matematike u trajanju od 15 časova, koja počinje u utorak 27.06.2016. u 9 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202, 4203 ili 4204). Ostali termini pripremne nastave bit će dogovoreni na licu mjesta sa predmetnim nastavnikom.
Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju prethodno izvršiti uplatu od 50 KM, a jedan primjerak uplatnice dostaviti u Studentsku službu Fakulteta prije početka pripremne nastave. Podaci za uplatu se mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, na oglasnoj ploči i na slijedećem linku: Uplatnica.
Obavijest o pomijeranju ispita iz predmeta Sociologija 22.06.2017
Obavještavaju se studenti prve godine studijskog programa Proizvodni biznis da se zbog zauzetosti predmetnog nastavnika pomijera ispit iz predmeta Sociologija zakazan 23.06. i umjesto u 12 sati ispit će se održati u 13 sati.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Faruk Kozić
Poziv na prezentaciju rezultata projekta 19.06.2017
U srijedu 21.06.2017, s početkom 11:00 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta (sala 3202), održat će se prezentacija rezultata Joint EU/CoE projekta "STRATEŠKI RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I STANDARDA KVALIFIKACIJA", sa posebnim osvrtom na komponentu "K2: Izrada standarda kvalifikacija i standarda zanimanja". Ovo predavanje je drugo u nizu prezentacija rezultata međunarodnih projekata u kojima je kao partner učestvovao Univerzitet u Zenici. Realizuje se prema zaključku Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici, s ciljem diseminacije informacija i dodatnog osposobljavanja osoblja Univerziteta, kao jedna od aktivnosti iz Akcionog plana poboljšanja nakon akreditacije.

Konkurs za studente za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018. u okviru programa Erasmus+ 16.06.2017
Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u akademskoj 2017/2018 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Haenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator. Sve potrebne informacije studenti mogu pronaći na slijedećem linku: Konkurs.
Poziv na prezentaciju rezultata projekta 14.06.2017
U utorak, 20.6.2017, s početkom 11:00, na Politehničkom fakultetu, u Centru za menadžment, kvalitet i razvoj (kabinet broj 3105), održat će se prezentacija rezultata Tempus projekta "POBOLJŠANJE PARTNERSTVA S PREDUZEĆIMA UNAPREĐENJEM REGIONALNIH POTENCIJALA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA (EQIWBC)". Ova prezentacija je prva u nizu prezentacija rezultata međunarodnih projekata u kojima je kao partner učestvovao Univerzitet u Zenici. Realizuje se prema zaključku Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici, s ciljem diseminacije informacija i dodatnog osposobljavanja osoblja Univerziteta, kao jedna od aktivnosti iz Akcionog plana poboljšanja nakon akreditacije.

Ljetni univerzitetski kursevi u Njemačkoj 07.06.2017
U biblioteci Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28; ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak 15.06.2017. godine održat će se prezentacija ljetnih univerzitetskih kurseva DAAD-a sa početkom u 14 sati. Na ovoj prezentaciji će biti predstavljeni jezički i stručni kursevi, stipendije koje DAAD nudi za ove kurseve, kao i dodatne informacije i upute za samu prijavu. Prezentacija je prvenstveno namijenjena zainteresovanim Bachelor i Master studentima. Za više informacija o prezentaciji vidjeti: https://www.facebook.com/events/1846741182319959/, a o stipendijama DAAD-a: www.funding-guide.de.
Obavijest o pomijeranju ispita 06.06.2017
Obavještavaju se studenti da se, zbog predstojećeg praznika Ramazanski Bajram, pomijeraju ispiti koji su bili planirani za ponedjeljak 26.06.2017. godine, kako slijedi:
Materijali u građevinarstvu I (odsjek Građevinarstvo) - u srijedu 05.07. u 12.00 sati
Termička obrada metala (odsjek Proizvodni biznis) - u srijedu 28.06. u 9.00 sati
Matematika II (odsjek Proizvodni biznis) - u ponedjeljak 03.07. u 12.00 sati
Upravljanje kvalitetom (odsjek Proizvodni biznis) - po dogovoru sa predmetnim nastavnikom
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 06.06.2017
Obavještavaju se studenti da dana 08.06.2017. godine, četvrtak, studentska služba fakulteta neće raditi.
Uprava Fakulteta
Promjena termina otbaranja projekta Equality under the sky - Jednakost pod nebom 01.06.2017
Obavještavaju se studenti da ceremonija otvaranja projekta Equality under the sky - Jednakost pod nebom, kojeg organizuje Udruženje za sport i kulturu ZOP, se pomijera i održat će se u utorak 06.06.2017. godine u 13 sati, umjesto u 11 sati. Mjesto održavanja ostaje isto u prostoru Impulse Creative Centra, Zmaja od Bosne bb (zgrada ZEDE).
Posjeta studenata Proizvodnog biznisa firmi CIMOS Zenica 26.05.2017. 31.05.2017
Dana 26.05.2017. godine studenti 2. godine Politehničkog fakulteta u Zenici, odsjek Proizvodni biznis i studenti 3. godine Mašinskog fakulteta, odsjek Opšte mašinstvo, su u pratnji predmetnog nastavnika Prof.dr. Darka Petkovića i asistenta Emira Đulića, a u okviru nastave na predmetima Proizvodne tehnologije III i Proizvodni sistemi i logistika posjetili kompaniju CIMOS Zenica. Cimos TMD Casting Zenica je livnica namijenjena za izradu odlivaka iz različitih vrsta sivog i nodularnog liva, čiji prodajni program predstavljaju proizvodi automobilske industrije. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o kompaniji, njenom poslovanju i funkcionisanju, upoznali se s tehnološkim procesom livnice (kompletan proizvodni proces od pripreme pjeska do jezgara, topljenje, kalupovanje, livenje, hlađenje, obrade) te obišli pogone ove renomirane i uspješne BH kompanije.
Ućešće studenata Politehničkog fakulteta na Građevinijadi u Budvi 30.05.2017
Studenti Politehničkog fakulteta su ove godine prvi put učestvovali na studentskom takmičenju studenata građevinskih fakulteta s područja bivše Jugoslavije- Građevinijada 2017 u Budvi koje se održalo u periodu od 13.5.-18.5.2017. godine.
Studenti su učestvovali na kvizovima znanja iz sljedećih predmeta: Menadžment i tehnologija građenja, Metalne kontrukcije, Mehanika tla i fundiranja, Hidrotehnika, Betonske kontrukcije, Saobraćajnice, Statika konstrucija.
Pored takmičenja u znanju, održalo se i takmičenje u sportovima. Naši studenti su osvojili 2. mjesto u stonom tenisu (ekipno), 2. mjesto u košarci (djevojke) i 3. mjesto u odbojci (djevojke). U konkurenciji od 20 fakulteta studenti Politehničkog fakulteta su u ukupnom plasmanu znanja i sporta osvojili 6. mjesto. Zahvaljujemo se Studentskom sportskom savezu studenata, firmama ITC, TBG Beton, Hering, Arel, Diwan X, Altea, te profesorima Doc.dr. Zlatanu Taliću i Doc.dr. Aleksi Stankoviću na podršci i pomoći u realizaciji odlaska studenata na Građevinijadu.

Galerija
Projekat Equality under the sky - Jednakost pod nebom 30.05.2017
Pozivaju se studenti da uzmu učešće u projektu kojeg organizuje Udruženje za sport i kulturu ZOP, pod nazivom Equality under the sky - Jednakost pod nebom. Cilj projekta je edukacija mladih ljudi o bitnosti zdrave životne sredine, klimatskim promjenama, te uspostavaljanju rješenja na lokalnom nivou. Sastavni dio projekta je astronomska škola i aktivnosti teleskopiranja na prvoj zeničkoj teleskopskoj stanici "ZOP TELESKOP". Ceremonija otvaranja je u utorak 06.06.2017. godine u 11 sati u prostoru Impulse Creative Centra, Zmaja od Bosne bb (zgrada ZEDE).
Svi zainteresovani treba da se jave predstavnici studenata Erni Doglod.
Obavijest - apsolventski rok 29.05.2017
Pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik V i VI nije niko položio.
Završni dio ispita za studente koji su pismeni dio završili u ranijem roku obavit će se u četvrtak u 12. sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Aida Tarabar
Obavještenje svim studentima o ovjeri ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine 24.05.2017
Ovjera ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 29. maja (ponedjeljak) do 09. juna (petak) 2017. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.
Uvjeti za ovjeru semestra:
1. potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine;
2. čitko i uredno popunjen semestralni list (Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje su slušali u ljetnom semestru na naličju lista.);
3. studenti koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu dužni su to uraditi prilikom ovjere ljetnog semestra. Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Fakulteta
Ispitni rokovi za izborne predmete Proizvodni biznis 23.05.2017
Termini ispitnih rokova za izborne predmete na studijskom programu Proizvodni biznis nalaze se na linku: Izborni
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest - predavanja iz Betonskih konstrukcija I i Statike konstrukcija I u četvrtak i petak 23.05.2017
Obavještavaju se studenti 3. godine odsjeka Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I održati u četvrtak 25.05. sa početkom u 15.15 sati, a potom i u petak 26.05. prijepodne po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Predavanja iz predmeta Statika konstrukcija I održat će se u u petak 26.05. sa početkom u 15.30 sati.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest - apsolventski rok 23.05.2017
Obavještavaju se apsolventi da će se apsolventski rok za predmete Engleski jezik 5 i 6 obaviti 29. maja 2017 u 11 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Aida Tarabar
Posjete studenata Građevinarstva Hidroelektrani Jablanica 22.05.2017. 23.05.2017
Dana 22.05.2017.god. studenti 3. godine Odsjeka Građevinarstvo posjetili su hidroelektranu Jablanica, u sklopu predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi. Studenti su prvo dobili osnovne podatke o historijatu ove hidroelektrane, a nakon toga je održano predavanje o postupku dobijanja električne energije uz pomoć šest agregata sa Francisovim turbinama koje ovaj objekat posjeduje. U okviru posjete omogućen je obilazak strojarnice, komandnog centra te su na kraju studenti imali priliku vidjeti tijelo brane sa svim pripadajućim elementima (preljevi, ispusti i slapište). Na povratku je izdvojeno posebno vrijeme za odmor i druženje studenata. Zahvaljujemo se menadžmentu kompanije kao i predmetnom nastavniku V.prof.dr. Suadu Špagi, as. Vahidu Redžiću i as. Nerminu Redžiću na uspješnoj organizaciji ove posjete. (Galerija)


Posjete studenata Građevinarstva firmama Tvornica cementa Kakanj i IGM Visoko 19.05.2017. 22.05.2017
U okviru predmeta Materijali u građevinarstvu II, u petak 19.05.2017. godine za studente I godine odsjeka Građevinarstvo organizovane su terenske vježbe kroz posjete firmama Tvornica cementa Kakanj i IGM Visoko. Posjeta je uspješno realizovana, a tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o kompanijima, njihovim trenutnim poslovima na kojima su angažovani i planiranim budućim projektima, upoznali se s tehnološkim procesom, te obišli pogone ovih firmi. Predstavnici navedenih firmi su proveli studente kroz proizvodne pogone i upoznali ih s tehnologijama i materijalima koje koriste, te konačnim proizvodima. U firmi Tvornica cementa Kakanj su, osim proizvodnih pogona, studenti vidjeli i savremeno opremljenu laboratoriju. Osim navedenog studenti su upoznati s ključnim aktivnostima posjećenih firmi, te su mogli čuti zanimljiva iskustva vezana za rad firme, njen razvojni put i ključne činjenice za uspjeh. Na povratku je izdvojeno posebno vrijeme za odmor i druženje studenata. Zahvaljujemo se firmama na srdačnom prijemu i stručnom izlaganju, kao i predmetnim saradnicama V.as. Dženani Bećirhodžić i V.as. Erni Tutić, na organizaciji ovih posjeta. (Galerija)

Terenske vježbe iz Materijala u građevinarstvu II u petak 19.05.2017. 18.05.2017
U okviru predmeta Materijali u građevinarstvu II, u petak 19.05.2017. godine za studente I godine odsjeka Građevinarstvo organizovane su terenske vježbe kroz posjete firmama Tvornica cementa Kakanj i IGM Visoko. Prevoz za studente autobusima je obezbijeđen, a polazak je u 8:30 sati ispred fakulteta.
Prisustvo ovim posjetama/vježbama za sve studente I godine (uključujući i sve ponovce) je obavezno.
Predmetni saradnik V.as. Dženana Bećirhodžić
Posjeta firmama Temex Busovača i MS&WOOD Fojnica 17.05.2017

U ponedjeljak 15.05.2017. godine realizovana je zajednička posjeta studenata Politehničkog fakulteta, studijski program Proizvodni biznis, sa studentima Mašinskog fakulteta, firmama Tamex u Busovači i MS&WOOD u Fojnici. Za studente Politehničkog fakulteta posjeta je realizovana u okviru predmeta Proizvodni sistemi i logistika.
Zahvaljujemo se predmetnom nastavniku Prof. dr. Darku Petkoviću i asistentu Emiru Đuliu na organizaciji posjete za studente.

Obavijest – Poslovno pravo 15.05.2017
Obavještavaju se studenti II godine da se odgađaju vježbe iz predmeta Poslovno pravo zakazane za utorak (16.05.2017.) zbog objektivne spriječenosti predmetne asistentice. Vježbe će biti nadoknađene u petak (19.05.) sa početkom u 10,00 sati.
Predmetni saradnik v.a.s Dženana Radončić
Obavijest o nastavi u petak i subotu 19.05. i 20.05. - III godina Građevinarstvo 15.05.2017
Obavještavaju se studenti da će se nastava u petak 19.05. i subotu 20.05. odvijati po predmetima u slijedećim terminima:
Petak 19.05.:
- Betonske konstrukcije I, predavanja od 10.15 sati
- Hidrotehnički objekti i sistemi, predavanja od 15.15 sati
Subota 20.05.:
- Hidrotehnički objekti i sistemi, predavanja prijepodne (termin početka će se dogovoriti sa profesorom)
- Zemljani radovi i tuneli, vježbe od 15.15 sati
Napomena: nastava iz predmeta Statika konstrukcija I neće se održati u predviđenom terminu u petak; o terminu nadoknade studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o predavanjima iz Pouzdanosti konstrukcija 15.05.2017
Obavještavaju se studenti IV godine studijskog programa Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Pouzdanost konstrukcija održati u subotu 20.05.2017. godine od 12 do 18 sati.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Ivica Boko
Sastanak pred odlazak na Građevinijadu 10.05.2017
Pozivaju se svi studenti koji idu na Građevinijadu na sastanak sa dekanom i prodekanom za nastavu u četvrtak 11.05. u 13.15. sati. Prisustvo sastanku je obavezno.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Obavijest (apsolventski rok) 04.05.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni ispit iz predmeta Matematika i statistika (apsolventski rok) održati u utorak, 09.05.2017. godine u 11:00 u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni nastavnik Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o izmjenama rasporeda za petak i subotu 21.04. i 22.04. - III godina Građevinarstvo 19.04.2017
Obavještavaju se studenti da će se nastava u petak 21.04. i subotu 22.04. odvijati za predmete u slijedećim terminima:
Petak 21.04.:
- Hidrotehnički objekti i sistemi, predavanja od 15.15 sati
Subota 22.04.:
- Hidrotehnički objekti i sistemi, predavanja prijepodne (termin početka će se dogovoriti prethodni dan sa profesorom)
- Zemljani radovi i tuneli, vježbe od 14.15 sati
Napomena: nastava iz predmeta Statika konstrukcija I i Betonske konstrukcije I neće se održati u predviđenim terminima. O terminima za predavanja iz ova dva predmeta studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Posjeta studenata Građevinarstva firmama Tehna d.o.o. i Širbegović d.o.o. Gračanica 18.04.2017. godine 19.04.2017
Dana 18.04.2017. godine, studenti 4. godine i studenti II ciklusa Politehničkog fakulteta u Zenici (odsjek Građevinarstvo) posjetili su firme Tehna d.o.o. Gračanica i Širbegović d.o.o. Gračanica u sklopu predmeta Tehnologija montaže i Proizvodnja i montaža AB konstrukcija. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o kompanijima, njihovim trenutnim poslovima na kojima su angažovani i planiranim budućim projektima, upoznali se s tehnološkim procesom te obišli pogone ovih firmi. Studenti su tokom ove posjete mogli vidjeti kako se vrši proizvdonja prefabrikovanih elemenata od armiranog betona, počevši od samog armiranja elemenata, betoniranja, faze vađenja iz kalupa, odlaganja na deponiju, kao i samu ugradnju. Budući da je u toku izgradnja jednog tržnog centra, studenti su imali priliku vidjeti specifične radove te vidjeti kako se u praksi odvija realizacija jednog kompleksnog projekta. Pored praktičnog dijela studenti su mogli vidjeti i projektantski biro firmi Širbegović d.o.o. Gračanica u kojem građevinski inženjeri vrše projektovanje konstrukcija od prefabrikovanih elemenata. Na povratku je izdvojeno posebno vrijeme za odmor i druženje studenata. Zahvaljujemo se predmetnom nastavniku prof. dr. Ismetu Gušiću i menadžmentima kompanija Tehna d.o.o. Gračanica i Širbegović d.o.o. Gračanica na srdačnom dočeku i realizaciji navedene posjete. (Galerija)

Posjeta studenata Građevinarstva Termoelektrani Tuzla 07.04.2017. godine 19.04.2017
Dana 07.04.2017. godine, studenti 1. godine II ciklusa Politehničkog fakulteta u Zenici (odsjek Građevinarstvo) posjetili su Termoelektranu Tuzla u sklopu predmeta Proizvodnja i montaža AB konstrukcija. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o kompaniji i njenom značaju za elektroenergetski sektor BiH, upoznali se s tehnološkim procesom te obišli pogone ove renomirane i uspješne BH kompanije. Budući da je u toku sanacija rashladnog tornja, studenti su imali priliku vidjeti specifične radove te vidjeti kako se u praksi odvija realizacija jednog kompleksnog projekta. Pored stručnog dijela studenti su mogli čuti razmišljanja i savjete o važnosti kvalitetnog znanja u praksi, sistematskom pristupu inženjera poslu te poštivanju rada i renomea kompanije. Na povratku je izdvojeno posebno vrijeme za odmor i druženje studenata. Zahvaljujemo se predmetnom asistentu Nesibu Rešidbegoviću i menadžmentu kompanije TE Tuzla na srdačnom dočeku i realizaciji navedene posjete. (Galerija)
Prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) 14.04.2017
Obavještavaju se svi zaintresovani da će se prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) održati u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak, 20. aprila 2017. godine, s početkom u 14:00 sati.
Na ovoj prezentaciji biti će predstavljeni stipendijski programi DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2017/2018. godinu. Sve potrebne informacije koji se tiču stipendija DAAD-a mogu se pronaći na stranici www.funding-guide.de
Obavijest o neradnim danima 12.04.2017
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika Prvog maja (Praznik rada), a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94), obavještavamo zaposlenike, spoljne saradnike i studente Politehničkog fakulteta da se 01.05. i 02.05.2017. godine neće raditi.
Svim zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Obavijest (apsolventski rok) 10.04.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni ispit iz predmeta Matematika i statistika (apsolventski rok) održati u četvrtak, 14.04.2017. godine u 14:00 u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 08.04.2017
Obavještavaju se studenti I godine studija na Odsjeku Građevinarstvo da će se zbog zauzetosti Laboratorije za fiziku sljedeće sedmice laboratorijske vježbe iz predmeta Građevinska fizika održati u sljedećim terminima:
Grupa 1 : četvrtak, 13.4.2017, 13:15-14:00
Grupa 2 : ponedjeljak, 10.4.2017, 15:15-16:00h
Grupa 3 : ponedjeljak, 10. 4. 2017, 14:15-15:00h
Grupa 4 : srijeda, 12.4.2017, 13:15-14:00h
Studenti ponovci koji nisu nisu osvojili potreban broj bodova za prolaz iz laboratorijskih vježbi dužni su se javiti predmetnoj asistentici po sljedećem rasporedu:
Suljaković Emir, Kavaz Ahmed, Fejzić Idana, Plančić Arif, Kovač Elmina, Beganović Hasan, Kadrić Muhamed (zajedno sa 1. Grupom)
Čančar Harun, Selimović Selma, Abazović Irfan, Serhatlić Haris, Dedić Adnan, Mehmedović Ašir, Karasalihović Dževada (zajedno sa 2. Grupom)
Kadrić Meliha, Redžić Emrah, Spahić Demir, Heco Dženan, Kobilica Ferhad, Mešinović Armin, Ibranović Amir (zajedno sa 3. Grupom)
Selimović Enver, Drinić Amila, Hodžić Naida, Kapić Adis, Pajić Mahrudin, Mujkić Hana, Karajbić Imran (zajedno sa 4. Grupom)
Predmetna asistentica
Dan otvorenih vrata Univerziteta u Zenici 04.04.2017
Tradicionalni "Dan otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" će biti organizovan 13. aprila 2017. godine (četvrtak) u vremenu od 10 h do 15 h. Osnovna ideja i svrha organizovanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" je da pomognemo maturantima pri odabiru adekvatnog studija, uz promociju mogućnosti studiranja, te predstavljanje Fakulteta i studijskih programa na Univerzitetu u Zenici. Manifestacija će biti odrzana u Sali br 1. i u auli Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (ul. Fakultetska br.3), gdje će biti postavljeni štandovi svih Fakulteta i Unije studenata.
U 10:30 planirano je obraćanje rukovodstva Univerziteta u Zenici (Sala br. 1. Ekonomskog i Pravnog fakulteta) u trajanju od 45 minuta. Tom prilikom će se rukovodstvo Univerziteta u Zenici obratiti maturantima i prezentirati bitne informacije o fakultetima i Univerzitetu u Zenici.
Nakon toga, maturanti će imati priliku da pogledaju promotivne materijale na štandovima pojedinih fakulteta, Studentskog centra i Unije studenata UNZE, kao i da razgovaraju sa nastavnicima, saradnicima i studentima UNZE. Također, bit će upriličene i posjete maturanata fakultetima Univerziteta u Zenici.
Pozivamo sve zainteresovane da posjete Univertzitet u Zenici.
Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta u Tešnju 03.04.2017
U petak 31.marta 2017. godine Politehnički fakultet po četvrti put bio je učesnik na na Sajmu srednjih škola i fakulteta koji je organizovan u Tešnju. Cilj sajma je olakšavanje mladim ljudima izbor odgovarajućeg fakulteta, kao i razvijanje svijesti mladih ljudi o važnosti obrazovanja za aktivan doprinos u ličnom razvoju i razvoju lokalne zajednice. Sajmu su prisustvovali brojni učenici srednjih škola sa područja općine, a među izlagačima je pored Politehničkog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta u Zenici, bio i veliki broj ostalih fakulteta iz Bosne i Hercegovine.
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa koji idu na praksu u firmu ZEDA 29.03.2017
Zbog službenog odsustva stručnog osoblja firme ZEDA, praksa u toj firmi će početi u ponedjeljak 10.04.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa koji idu na praksu u Arcelor Mittal Zenica 28.03.2017
Studenti odsjeka Proizvodni biznis koji treba da obave praksu u kompaniti Arcelor Mittal Zenica, trebaju da se hitno jave u direkciju kompanije u sobu 119 kod kontakt osobe gospođe Edine Pračić, radi dogovora i informisanja o svim potrebnim detaljima prije početka prakse.
Studenti se upućuju da se što prije jave navedenoj kontakt osobi.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Nastava iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi 27.03.2017
Predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi na III godini odsjeka Građevinarstvo održat će se u petak 31.03. sa početkom u 15.15 sati, i potom u subotu 01.04. u terminu koji bude dogovoren sa predmetnim nastavikom. Ostale termine za predavanja predmetni nastavnik će dogovoriti sa studentima i uskladiti sa svojim i njihovim rasporedom.
Zbog eventualnog mogućeg kašnjenja u saobraćaju, mole se studenti da sačekaju dolazak profesora u petak 31.03.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Suad Špago
Obavijest u vezi strucne/industrijske prakse 27.03.2017
Obavještavaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) da su dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku praksu, prema sačinjenom planu. Praksu je potrebno obaviti počevši od prvog ponedjeljka u mjesecu aprilu, dakle počevši od 03.04.:
- u trajanju od 15 radnih dana za Proizvodni biznis
- u trajanju od 4 radna dana za Građevinarstvo.
Radi obavljanja prakse, studenti odsjeka Proizvodni biznis bit će oslobođeni nastave u prve 3 sedmice mjeseca aprila, a studenti odsjeka Građevinarstvo mogu praksu obavljati u slobodnim danima kada nemaju nastavu, u dogovoru sa pojedinim firmama i svojim mentorima.
Tokom prakse, studenti su dužni da vode dnevnik stručne prakse. Predložak za dnevnik prakse može se skinuti sa web stranice fakulteta: http://www.ptf.unze.ba/nm_praksa.php.
Dnevnik prakse studenti će nakon obavljene prakse donijeti kod dodijeljenog mentora i kolokvirati. Osim dnevnika prakse, nakon obavljene prakse, studenti takođe moraju dobiti u firmi u kojoj su bili zvanično uvjerenje/potvrdu da su obavili praksu, koja mora biti ovjerena/potpisana od strane odgovornog lica u firmi. Samo uz dnevnik prakse i pribavljenu potvrdu firme, studenti će moći kolokvirati i ovjeriti obavljenu praksu na fakultetu.
Radi davanja posljednjih uputa, prije odlaska na praksu svi studenti trebaju obavezno da se jave prodekanu za nastavu i svojim dodijeljenim mentorima.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Obavijest 27.03.2017
Obavještavaju se studenti 1. godine studija smjer Proizvodni biznis da će se 1. test iz predmeta Ekonomika preduzeća održati 19.4.2017. godine s početkom u 13,00 sati.
Predmetni saradnik Alem Merdić
Obavijest (apsolventski rok) 24.03.2017
Obavještavaju se studenti da će se apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 obaviti u ponedjeljak 27.3.2017. u 12. sati.
Doc.dr. Aida Tarabar
Aktualizirani raspored studenata za obavljenje stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu 24.03.2017

Odsjek Građevinarstvo

R.br. Student Firma Mentor
1 Ajdinović Adnan Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
2 Terzić Senad Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
3 Čelebić Adela Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
4 Mujić Hazim Altea Zenica as. Vahid Redžić
5 Đulan Eldin Altea Zenica as. Vahid Redžić
6 Bitić Sakib ITC Zenica as. Nermin Redžić
7 Dželo Arnesa ITC Zenica as. Nermin Redžić
8 Kardaš Haris ITC Zenica as. Nermin Redžić
9 Meh Grgić Andrea ITC Zenica as. Nermin Redžić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Firma Mentor
1 Bišić Dženana AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
2 Džanan Nadira AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
3 Džanan Haris AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
4 Mekić Emina AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
5 Sušić Ajla AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
6 Džebić Dino Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
7 Šumić Josip Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
8 Avdispahić Alem JP Elektroprivreda BiH – Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
9 Ganić Rabija Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
10 Neimarlija Mevnuna Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
11 Frljak Almasa Termoelektrana Kakanj ili Melik Visoko Doc.dr. Edin Berberović
12 Bektaš Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
13 Havala Inela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
14 Kadrić Dalila ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
15 Kobić Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
16 Mameledžija Anela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
17 Muslić Lejla ZIM Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
18 Pajazitović Adem AMZ Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
19 Pašanbegović Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
20 Redžić Ajdin ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
21 Selimanović Amela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
22 Smriko Amra ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
23 Spahić Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
24 Brljak Asmir BNT-TMH Novi Travnik Doc.dr. Edin Berberović
25 Hurem Amel HIF Vitez Doc.dr. Edin Berberović
26 Jarić Elma Cimos Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
27 Nezić Amel Služba zajedničkih poslova ZDK V.prof.dr. Samir Lemeš
28 Omerčić Almira Prograd Žepče V.prof.dr. Samir Lemeš
29 Lošić Aida Natron Hajat V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
30 Pašalić Adnan ZEDA Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest (apsolventski rok) 20.03.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni ispit iz predmeta Matematika i statistika (apsolventski rok) održati u petak, 24.03.2017. godine u 13:00 u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest za apsolvente Proizvodnog biznisa 20.03.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da u srijedu, 22.03.2017. u 9 h mogu pristupiti polaganju ispita iz predmeta Termička obrada metala.
Predmetni nastavnik red.prof.dr. Nađija Haračić
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa o obavezi prisustva nastavi 20.03.2017
Studenti svih godina na studijskom programu Proizvodni biznis obavezni su da prisustvuju nastavi iz predmeta Sportska kultura I, II i III.
Upozoravaju se svi studenti koji ne budu izvršavali svoje obaveze i dalje budu izostajali sa nastave, da neće moći ovjeriti semestar, u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici.
Menadžment fakulteta
Raspored diplomanata za akademsku 2016/2017. godinu 20.03.2017
Odsjek Građevinarstvo
R.br. Student Predmet Mentor
1 Ajdinović Adnan Organizacija i tehnologija građenja Doc.dr. Edis Softić
2 Bitić Sakib Statika konstrukcija I Doc.dr. Besim Demirović
3 Dželo Arnesa Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
4 Đulan Eldin Organizacija i tehnologija građenja Doc.dr. Edis Softić
5 Kardaš Haris Tehnologija betona Doc.dr. Adnan Mujkanović
6 Meh Grgić Andrea Injektiranje i konsolidacija Doc.dr. Haris Jašarević
7 Mujić Hazim Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
8 Terzić Senad Zemljani radovi i tuneli Doc.dr. Zlatan Talić
9 Čelebić Adela Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Predmet Mentor
1 Avdispahić Alem Upravljanje proizvodnjom V.prof.dr. S. Jašarević
2 Bektaš Amina Industrijski manipulatori i roboti V.prof. dr. Malik Čabaravdić
3 Bišić Dženana Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
4 Brljak Asmir Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
5 Džanan Nadira CIM tehnologije Prof.dr. Darko Petković
6 Džanan Haris Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
7 Džebić Dino Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
8 Frljak Almasa Ekonomika preduzeća V.prof.dr. Danijela Martinović
9 Ganić Rabija Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
10 Havala Inela Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
11 Hurem Amel Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
12 Jarić Elma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
13 Kadrić Dalila Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
14 Kobić Belma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
15 Lošić Aida Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
16 Mameledžija Anela Proizvodne tehnologije i mašine Prof.dr. Sabahudin Ekinović
Doc.dr. Ibrahim Plančić
Prof.dr. Sead Pašić
17 Mekić Emina Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
18 Muslić Lejla Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
19 Neimarlija Mevnuna Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
20 Nezić Amel Upravljanje proizvodnjom V.prof.dr. S. Jašarević
21 Omerčić Almira Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
22 Pajazitović Adem Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
23 Pašalić Adnan Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
24 Pašanbegović Belma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
25 Redžić Ajdin Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
26 Selimanović Amela Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
27 Smriko Amra Materijali u proizvodnji V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
Prof.dr. Nađija Haračić
28 Spahić Amina Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
29 Sušić Ajla Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
30 Šumić Josip Proizvodni sistemi i logistika Prof.dr. Darko Petković
Raspored studenata za obavljenje stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu 20.03.2017
Odsjek Građevinarstvo
R.br. Student Firma Mentor
1 Ajdinović Adnan Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
2 Terzić Senad Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
3 Čelebić Adela Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
4 Mujić Hazim Altea Zenica as. Vahid Redžić
5 Đulan Eldin Altea Zenica as. Vahid Redžić
6 Bitić Sakib ITC Zenica as. Nermin Redžić
7 Dželo Arnesa ITC Zenica as. Nermin Redžić
8 Kardaš Haris ITC Zenica as. Nermin Redžić
9 Meh Grgić Andrea ITC Zenica as. Nermin Redžić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Firma Mentor
1 Bišić Dženana AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
2 Džanan Nadira AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
3 Džanan Haris AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
4 Mekić Emina AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
5 Sušić Ajla AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
6 Džebić Dino Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
7 Šumić Josip Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
8 Avdispahić Alem Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
9 Ganić Rabija Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
10 Neimarlija Mevnuna Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
11 Frljak Almasa Termoelektrana Kakanj ili Melik Visoko Doc.dr. Edin Berberović
12 Bektaš Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
13 Havala Inela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
14 Kadrić Dalila ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
15 Kobić Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
16 Mameledžija Anela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
17 Muslić Lejla ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
18 Pajazitović Adem ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
19 Pašanbegović Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
20 Redžić Ajdin ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
21 Selimanović Amela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
22 Smriko Amra ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
23 Spahić Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
24 Brljak Asmir BNT-TMH Novi Travnik Doc.dr. Edin Berberović
25 Hurem Amel HIF Vitez Doc.dr. Edin Berberović
26 Jarić Elma Cimos Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
27 Nezić Amel Služba zajedničkih poslova ZDK V.prof.dr. Samir Lemeš
28 Omerčić Almira Prograd Žepče V.prof.dr. Samir Lemeš
29 Lošić Aida Natron Hajat V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
30 Pašalić Adnan ZIM Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest za studente III godine Proizvodni biznis 13.03.2017
Pozivaju se svi studenti III godine Proizvodni biznis da se jave kod prodekana za nastavu radi popunjavanja ankete za provjeru studentskog opterećenja.
Studenti treba da se jave kod prodekana najkasnije do četvrtka 16.03.2017. godine.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Otvoren poziv za dodjelu stipendija "STIPENDIUM HUNGARICUM'' 10.03.2017
Potpisivanjem Programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske 2017 -2019 definisan je plan obrazovne i kulture saradnje BiH i Mađarske. Između ostalog, to znači da će studenti iz BiH moći da apliciraju za mađarske stipendije "Stipendium Hungaricum", što podrazumjeva besplatne studije, smještaj u univerzitetskim kampusima i studentskim domovima, zdravstveno osiguranje, te mjesečne stipendije. Ambasada Mađarske je uputila pismo Ministarstvu civilnih poslova BiH, u kojem informiše o produženju roka za apliciranje bh.studenata do 31.03.2017.godine. Programom je obezbjeđeno 50 stipendija za studente iz BiH koji studiraju u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, oblasti inženjerstva i ekonomije, te jednociklusne studije u oblasti medicine za pune dodiplomske ili postdiplomske studijske programe. Osigurano je i 5 stipendija za pune doktorske studije na engleskom jeziku u bilo kojoj oblasti od interesa. Za sve detalje informacije vezano za stipendijski program ''Stipendium Hungaricum'', koje obuhvataju načine, rokove za podnošenje aplikacija, možete pronaći na sljedećoj web adresi: www.stipendiumhungaricum.hu i www.tka.hu
Obavijest 09.03.2017
Obavještavaju se studenti svih godina odsjeka Proizvodni biznis da se nastava iz Sportske kulture nastavlja redovno održavati, petkom prema rasporedu.
Svi studenti svih godina obavezni su da prisustvuju nastavi kako bi stekli uslove za ovjeru semestra.
Čestitka za 8. mart 08.03.2017
Svim zaposlenicama, spoljnim saradnicama i studenticama Politehničkog fakulteta želimo Sretan 8. mart, međunarodni praznik Dan žena.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest 03.03.2017
Obavještavaju se studenti svih godina odsjeka Proizvodni biznis da se nastava iz Sportske kulture neće održati u današnji dan zbog odsustva predmetnog nastavnika.
Obavijest 28.02.2017
Obavještavaju se studenti II godine Proizvodni biznis da se odgađaju predavanje i vježbe iz predmeta Poslovno pravo zakazani za utorak (28.02.2017.) zbog održavanja izborne i redovne sjednice Senata. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.
Prof. dr Enes Bikić
Obavijest o izmjeni rasporeda za II ciklus Proizvodni biznis 24.02.2017
Vježbe iz Poduzetničkog menadžmenta umjesto subotom održavat će se četvrtkom u terminu 19.15-12.00 sati.
Obavijest o izmjeni učionice za vježbe iz Građevinske fizike 23.02.2017
Vježbe iz Građevinske fizike u grupi B na I godini studijskog programa Građevinarstvo koje su po rasporedu srijedom 14.15-15.00 sati, održavat će se u istom terminu u učionici 3201, umjesto prvobitno planirane učionice.
Obavijest 22.02.2017
Obavještavaju se korisnici studentske službe Politehničkog fakulteta da ista neće raditi u četvrtak, 23/02/2017. godine.
Obavještenje 22.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodno predavanje održati u ponedjeljak, 27.02.2017. godine u 12:15h u sali 3105.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Malik Čabaravdić
Poziv za razmjenu studenata i akademskog osoblja u okviru Mevlana programa razmjene 22.02.2017
Otvoren je poziv za razmjenu studenata i nastavnog osoblja u okviru Mevlana programa mobilnosti. Program je finansiran od strane Vlade Republike Turske a trenutno je otvoren poziv za aplikacije za Trakya Univerzitet u Edirneu, Univerzitet u Ankari, Ondokuz Mayis Univerzitet u Samsunu i Duzce Univerzitet u Duzceu.
Sve informacije u vezi programa i nacina prijave nalaze se na stranici Univerziteta u Zenici: link
Sastanak za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse i odabira predmeta za diplomske radove 21.02.2017
Pozivaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) na sastanak kod prodekana za nastavu radi utvrđivanja rasporeda studenata po firmama za obavljanje obavezne stručne/industrijske prakse i definisanja predmeta i mentora za izradu diplomskih radova.
Sastanci će se održati u slijedećim terminima:
- za odsjek Proizvodni biznis: u četvrtak 23. februara sa početkom u 9 sati
- za odsjek Građevinarstvo: u petak 24. februara sa početkom u 10 sati.
Svi studenti završnih godina OBAVEZNI su da se jave u navedenim terminima u kabinet prodekana za nastavu.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Obavijest 20.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodne vježbe održati u utorak, 21.02.2017. godine u 12:15h u sali 4106.
Predmetni asistenti: Anel Husaković, mag.el.-dipl.ing.el., Dženana Tomašević, mag.el.-dipl.ing.el.
Obavještenje studentima II ciklusa o ovjeri zimskog i početku ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine 20.02.2017
Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 20. februara (ponedjeljak) do 28. februara (utorak) 2017. godine. Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra (koje možetenaći na oglasnoj ploči) akademske 2016/2017. godine. Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste. Napomena: Studenti koji nisu regulisali troškove školarine dužni su to uraditi u što kraćem roku.
Nastava na II ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine počinje u ponedjeljak 27.02.2017. godine, prema rasporedu koji je postavljen na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Studentska služba fakulteta
Obavijest o zamjeni termina predavanja i vježbi 20.02.2017
U prvoj sedmici nastave, za predavanja i vježbe iz predmeta Građevinske mašine i uređaji na odsjeku Građevinarstvo će se tzamijeniti termini, tako da će vježbe biti održane u srijedu 22.02.2017. od 9.15-11.00, a predavanja u četvrtak 23.02.2017. od 13.15-15.00.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Jovan Sredojević
Obavijest 18.02.2017
Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika i saradnika, predavanja i vježbe na odsjeku Građevinarstvo iz predmeta Zaštita okoliša i prostorno planiranje neće se održati u ponedjeljak 20.2.2017. Nastava iz ovog predmeta će početi u naredni ponedjeljak 27.02.2017., a propuštena nastava se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.
Predmetni saradnik Doc. dr. Nusret Imamović
Početak nastave na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine 16.02.2017
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da nastava na I ciklusu studija počinje u ponedjeljak 20.02.2017. godine.
Raspored nastave za ljetni semestar za oba odsjeka postavljen je na na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta, kao i raspored studenata po grupama za odsjek Građevinarstvo, sve na odgovarajućim linkovima.
Napomena: Radi izmjene nastavnog plana i programa, studenti koji objavljaju I godinu odsjeka Građevinarstvo dužni su da slušaju predmet Materijali u građevinarstvu II i da iz istog polažu ispit.
Obavijest o neradnom danu 16.02.2017
U povodu nastupajućeg praznika Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH br. 9/95) obavještavaju se zaposlenici, spoljni saradnici i studenti Politehničkog fakulteta da se 01.03.2017. godine (srijeda) neće raditi.
Svim zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Obavijest 08.02.2017
Obavještavaju se studenti da Studentska služba Fakulteta neće raditi u četvrtak, 09/02/2017. godine.
Uprava Fakulteta
Obavijest 07.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u petak, 10.02.2017. godine u 17:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 06.02.2017
Radi zdravstvenih razloga predmetnog saradnika, ispit iz predmeta Engleski jezik III i IV pomijera se za petak u 15.00 sati.
Predmetni saradnik as. Maja Hinović-Hamzić
Obavijest 03.02.2017
Obavještavaju se samofinansirajući studenti II ciklusa studija na oba odsjeka da za prijavu ispita trebaju da izvrše uplatu predviđenog iznosa za svaki ispit koji polažu. Podaci o uplati mogu se izuzeti u studentskoj službi fakulteta.
Menadžment fakulteta
Obavijest 01.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka za Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u subotu, 04.02.2017. godine u 08:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Studijski programi i kursevi diplomatske akademije Beč za akademsku 2017/18 24.01.2017
Diplomatska akademija u Beču je profesionalna škola koja nudi postdiplomske studije posvećene pripremi mladih, talentovanih diplomanata za internacionalnu karijeru i vodeće pozicije u međunarodnim organizacijama, EU, javnoj upravi i biznisu. Za akdemsku 2017/18 Diplomatska akademija nudi sljedeće studijske programe i kurseve:
1) 54. Diplomski studijski program: jednogodišnji program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa
2) 22.M.A.I.S.- studijski program (Master of Advanced Internatonal Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi
3) 11.E.T.I.A- studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs): dvogodišnji MSc-program tokom kojeg će se polaznici upoznati sa političkom, pravnom i privrednom pozadinom kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš
4) Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije
Za kandidatkinje/kandidate iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju su posebne stipendije ADA-e ( Austrian Decelopment Agency). Dodatne informacije o ponudi, kao i informacije o načinu apliciranje dostupne su na web stranici www.da-vienna.ac.at
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se nastava kod Prof.dr. Ivice Boke i Prof.dr. Edisa Softića održati u petak i subotu kako slijedi:
- Prof. dr. Ivica Boko, petak 27.01.2017. od 15 do 20 sati na I ciklusu studija i subota 28.01.2017. od 12 do 20 sati na II ciklusu studija
- Prof. dr. Edis Softić, petak 27.01.2017. od 15 - 20 sati i subota 28.01.2017. od 8 - 12 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti da se ispit iz predmeta Proizvodne tehnologije I pomijera za utorak, 31/01/2017 godine u 10,00 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Edin Begović
Obavijest 19.01.2017. 
Obavještavaju se svi studenti koji imaju predavanja kod prof. dr Ivice Boke da se nastava odgađa zbog bolesti nastavnika. O narednom terminu nastave studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Službe Politehničkog fakutleta
Obavijest SYMPTOMA, better diagnosis - stipendija 17.01.2017. 
Opis (kratki): Stipendija za studente koji rade kako bi platili troškove studiranja.
Opis (dugi): SYMPTOMA, internetski pretraživač za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su rade kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta.
Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/bs/stipendija
SYMPTOMA GmbH
#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija
Neuhofen 5
4864 Attersee, Austria
Obavijest 15.01.2017. 
Obavještavaju se studenti 2.godine Građevine da će se nadoknada vježbi (predrok) iz predmeta Engleski jezik III održati u utorak, 17.1. u 10.00 sati.
v.as.Maja Hamzić
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti koji nisu dobili potpis kod Doc.dr. Amne Ćatić, da će profesorica biti u fiskulturnoj sali u utorak, 17.01.2017. godine u 14,00 sati.
Studentska služba Fakulteta
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se
drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu u
ponedjeljak 16.01.2017. godine u 9.00 na Mašinskom fakultetu u Zenici (sala 4204)
.
Integralnom testu pristupaju studenti koji su na prvom testu osvojili manje od 51% bodova (uključujući i one koji nisu izašli), te studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prvom testu. Studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom na prvom testu treba da se jave predmetnom nastavniku do nedjelje u 20.00 putem emaila.
Oblasti testa su: Integralni: sve oblasti (osim Hipoteza o razaranju)
Drugi test: Savijanje Ravno stanje napona i primjena
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Adilović Berina
2. Delić Adis
3. Hidić Mubina
4. Karić Abdulah
5. Šišić Nermina
6. Talić Rabija
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest 11.01.2017
Obavještavaju se studenti studijskog programa Građevinarstvo, da će se nastava kod Prof. Ivice Boke održati prema slijedećem rasporedu:
- na I ciklusu: petak 20.01.2017. od 15 do 20 sati
- na II ciklusu: subota 21.01.2017. od 12 do 20 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o nadoknadi nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo 10.01.2017
Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa Proizvodni biznis da će se nadoknada nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo održati u srijedu 11.01.2017. sa početkom u 14 sati.
Doc. dr. Edin Berberović
Termini ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku - Proizvodni biznis 10.01.2017
Semes Odsjek Predmet Dan Sat Učionica Datum Datum
5 PB-MSP Projektovanje tehnoloških postupaka 2015/2016.
2016/2017.
         
5 PB-MSP CIM tehnologije          
5 PB-MSP Alati i pribori ( 2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti 2014/15.
2015/16.
pet 11:00 / 27.jan 10.feb
5 PB-MSP Tehnologija obrade nemetalnih materijal srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Nekonvencionalni postupci obrade 2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
pon 10:00 2007 16.jan 30.jan
5 PB-MSP Mašine za obradu deformacijom čet 16:00 / 02.feb 28.feb
5 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije sri 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti  (2016/2017.) pet 11:00 / 27.jan 10.feb
6 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije    (2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Alati i pribori   (2014/2015.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
Obavijest o nastavku nastave 10.01.2017
Po novoj obavijesti rektora Univerziteta u Zenici, obavještavaju se studenti i nastavno osoblje da se nastava i sve druge nastavne aktivnosti nastavljaju odvijati u skladu sa utvrđenim rasporedom počevši od srijede 11.01.2017. godine.
Propuštenu nastavu od ponedjeljka 09.01. i utorka 10.01.2017. potrebno je blagovremeno nadoknaditi.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o obustavi nastave 09.01.2017
Povodom aktuelne meteorološke situacije izazvane niskim temperaturama, kao i zbog obustave isporuke toplotne energije na području grada Zenica, obustavljaju se nastavne aktivnosti na fakultetima Univerziteta u Zenici počevši od 09.01.2017. godine do daljnjeg.
Nadoknada nastavnih aktivnosti izvršit će se nakon uspostavljanja sistema grijanja u gradu Zenica, o čemu će se izdati blagovremeno obavještenje.
Rektor Univerziteta u Zenici
Obavještenje svim studentima o ovjeri zimskog semestra akademske 2016/2017. godine 06.01.2017
Ovjera zimskog semestra akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 09. januara (ponedjeljak) do 20. januara (petak) 2017. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 11:00 do 14:00 svakog radnog dana.
Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine.
Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
NAPOMENA: Studenti koji nisu regulisali osiguranje (BSO – izvršili uplatu ili donijeli Izjavu) dužni su prije ovjere zimskog semestra donijeti Izjavu ovjerenu u opštini ( da BSO i Fakultet ne snose troskove njihovog liječenja u slučaju povrede), u suprotnom neće moći ovjeriti zimski i upisati ljetni semester.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba
Božićna čestitka 06.01.2017
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta

Arhiva novosti: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 29.12.2017