Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Predavanje na temu Kako povećati vidljivost publikacija 28.12.2016
Danas je u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici održano javno predavanje na temu "Kako povećati vidljivost publikacija (Kako se registrovati i koristiti Google Scholar, ResearchGate, Orcid)". Prezentaciju je održao v.prof.dr. Samir Lemeš sa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Cilj ovog javnog predavanja je bio da se poveća prisustvo naših istraživača na internetu, odnosno da se poveća vidljivost naših publikacija korištenjem društvenih mreža za naučnike. Na predavanju je predstavljen značaj i način vrednovanja objavljenih naučnih rezultata pomoću broja citata i h-indeksa, date su informacije o otvorenom pristupu publikacijama, predatorskim izdavačima, te objašnjeni primjeri registracije na tri trenutno najpoznatije društvene mreže za naučnike.
Prezentacija je dostupna za download na sljedećem linku: PDF

Obavijest o neradnim danima 27.12.2016
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika Nove godine, a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94), obavještavaju se zaposlenici, spoljni saradnici i studenti Univerziteta u Zenici da se 02.01. i 03.01.2017. godine neće raditi. Zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Predavanje gostujućeg profesora 26.12.2016
U okviru CEEPUS mreže "Razvoj znanja i razmjena iskustva u CFD-u" (Building Knowldege and Experience Exchange in CFD) Prof. dr. Željko Tuković sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba održat će predavanje na temu:
Primjena Metode konačnih volumena na rješavanje kompleksnih problema strujanja fluida,
sa posebnim akcentom na razvoj procedura rješavanja u okviru open-source CFD software-a.
Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom interesantnom predavanju.
Mjesto i vrijeme održavanja: Sala 3105, srijeda 28.12.2016. u 9:15 sati.
Posjeta firmi „Krivaja metali“ u Zavidovićima 25.12.2016
Dana 16. decembra, studenti III godine i studenti I godine drugog ciklusa odsjeka Građevinarstvo su sa prof. dr. Ivicom Bokom, te asistentima Vahidom Redžićem, Nerminom Redžićem i Emirom Đulićem, posjetili firmu „Krivaja metali“ u Zavidovićima. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije o firmi, te o najznačajnim projektima firme u posljednih 10-tak godina, a onda su obišli pogone ove firme.
Frima „Krivaja metali“ bavi se izradom i montiranjem lakih, srednjih i teških čeličnih konstrukcija za industrijske objekte, skladišta, nadstrešnice, sportske dvorane, škole, benzinske pumpe, mostove. Također u okviru svojih usluga firma „Krivaja metali“ vrši i oblaganje i pokrivanje objekata, projektuje i proizvodi sve vrste čeličnih oplata za betoniranje, sve vrste čelicnih ankera - sidara, čelične lučne podgrade, vagone za transport materijala i ljudi te uređaje za transport i ugradnju betona (miksere, spirokrete i injektore), silose, rezervoare i kontenjere. U okviru posjete studenti su imali priliku vidjeti izradu i montažu ovakvih konstrukcija te se upoznati sa specifičnostima istih.

Zahvaljujemo se direktoru Radenku Đurkoviću i zaposlenicima firme „Krivaja metali“ na srdačnom dočeku, kao i profesoru Ivici Boki na realizaciji ove posjete.
Božićna čestitka 23.12.2016
Svim zaposlenicima, nastavnicima, saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta katoličke vjeroispovjesti želimo sretne Božićne praznike.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest 23.12.2016
U skladu sa planom ispitnih aktivnosti, drugi test bit će održan po sljedećem rasporedu:
Materijali u proizvodnji – u utorak, 27.12.2016.
Materijali u građevinarstvu I – u četvrtak, 29.12.2016.
Termička obrada metala – u petak, 06.01.2017. u terminu predavanja.
Pitanja za test iz predmeta Materijali u proizvodnji i Materijali u građevinarstvu I dostupna su na linku: http://mf.unze.ba/download/pitanja-za-test-2-ispitivanja-materijala/
Predmetni nastavnik: Red. prof. dr. Nađija Haračić
Obavijest o apsolventskom roku 15.12.2016
Apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik V i VI obaviće se 22. decembra 2016. godine u 12.00 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Aida Tarabar
Posjeta gradilištima na dionici autoputa Drivuša-Klopče 13.12.2016
Dana 07.12.2016. (srijeda) studenti treće godine odsjeka Građevinarstvo su u pratnji predmetnog nastavnika Doc. Dr .Zlatana Talića i dekana Van. Prof. Dr. Sabahudina Jašarevića obavili stučnu posjetu gradilištima dionice autoputa na dionici Drivuša-Klopče u dužini oko 3 kilometra. Studenti su obišli gradilište mosta Drivuša dužine oko 650 metara i mogli se upoznati sa novom metodom MSS (mobilni sistem skela) kojom se radi ovaj most, kao i vijadukt Perin Han dužine oko 450 metara koji se radi metodom klasična sistem skela. Takođe su obišli i Trasu koja se radi u usjeku i zasjeku, gdje su se mogli upoznati sa problemima koji se javljaju kod izgranje ovog tipa.
Posjeta je iskorištena i za snimanje dijela reklamnog materijala za Univerzitet u Zenici. Zahvaljujemo se našem profesoru Doc. Dr. Zlatanu Taliću na organizaciji, kao i našim domaćinima firmi Hering koja je izvođač na ovoj dionici.

Galerija
Obavijest 09.12.2016
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini. Sve informacije o mogućnostima prijave, odobrenim kvotama, načinu podnođenja projava i kriterijima pri izboru, mogu se naći u Javnom pozivu.
Potrebna dokumentacija za prijavu treba da sadrži između ostalog:
- Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017)
- Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung).
Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Obavijest 09.12.2016
Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi, ali i šire, Univerzitet u Sarajevu je više godina zaredom organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Sedmi sajam stipendija će se održati 15. decembra 2016. godine u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Mjesto održavanja sajma je Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Dodatne informacije o sajmu se mogu naći na: www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.
Obavijest 08.12.2016
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Građevinarstvo da se u petak 09.12.2016. godine neće održati nastava iz predmeta Engleski jezik I, zbog zauzetosti predmetnog saradnika. Termin za nadoknadu će biti naknadno dogovoren.
Predmetni saradnik as. Maja Hinović-Hamzić
Obavijest (apsolventski rok) 06.12.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni i usmeni dio ispita iz predmeta Matematika i statistika održati u subotu, 10.12.2016. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni profesor: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Prezentacija stipendijskih programa Vlade Francuske 02.12.2016
Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici poziva studente, uposlenike Univerziteta u Zenici i druge zainteresovane da prisustvuju prezentaciji stipendijskih programa koje nudi Vlada Francuske. Prezentacija će dati odgovore na vaša pitanja vezana za:
· Studiranje u Francuskoj i francuski visokoškolski sistem (generalne informacije, načini apliciranja, specifičnosti sistema)
· Stipendije Vlade Francuske za M2 i doktorat za studente iz BiH (detaljne informacije) i drugi načini stipendiranja
· Uslovi studiranja na francuskom i engleskom jeziku: koji nivo jezika je potreban za koju vrstu studija i uloga Francuskog instituta kao ustanove za polaganje zvaničnih ispita o poznavanju francuskog jezika.
Prezentacija će biti održana u utorak, 6.12.2016.godine u 12:00 h u Sali 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Obavijest 22.11.2016
Prvi parcijalni ispit iz predmeta Materijali u proizvodnji će se održati 29.11.2016. (utorak) u 11h, kako je navedeno u pojašnjenju-bodovanje aktivnosti sudenata.
Prvi parcijalni ispit iz predmeta Materijali u građevinarstvu i će se održati 01.12.2016. (četvrtak ) u 12h, kako je navedeno u pojašnjenju-bodovanje aktivnosti sudenata.
Predmetni nastavnik: Red.prof.dr. Nađija Haračić
Obavijest o neradnom danu 22.11.2016
U povodu nastupajućeg praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o praznicima ("službeni list RBiH" broj 9/95), obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se petak 25.11.2016. godine neće raditi.
Zaposlenicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest za studente treće godine odsjeka Proizvodni biznis 21.11.2016
Radi nastalih nejasnoća u vezi broja prijavljenih studenata na izbornim predmetima (npr. CIM tehnologije), svi studenti treće godine trebaju hitno da se jave kod prodekana za nastavu i u studentsku službu fakulteta, radi utvrđivanja stanja.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Akcija čišćenja propusta na regionalnom putu Donje Klopče – Perin Han 21.11.2016
U četvrtak, 17 novembra su studenti II godine Odjseka Građevinarstvo zajedno sa svojim nastavnicima Doc. Dr. Harisom Jašarevićem i dekanom van. Prof. Dr Sabahudinom Jašarevićem, izvršili čišćenje jednog propusta na regionalnom putu Donje Klopče – Perin Han. Ideju za realizaciju ove akcije dao je naš profesor Haris Jašarević i značajno učestovao u njenoj realizaciji. Koristimo pšriliku da se zahvalimo kako profesoru Harisu Jašareviću, tako i vrijednom studentima II godine odsjeka Građevinatstvo, kao i firmama Zenicatrans koja je obezbijedila autobus za prijevo studenata, tako i kolegi mr. Muvedetu Šišiću i firmi Alba na obezbjeđenju prijevoza za odvoz skupljenog smeća. Na priloženim fotografijama možete vidjeti zatečeno i ostavljeno stanje pomenutog propusta.
Galerija
Posjeta firmu „Drvene konstrukcije“ u Voćinu u Hrvatskoj 21.11.2016
Dana 18 novembra, studenti III I IV godine odsjeka Građevinarstvo su sa dekanom fakulteta, prof. Dr. Sabahudinom Jašarevićem, prof. Dr. Ivicom Bokom i asistentima Vahidom i Nerminom Redžićem posjetili firmu „Drvene konstrukcije“ u Voćinu u Hrvatskoj. Tokom posjete studenti su dobili osnovne informacije i firmi, te najznačajnijim projektima firme u posljenjih 15-tak godina, a onda su obišli pogone ove firme. Firma je specifična po izradi vlikim drvenih konstrukcija koje se koriste za velike objekte (objekti velikih raspona) i realizuje sve od projektovanja, proizvodnje, transporta i montaže diljem Hrvatske ali i evropskih zemalja. Studneti su imali priliku vidjeti izradu takvih konstrukcija te se upoznati sa specifičnostima istih. Zahvaljuemo se direktorima i zaposlenicima firme „Drvene konstrukcije“ na srdačnom dočeku, kao i profesoru Ivici boki na ralizaciji ove posjete.
Galerija
Obavijest 09.11.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka za Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika i statistika održati u petak, 11.11.2016. godine u 18:00 sati.
Predmetni profesor prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 07.11.2016
Obavještavaju se studenti treće godine Politehničkog fakuleta, Odsjek Proizvodni biznis da se dana 09.11.2016. godine (srijeda) odgađa nastava (vježbe) iz predmeta "Termička obrada metala". Nastava će se nadoknaditi u terminu koji se dogovori sa studentima.
Predmetni nNastavnik prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić
Apsolventski rok iz predmeta Matematika i statistika 04.11.2016
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni ispit iz predmeta Matematika i statistika (apsolventski rok) održati u srijedu, 09/11/2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni profesor prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest za studente studijskog programa Proizvodni biznis 04.11.2016
Obavještavaju se svi studenti na odsjeku Proizvodni biznis da su obavezni dolaziti na nastavu Sportske kulture. Do sada je evidentiran veći broj izostanaka sa ove nastave. Svi studenti koji ne budu redovno prisustvovali nastavi, neće moći ovjeriti semestar.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Zvaničan početak nastave na 2. ciklusu studija na Politehničkom fakultetu 02.11.2016
Ove sedmice zvanično je počela nastava i na 2. ciklusu studija na Politehničkom fakultetu, na oba studijska programa: Građevinarstvo i Proizvodni biznis.
Na početku nastave studentima se obratio dekan fakulteta, zaželjevši im dobrodošlicu i uspješan studij.

Vježbe iz predmeta Integrisani sistemi kvaliteta na II ciklusu odsjeka Proizvodni biznis 02.11.2016
Vježbe iz predmeta Integrisani sistemi kvaliteta održat će se u ponedjeljak 07.11.2016. u 17.15h.
Predmetni saradnik V.as.mr. Alan Lisica
Studenti odsjeka Građevinarstvo posjetili laboratoriju DTQ u Sarajevu 31.10.2016
U četvrtak, 27. oktobra 2016. godine, studenti  odsjeka Građevinarstvo su posjetili laboratorije firme DTQ u Sarajevu. DTQ Sarajevo je laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala koja posjeduje certifikat o akreditaciji koji je izdala BATA. Laboratorija se bavi ispitivanjima agregata, asfalta, bitumena, betona, kao i  geotehničkim ispitivanjima uzoraka tla i stijene. Također, na projektima putne infrastrukture vrši kontrolu kvaliteta izvedenih građevinskih radova.
Domaćin posjete je bio nastavnik na odsjeku Građevinarstvo doc.dr. Zlatan Talić, dipl. ing. građ., kojem se zahvaljujemo na organizaciji ove posjete za naše studente.

Galerija
Početak nastave na 2. ciklusu studija 28.10.2016
Nastava na 2. ciklusu studija na oba studijska programa počinje naredne sedmice, od ponedjeljka 31.10.2016. godine.
Nastava će se obavljati prema utvrđenom rasporedu:
- za studijski program Proizvodni biznis: raspored
- za studijski program Građevinarstvo: raspored
Nastava iz izbornih predmeta će se odvijati u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima, koje studenti mogu kontaktirati i dogovoriti termine nastave.
Za odsjek Građevinarstvo, prva predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije II bit će u subotu 5.11.2016. u terminu od 13-20 sati. Prve vježbe iz predmeta Metalne konstrukcije II će biti u nedjelju 6.11.2016. u terminu od 8.15-11 sati.Prve vježbe iz predmeta Gradske saobraćajnice i saobraćaj će biti u subotu 12.11.2016. u terminu od 12-18 sati.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Obavijest-termin ispita 27.10.2016
Ispit iz predmeta Industrijski manipulatori i roboti za apsolvente će se održati u ponedjeljak, 31/10/2016 u 12 sati.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Malik Čabaravdić
Program stipendija njemačke privrede za 2017. godinu 27.10.2016
Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge. Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac. Program stipendija njemačke privrede sprovodi se po jedanaesti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera programa. Apliciranje je moguće do 11.11.2016. godine. Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org.
OBAVIJEST o osiguranju studenata Politehničkog fakulteta 18.10.2016
Obavještavamo studente da je završena procedura u vezi s osiguranjem studenata Politehničkog fakulteta. Studenti koji se žele osigurati preko Bosna Sunce osiguranja (BSO) mogu to izvršiti pojedinačno (individualno) ili grupno (više studenata na jednoj uplatnici, gdje svaki student plaća za sebe utvrđeni iznos) po uplatnici. Uplata za osiguranje, kako je ranije i najavljeno, za svakog studenta iznosi 5,00KM. Uplatnice možete dobiti na šalteru Studentske službe. Studenti koji se ne žele osigurati dužni su dostaviti ovjerenu Izjavu da u slučaju nezgode Fakultet ne snosi troškove njihovog liječenja. Sve navedene aktivnosti trebaju se završiti do kraja mjeseca oktobra tekuće godine, tj. do 31. 10. 2016. godine.
NAPOMENA: Polica osiguranja važi godinu dana od dana njenog zaključivanja. Zenica, 17/10/2016.
Obavijest Unije studenata UNZE 17.10.2016
Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-53/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se
KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2016/2017. godinu.
Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:
- da studira na Univerzitetu u Zenici,
- da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici, Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
- da aktivno poznaje engleski jezik,
- da dobro poznaje rad na računaru i
- da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.
Prijava na konkurs treba da sadrži:
- biografiju sa sljedećim podacima:
• lični podaci sa fotografijom kandidata,
• podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
- kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.
Rok za dostavljanje prijava je petak 21.10.2016. godine do 16:00 sati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.
Upis ocjena kod prof. Bernadina Ibrahimpašića 14.10.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će prof. Bernadin Ibrahimpašić biti na Filozofskom fakultetu danas (petak 14.10.) od 17 sati i sutra (subota 15.10.) do 12 sati, te će se moći izvršiti upis ocjena za studente Politehničkog fakulteta.
OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS U I /PRVI/ SEMESTAR II /DRUGOG/ CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2016/17. GOD. 14.10.2016
Obavještavaju se kandidati koji su predali Zahtjeve za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici da su svi kandidati primljeni, te da će se upis izvršiti od 17.10.2016. godine do 21.10.2016. godine u periodu rada Studentske službe sa strankama, tj. od 10:00 – 13:00 sati.
Prilikom upisa kandidati su dužni dostaviti:
1. Ljekarsko uvjerenje
2. 2 x fotografije (format 6x4)
3. uplaćenu uplatnicu od 20,00KM za upisni materijal
4. uplaćenu uplatnicu od 5,00KM za osiguranje
5. uplaćenu uplatnicu od 50,00KM – školarina za redovan studij, 1.500,00KM – školarina za redovno samofinansirajući studij
*NAPOMENA: Studenti koji imaju status redovno samofinansirajućeg studenta školarinu mogu uplaćivati na rate, s tim da prvu uplate prilikom upisa u I (prvi) semestar, a drugu ratu plaćaju prilikom upisa u II (drugi) semestar.
Uprava Fakulteta
RANG-LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija II ciklusa u akademskoj 2016/2017 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 14.10.2016
Na osnovu uslova i kriterija za prijem po raspisanom Konkursu/Natječaju za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, te prema planu upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, izvršeno je konačno rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija II ciklusa u akademskoj 2016/2017. godini
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Podaci o završenom I ciklusu studija
Prezime Ime oca Ime Univerzitet, fakultet, odsjek, izlazno zvanje Broj
ECTS
Prosječna ocjena
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
1 R Redžić Izet Nermin Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 9,7
2 R Redžić Izet Vahid Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 9,0
3 R Duraković Šemsija Nerma Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 8,5
4 R Zukić Mirsad Miranda Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 8,2
5 * Maslić Senad Senada Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 8,1
6 * Dubravac Zikret Muamer Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 8,1
7 * Odobašić Safet Fehim Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 8,0
8 S Turčinović Mensur Nejra Univerzitet u Zenic,
Politehnički fakultet,
Građevinarstvo,
Diplomirani inženjer građevinarstva
240 7,9
9 S Cetinić Borislav Maja Univerzitet u Sarajevu,
Arhitektonski fakultet,
Diplomirani inženjer arhitekture
Stari NPP, 10 semestara 7,68
10 S Hujdur Mirsad Almir Internacionalni Univerzitet Travnik,
Fakultet politehničkih nauka,
Građevinarstvo i arhitektura,
Bachelor inžinjer građevinarstva i arhitekture
240 7,0
11 S Hajdarević Esad Emir Internacionalni Univerzitet Travnik,
Fakultet politehničkih nauka,
Građevinarstvo i arhitektura,
Bachelor inžinjer građevinarstva i arhitekture
240 6,72
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS
1 R Horić Hasan Emina Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 8,1
2 R Čeliković Fuad Faruk Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 8,1
3 S Duraković Aziz Eldina Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 7,8
4 S Jeleč Hamid Ajdin Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 7,7
5 S Emruli Idriz Derviš Univerzitet u Zenici,
Mašinski fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 7,5
6 S Heleg Šeho Belma Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 7,3
7 S Agić Edin Emina Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 7,0
8 S Bečulić Esad Asmira Univerzitet u Zenici,
Politehnički fakultet,
Proizvodni biznis,
Diplomirani proizvodni inženjer
180 6,6
* Uslovima konkursa definisano je da će Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2016/2017. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 i više u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-11733/16 od 16.06.2016. godine. Na studijski program Građevinarstvo prijavilo se 7 kandidata koji ispunjavaju ovaj uslov, a pri tome su i 2 kandidata sa identičnim prosjekom ocjena na I ciklusu i sa identičnim završenim I ciklusom studija (kandidati pod rednim brojem 5, 6 i 7 u tabeli). Ovi kandidati mogu biti upisani, ali je za njih potrebno zatražiti dodatnu saglasnost od Osnivača u vezi njihovog statusa (koje od njih finansira Osnivač, a koji bi bili samofinansirajući).
Konkursna komisija
Obavijest za studente III i IV godine studijskog programa Građevinarstvo o nastavi kod prof. Edisa Softića 13.10.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se nastava na IV godini kod prof. Edisa Softića održati u petak 14.10.2016. sa početkom u 16 sati (umjesto prof. Hadžovića). O nastavku predavanja u subotu 15.10.2016. studenti će se na licu mjesta dogovoriti sa prof. Softićem.
Takođe, i nastava na III godini kod prof. Edisa Softića će se održati u subotu 15.10.2016. prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o izbornim predmetima za studente završnih godina (aktualizirano) 11.10.2016
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis i IV godine studijskog programa Građevinarstvo da je izvršena raspodjela studenata prema izbornim predmetima u skladu sa provedenom anketom.
Za Građevinarstvo odabrani su slijedeći predmeti:
Sanacija građevinskih objekata, Doc. dr. Zlatan Talić / V.as.mr. Dino Čustović (zimski semestar)
Pouzdanost konstrukcija, Prof. dr. Mustafa Imamović, Doc.dr. Rašid Hadžović, V.prof.dr. Ivica Boko / as. Vahid Redžić (ljetni semestar)
Za Proizvodni biznis odabrani su slijedeći predmeti:
CIM tehnologije, Prof.dr. Darko Petković / V.as.mr. Alan Lisica (zimski semestar)
Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković / V.as.mr. Alan Lisica (zimski semestar)
Nove proizvodne tehnologije Prof.dr. Sabahudin Ekinović / Doc.dr. Edin Begović (zimski semestar)
Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović / Doc.dr. Edin Begović (zimski semestar)
Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka / Doc.dr. Abaz Manđuka (zimski semestar)
Industrijski manipulatori i roboti V.prof.dr. Malik Čabaravdić / V.as.mr. Anel Husaković (ljetni semestar)
Raspored studenata po pojedinim predmetima nalazi se na oglasnoj ploči fakulteta i na linkovima: Građevinarstvo, Proizvodni biznis. Studenti Amela Selimanović, Alem Avdispahić, Mevnuna Neimarlija, Elma Jarić, Aida Lošić, Almira Omerčić, Belma Pašanbegović, Dženana Bišić, Ajla Sušić, Nadira Džanan, Dino Džebić, Adnan Pašalić, Adem Pajazitović, Ajdin Redžić trebaju da odaberu još jedan predmet među izabranim predmetima u zimskom semestru navedenim u tabeli.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest Unije studenata UNZE 07.10.2016
Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se
KONKURS
za imenovanje studenata Univerziteta u Zenici na funkcije predsjednika Asocijacija studenata po organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici.
Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:
- da studira na Univerzitetu u Zenici,
- da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,
- da aktivno poznaje engleski jezik,
- da dobro poznaje rad na računaru i
- da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.
Prijava na prethodno navedene funkcije treba da sadrži:
- biografiju sa sljedećim podacima:
• lični podaci sa fotografijom kandidata,
• podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,
- kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.
Rok za dostavljanje prijava je petak 14.10.2016. godine do 16:00 sati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.
Unija studenata Univerziteta u Zenici
Obavijest 07.10.2016
Završni-usmeni dijelovi ispita (socijalni rok) iz predmeta matematike kod prof. dr Dževada Burgića i prof. dr. Bernardina Ibrahimpašića planirani za ponedjeljak 10.10.2016. godine u 9 sati na Filozofskom fakultetu.
Obavijest 06.10.2016
Obavještavaju se studenti da će se Socijalni rok iz predmeta Zaštita metala održati u petak, 07/10/2016. god. u 10:00 h na Fakultetu za metalurgiju i materijale u učionici br.1.
Predmetni nastavnik prof.dr. Farzet Bikić
Oktobarski ispit iz predmeta Matematika i statistika 06.10.2016
Dodatni oktobarski ispitni rok iz predmeta Matematika i statistika održat će se u petak 07.10.2016. godine u 10 sati na Filozofskom fakultetu.
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita 06.10.2016
Radi rasterećenja glavne stranice, rezultati svih kolokvija, parcijalnih testova i ispita iz svih predmeta ubuduće će se postavljati na posebne linkove pod nazivom Rezultati ispita koji se sada nalaze u okviru menija sa lijeve strane, za svaki studijski program posebno. Glavna stranica će primarno služiti za postavljanje obavijesti, informacija i slično.
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I 05.10.2016
Predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I kod Prof.dr. Ivice Boke počet će prema rasporedu, u petak 07.10. u 15.15 sati. O ostalim terminima predavanja (u subotu) studenti će se dogovoriti sa predmetnim nastavnikom.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 05.10.2016
Pismeni ispit iz Materijala u građevinarstvu I položila je:
1. BESIMA ADILOVIĆ (53p.)
Usmeni ispit će se održati 06.10.2016. u 8.30h u prostorijama Fakulteta. Studenti kojima je ovo uslovni ispit mogu pristupiti završnom ispitu u isto vrijeme.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Nađija Haračić
Rezultati ispita iz predmeta Građevinska fizika 05.10.2016
Nakon polaganja eliminatornog ispita iz Građevinske fizike, održanog 03.10.2016. godine, sljedeći studenti/ce se pozivaju na polaganje završnog ispita iz Građevinske fizike:
1. Škiljan Merim
2. Šišić Ervina
NAPOMENA: Završni ispit će se održati u petak, 07.10.2016. godine, u 13:30 sati u učionici 203 Fakulteta za metalurgiju i materijale
Predmetni nastavnik Prof.dr. Suada Bikić
Obavještenje za studente završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) 04.10.2016
Pozivaju se studenti završnih godina (III godina Proizvodni biznis i IV godina Građevinarstvo) da se jave u kancelariju prodekana za nastavu, radi dogovora u vezi biranja izbornih predmeta. Izborni predmeti utvrdit će se anketom kod prodekana za nastavu u slijedećim terminima:
- za studente na Proizvodnom biznisu: petak 07.10. u 10 sati
- za studente na Građevinarstvu: ponedjeljak 10.10. u 13 sati
Dolazak svih studenata završnih godina je obavezan. U slučaju nedolaska, studenti će biti raspoređeni po izbornim predmetima koje budu odabrali studenti koji su se odazvali na sastanak.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Tehnički bilten 04.10.2016
Prvi broj Tehničkog biltena kojeg Zenička razvojna agencija ZEDA izdaje u okviru projektnih aktivnosti na implementaciji projekta MENTOR 2 dostupan je na ovom linku. Projektom MENTOR 2 želi se stimulisati ekonomski razvoj unapređenjem konkurentnosti domaćih MSP na način, da se uvođenjem sistemskog ispitivanja i razvoja finalnih proizvoda građevinske stolarije, njihovi proizvodi usklade s bosanskohercegovačkim i standardima EU za ove proizvode u pogledu mehaničkih karakteristika i energetske efikasnosti. Svrha biltena je da na razumljiv i praktično primjenjiv način domaće poduzetnike, proizvođače građevinske stolarije, upozna s važećom EU legislativom u ovoj oblasti te trenutnom situacijom u BiH po ovom pitanju.
Pomijeranje predavanja iz predmeta Engleski jezik I na Proizvodnom biznisu 04.10.2016
Zbog zauzetosti predmetnog nastavnika, predavanja iz predmeta Engleski jezik I na studijskom programu Proizvodni biznis u srijedu 05.10. umjesto u 12.15 počinju u 13.15 sati.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Izmjene termina ispita u dodatnom (oktobarskom) roku 03.10.2016
Na zahtjev predmetnih nastavnika, došlo je do izmjena u ispitnim terminima kako slijedi:
Engleski jezik I i II - četvrtak 06.10. u 13 h, sala 3004
Inženjerska matematika III - srijeda 05.10. u 14h, sala 4203
Matematika i statistika - srijeda 05.10. u 14h, sala 4203
Za predmete Tehnička mehanika i Mehanika II ispit će se održati u utorak 04.10. u 9h, sala 3102, za studente koji nisu položili pismeni dio ispita, a u usmeni dio ispita će se održati u četvrtak u 13h (ispitu mogu pristupiti i studenti koji su ranije položili pismeni ispit).
Svečani početak nastave na Politehničkom fakultetu u Zenici 03.10.2016
Nastava na Politehničkom fakultetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini zvanično je počela u ponedjeljak 03.10.2016. godine. Na uvodnom času u novoj akademskoj godini, brucošima studijskih programa Građevinarstvo i Proizvodni biznis su se obratili predstavnici rektor univerziteta prof.dr. Dževad Zečić, dekan fakulteta v.prof.dr. Sabahudin Jašarević, prodekan fakulteta doc.dr. Edin Berberović, sekretar fakulteta Alma Veseljak dipl. iur., šef studentske službe fakulteta Samra Varupa, te ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mensur Sinanović. Uz prigodnu dobrodošlicu studentima su podijeljeni indeksi i izražena je podrška za što boljim uspjehom tokom predstojećeg studija.Fotografije
Plan polaganja za dodatni (oktobarski) ispitni rok 30.09.2016
Početak nastave u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine 30.09.2016
Nastava na Politehničkom fakultetu u akademskoj 2016/2017. godini počinje u ponedjeljak 3. oktobra, za sve studente svih godina na oba odsjeka, prema utvrđenom rasporedu koji je postavljen na oglasnoj ploči fakulteta i na web stranici fakulteta.
Izuzetak je I godina studija na oba odsjeka, za koju će nastava zvanično početi od 10.15 sati, zbog prethodnog održavanja uvodnog časa i obraćanja studentima od strane predstavnika vlasti ZDK.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i III 30.09.2016
Inženjerska matematika II:
1. Adilović Merima 12,0 (1.p)
2. Hadžimejlić Muhamed 12,0 (1.p)
3. Čelebić Adela 12,0 (1.p).
4. Šišić Ervina N.D.
5. Aličković Melisa N.D.
6. Bešo Ajla N.D.
Inženjerska matematika III
1. Ajdinović Ajdin 12,0 (2.p)
2. Džulić Alijana N.D
3. Pehadžić Mirza N.D
4. Plančić Arif N.D.
Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 03.10.2016.gdine od 9.00 do 10.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Dodatni ispitni rok 29.09.2016
Odlukom Senata od 28.09.2016. godine odobreno je organizovanje ispita za studente na način da svi studenti mogu prijaviti i polagati samo jedan nepoložen ispit iz akademske 2015/2016. godine. Prijava samo jednog ispita vrši se putem studentske službe fakulteta do petka 30.09. do najkasnije 14 sati, popunjavanjem prijave i uz obavezno prilaganje indeksa. Ispiti će biti organizovani u sedmici od ponedjeljka 03.10. do subote 08.10., a termini polaganja ispita utvrdit će se nakon predanih prijava studenata i usaglašavanja sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.
Obavijest o početku akademske 2016/2017. godine 28.09.2016
Nastava na Politehničkom fakultetu u akademskoj 2016/2017. godini počinje u ponedjeljak 3. oktobra. Svi studenti I godine na oba studijska programa (Građevinarstvo i proizvodni biznis) trebaju doći u ponedjeljak u 9.15 u salu broj 3202 (amfiteatar), gdje će im se zaželjeti dobrodošlica, podijeliti indeksi, i obratiti rukovodstvo i službe fakulteta sa uvodnim riječima i važnim napomenama. Nakon toga, planirano je da se upriliči i kratka posjeta i obraćanje studentima od strane predstavnika vlasti ZDK. Nastava po predmetima zvanično počinje od 10.15 sati prema utvrđenom rasporedu.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Termini ispita iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi i Pouzdanost konstrukcija 27.09.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se ispiti iz predmeta Hidrotehnički objekti i Pouzdanost konstrukcija kod prof. dr. Suada Špage i prof. dr. Rašida Hadžovića održati sutra, 28.09. sa početkom u 13 sati.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća 27.09.2016
                   
Redni broj Prezime i ime Ocjena
1 Aganhodžić Sumeja 6
2 Đerahović Esma Usmeni - teorija
3 El Haj Ahmad Merjem Usmeni - zadaci
4 Hasić Berina Usmeni - zadaci
5 Isaković Husein 7
6 Kadić Dženad Usmeni – teorija
7 Krnjić Elmina Usmeni
8 Šćetić Sumeja 8
9 Valentić Džemaludin Usmeni-zadaci
10 Žepačkić Marko Usmeni - teorija

Na usmeni se pozivaju i sljedeći studenti: Aginović Zerina, Bašić Edin, Krnjić Ermina i Omerović Belmin Upis ocjena i usmeni ispit će se održati u srijedu, 28. 09. 2016. u 12:00 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr Danijela Martinović
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i III 26.09.2016
Inženjerska matematika II
Ispit su položili:
1. Šišić Ervina 21/40
2. Aličković Melisa 21/40
3. Plančić Arif 20/40.
Ispit nisu položili:
1. Merdić Dženita 12/40
2. Baručija Haris 12/40
3. Softić Armin 12/40
4. Sofić Adna 12/40
5. Kulalić Amina 12/40
6. Blažević Andrea 12/40
7. Hekić Samed 10/40
8. Adilović Berina 10/40
9. Đuliman Amina 10/40
10. Đuliman Amra 06/40
11. Husanović Ajla 01/40.
Uvid u radove moguć je u srijedu 28.09. u 08.30. sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 20.09.2016.godine u 9 sati na Filozofskom fakultetu.

Inženjerska matematika III
Ispit su položili:
1. Adilović Besima 25/40
2. Džulić Alijana 21/40
3. Stupar Dženeta 20/40
4. Pehadžić Mirza 20/40.
Ispit nisu položili:
1. Šarić Nejra 11/40
2. Sikira Hajrija 10/40
3. Alić Ajla 06/40.
Uvid u radove moguć je 28.09. u 08.30 sati u kabinetu 1204 Mašinskog fakulteta. Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 20.09.2016.godine u 9 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
CEEPUS webinar 25.09.2016
Obavještavaju se kandidati i stipendisti u okviru CEEPUS programa da će nadležni ured Srbije organizovati prvi webinar za dolazne CEEPUS kandidate i stipendiste 29. septembra 2016. godine, sa fokusom na mogućnostima razmjene u okviru CEEPUS programa u Srbiji. Za webinar se može aplicirati putem ovog linka. Svi registrovani učesnici će dobiti daljnje informacije putem emaila prije početka webinara.
Rezultati ispita iz predmeta Matematika i statistika 25.09.2016
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Subašić Kenan 8 1 7 9 0 25
2. Mameledžija Anela 5 5 5 10 0 25
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Bektaš Amina 1 5 4 7 0 17
2. Avdispahić Alem 3 0 1 10 2 16
3. Brkić Jasmin 0 2 0 0 0 2
4. Pajazitović Adem 0 0 0 0 0 0
Predmetni nastavnik Prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija 22.09.2016
Ispit su položili sljedeći studenti:
1. Hidić Mubina šest(7)
2. Avdić Zerina šest(6)
3. Ahmetspahić Elvedina šest(6)
4. Merdić Dženita šest(6)
5. Ibranović Amir šest(6)
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u petak, 23.09.2016. godine, u periodu od 11:30 do 14:00. Zenica, 22.09.2016. god. Predmetni nastavnik Prof.dr. Amra Talić-Čikmiš
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik IV 21.09.2016
R.br. Prezime i ime Konačna ocjena
Bektaš Amina 6
Džanan Haris 7
Hurem Amel 5
Kadrić Dalila 5
Neimarlija Mevnuna 6
Smriko Amra 5
Spahić Amina 5
Upis ocjena će se obaviti 26.9.2016 godine u 10 sati na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i III 20.09.2016
Inženjerska matematika III:
1. Popović Goran 13,0 (1.p)
2. Ajdinović Ajdin 12,0 (1.p).
Inženjerska matematika II:
1. Krivokapa Ermin 14,0 (2.p)
2. Adilović Merima N.D.
Uvid u radove i upis ocjena iz Inženjerska matematika II i Inženjerska matematika III je u četvrtak 22.09.2016. godine od 9.00 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
KONAČNA RANG-LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2016/2017 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 19.09.2016
Na osnovu rezultata kvalifikacionih (prijemnih) ispita održanih u julu i septembru 2016. godine kao uslova za prijem, kao i drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici, izvršeno je konačno rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija
(julski i septembarski upisni rok 2016. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
1 R Murtić Nusret Sedina 39,84 20,00 40,00 99,84
2 R Trako Emir Haris 39,46 20,00 40,00 99,46
3 R Beganović Salih Edin 39,50 20,00 35,00 94,50
4 R Čatić Halid Naida 38,59 17,50 34,00 90,09
5 R Mušija Elvir Amra 38,24 18,50 32,00 88,74
6 R Halilović Enes Merjema 39,87 20,00 25,00 84,87
7 R Kosovac Šaban Delila 39,04 18,67 27,00 84,71
8 R Šećerović Džemal Edin 39,18 19,33 26,00 84,52
9 R Gradinović Zijad Meliha 37,85 17,33 29,00 84,18
10 R Hrustić Uzeir Edina 33,41 15,50 33,00 81,91
11 R Alić Senaid Sanela 34,51 16,50 29,00 80,01
12 R Okić Kemal Amar 34,40 14,00 31,00 79,40
13 R Mujić Damir Samra 39,00 17,71 22,00 78,71
14 R Omazić Jozo Ilijana 32,70 16,57 29,00 78,27
15 R Palić Semir Harun 33,69 11,50 33,00 78,19
16 R Šipčić Enver Arnel 36,48 18,67 23,00 78,15
17 R Cvijetić Srdžan Vanja 35,33 12,50 30,00 77,83
18 R Kobilica Nijaz Imran 35,67 16,00 26,00 77,67
19 R Koluh Suad Mufid 36,55 15,33 25,00 76,89
20 R Sherry Allan Francis Robina Marija 38,45 15,00 23,00 76,45
21 R Bihorac Orhan Đenana 30,19 13,00 32,00 75,19
22 R Muminović Edin Mirela 32,15 15,50 27,00 74,65
23 R Delić Halil Muhamed 36,15 15,50 22,00 73,65
24 R Delić Nijaz Zerina 37,29 16,00 20,00 73,29
25 R Gulamić Ahmet Berina 29,96 12,00 31,00 72,96
26 R Husejnović Hasan Ermina 37,44 15,20 20,00 72,64
27 R Krivić Muris Ajla 30,24 10,00 32,00 72,24
28 R Lušija Mensur Harsa 31,67 10,00 30,00 71,67
29 R Škoro Evlad Lejla 35,38 16,00 20,00 71,38
30 R Begović Mustafa Ilhan 30,94 14,40 26,00 71,34
31 R Šehić Hasan Sumeja 30,88 13,00 27,00 70,88
32 R Mujić Abaz Ajla 35,39 15,00 20,00 70,39
33 R Husić Bećir Hamid 31,84 12,50 25,00 69,34
34 R Hadžić Hasan Mirzad 29,28 11,33 28,00 68,61
35 R Imamović Asim Mubina 33,00 15,33 20,00 68,33
36 R Šipčić Atif Haris 34,72 12,67 20,00 67,39
37 R Frljak Rajiz Emir 33,17 12,00 20,00 65,17
38 R Alić Adnan Alan 30,75 14,00 20,00 64,75
39 R Ibrić Salih Adnan 29,76 14,67 20,00 64,43
40 R Zrnić Siniša Kevin 33,42 11,00 20,00 64,42
41 R Hatičić Senad Ernad 28,32 16,00 20,00 64,32
42 R Alispahić Ekrem Zijada 31,84 12,00 20,00 63,84
43 R Kamerić Ferid Kerim 30,67 10,86 20,00 61,52
44 R Kobilica Mirsad Ajdin 29,67 9,71 22,00 61,38
45 R Imamović Husejin Belkisa 27,20 10,67 23,00 60,87
46 R Deronjić Šefik Muhamed 29,83 9,71 21,00 60,55
47 R Mikuš Emil Matea 30,82 8,50 20,00 59,32
48 R Lužić Rahman Zubejr 27,61 9,33 20,00 56,94
49 R Arnaut Jakub Alem 26,17 9,71 20,00 55,88
50 R Rustempašić Ahmed Esma 26,61 8,00 21,00 55,61
51 R Kasumović Mirsad Alem 24,44 9,50 21,00 54,94
52 R Marić Igor Filip 26,84 8,00 20,00 54,84
53 R Mehić Megdim Imer 23,36 9,33 21,00 53,69
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS
1 R Mušinović Samir Majla 38,56 18,40 38 94,96
2 R Neziri Ramiz Ajdina 34,92 14,50 38 87,42
3 R Pašalić Senad Nina 34,15 14,00 30 78,15
4 R Kopić Hazim Emir 26,98 9,50 35 71,48
5 R Pašanbegović Ibrahim Amina 30,95 14,00 26 70,95
6 R Alić Fahir Armin 33,08 12,00 24 69,08
7 R Šečić Kasim Lejla 33,60 12,67 20 66,27
8 R Begagić Harun Amina 33,92 9,33 20 63,25
9 R Dugonjić Hasmir Kenan 28,23 11,20 20 59,43
10 R Strika Enes Selma 28,16 10,00 21 59,16
11 R Šahinović Amir Amila 29,09 9,33 20 58,42
12 R Ridžal Sabahudin Emina 29,54 8,00 20 57,54
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 19.09.2016
Rezultati Osnovi hidromehanike i hidrotehnike PTF-G 2015-2016
R/br Student Parcijalno Integralno Završni ispit ZI Ukupni bodovi Ocjena
T1 T2 T1+T2
1. Pašajlić Adi 15 16   26 57 6
2. Šišić Ervina 25 20   38 83 8
3. Šogolj Zerina 23 13   39 75 8
Bodovi na pojedinoj provjeri znanja se dobijaju samo ako je osvojeno minimalno 51%: parcijalni testovi T1 i T2 min. po 13 od 25, završni ispit ZI min. 26 od 50 bodova. Ako se parcijalni testovi polažu integralno (T1+T2) tada se poništavaju bodovi sa pojedinačnih parcijalnih testova.
Student Preldžić Ermin nije pristupio polaganju ispita.
Uvid u radove i upis ocjena do petka 23.09. 2016.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Edin Berberović
Rezultati prijemnog ispita iz Matematike održanog 14.09.2016. godine za upis na Politehnički fakultet 15.09.2016
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO:
R.b. Prezime, ime oca, ime; bodovi
1. Škoro, Evlad, Lejla; 20
2. Lužić, Rahman, Zubejr; 20
3. Husejnović, Hikmet, Nejra; 0
4. Karić, Muamer, Amina; 0
5. Mušanović, Nusret, Admir; 0
6. Kasumović, Mirsad, Alem; 21
7. Bihorac, Orhan, Đenana; 32
8. Koluh, Suad, Mufid; 25
9. Omić, Nedžad, Senad; 0
10. Buro, Midhet, Belmin; 0
11. Gradinović, Zijad, Meliha; 29
12. Trako, Emir, Haris; 40
13. Maglić, Safet, Emrah; nije pristupio ispitu
14. Mikuš, Emil, Matea; 20
15. Deronjić, Šefik, Muhamed; 21
16. Fazlić, Ismet, Ajla; 0
17. Mehić, Mugdim, Imer; 21
18. Gračić, Edin, Ahmed; 0
19. Imamović, Husein, Belkisa; 23
20. Rustemšašić, Ahmed, Esma; 21
21. Omazić, Jozo, Ilijana; 29
ODDJEK PROIZVODNI BIZNIS MSP:
R.b. Prezime, ime oca, ime; bodovi
1. Mušinović, Samir, Majla; 38
2. Dugonjić, Haris, Kenan; 20
3. Ahmetspahić, Halim, Bakir; 0
4. Handanović, Bakir, Ibrahim; 0
5. Skopljak, Zahid, Derviš; 0
6. Kopić, Hazim, Emir; 35
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u petak, 16.09.2016. godine u kabinetu nastavnika 1209.
Rezultati pismenog ispita iz Osnova matematike za inženjerstvo 15.09.2016
No. Ime i prezime Završni ispit (max 60) Predispitne aktivnosti (max 60) Ocjena
Dio S
I II III
1 Aganović Zerina 18.5 13.0 8.5 40.0 9.2 6
2 Čišija Amel 15.5 0.0 6.0 21.5 32.0 5
3 Džerahović Esma 11.5 11.5 12.0 35.0 30.6 6
4 El Haj Ahmad Merjem 16.5 11.0 13.0 40.5 38.0 7
5 Krnjić Ermina 20.0 14.0 8.5 42.5 17.8 6
6 Sarajlić Lejla nije pristupila ispitu
7 Trako Irhad 9.0 0.0 0.0 9.0 18.2 5
8 Žepačkić Marco 20.0 12.0 8.5 40.5 28.8 6
NAPOMENE:
1. Svaki dio nosi 20 bodova
2. Ocjena je srednja ocjena predispitnih aktivnosti i zavrsnog ispita.
3. Rješenja zadataka mogu se dobiti kod nastavnika, gdje studenti mogu imati uvid u radove.
4. Studenti mogu upisati ocjene kod doc.dr. Almira Huskanovića svaki dan do 20.9.2016. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i III 15.09.2016
Inženjerska matematika 3:
1. Hrnjić Adnan N.D.
2. Popović Goran N.D.
3. Ajdinović Ajdin N.D.
Inženjerska matematika 2:
1. Muminović Adis 13,0 (2.parcijalni)
2. Šogolj Zerina N.D.
Uvid u radove i upis ocjena u petak 16.09.2016. godine od 9.00 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Obavještenje svim studentima o upisu u narednu godinu studija (zimski semestar) akademske 2016/2017. godine 15.09.2016
Upis u zimski semestar akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici početi će od 19. septembra 2016. godine (ponedjeljak) u vrijeme rada Studentske službe, od 10:00 do 13:00 svakog radnog dana.
Uvjeti za upis u semestar:
1. Student stiče pravo na upis u narednu godinu studija kada ispuni sve studijske obaveze, izražene u 60 ETCS bodova iz prethodne godine studija;
2. Student može prenijeti u narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, najviše 12 (dvanaest) ECTS bodova ili najviše dva nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje;
3. Uplatnice u visini troškova upisnog materijala, visini troškova upisnine/školarine, te uplatnica za osiguranje studenata (studenti koji nisu izmirili svoje novčane obaveze prema Fakultetu za akademsku 2015/16. godinu dužni su to uraditi prilikom upisa u zimski semester);
4. Čitko i uredno popunjen upisni materijal (sa potrebnim podacima/upustvu koje možete naći na oglasnim pločama godine koju ćete slušati). Napomena:
Studenti apsolventi i imatikulanti su dužni uplatiti visinu troškova korištenja ISSS-a i javiti se na šalter Studentske službe Fakulteta.
Studenti koji OBNAVLJAJU godinu u Index i upisni materijala će upisati samo SVE PREDMETE KOJE NISU POLOŽILI.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Matematika i statistika 14.09.2016
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Mujezinović Behadil 3 10 2 10 3 28
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Tursum Rašid 0 0 5 0 6 11
2. Mameledžija Anela 2 4 1 0 2 9
3. Avdispahić Alem 0 0 3 0 0 3
4. Subašić Kenan 0 0 0 2 0 2
5. Baručija Ajdin 0 0 0 0 0 0
6. Šarić Elmin 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u petak 16.9.2016. u terminu 8:45 – 9:15.
Usmeni ispit održat će se u subotu 17.9.2016.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o pomijeranju termina ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 09.09.2016
Na zahtjev predmetnog nastavnika, ispit iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 umjesto 13.09. održat će se u utorak 20.09. sa početkom u 9.00 sati u sali 3101, zajedno sa ispitom iz predmeta Materijali u proizvodnji koji će biti u isto vrijeme u istoj sali.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Matematika I 09.09.2016
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
8 8 8 8 8 40
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Aganhodžić Sumeja 8 6 1 0 0 15
2. Merjem El Haj Ahmad 6 0 7 1 0 14
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 07.09.2016
U povodu nastupajućeg praznika Bajrama obavještavamo studente da je ponedjeljak, 12.09.2016. godine neradni dan na Fakultetu.
Svim zaposlenicima, studentima i saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i III 07.09.2016
Inženjerska matematika III
1) Brkić Ilmir 23,0/40.
Inženjerska matematika II
1. Silajdžija Aida 15,0/20 (2.parcijalni)
2. Muminović Adis 14,0/20 (1.parcijalni)
3. Čelebić Adela 13,0/20 (1.parcijalni).
Uvid u radove i upis ocjena je u srijedu 07.09.2016. od 9.00 do 11.00 na Filozofskom fakultetu.
NAPOMENA: Studenti koji zbog obaveza nisu danas (06.09.2016.) prisustvovali završnom dijelu ispita iz IM2 i IM3 mogu doći polagati završne ispite u srijedu 14.09.2016. godine u 9.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o pomijeranju termina ispita iz predmeta Engleski jezik III i IV 06.09.2016
Obavještavaju se studenti 2. godine Građevine da će se ispit iz predmeta Engleski jezik III i Engleski jezik IV održati u petak, 09.09. u 15h. U skladu s ovom izmjenom, drugi rok ispita se također pomjera na petak 23.09. u 15h.
Predmetni saradnik v.asist.Maja Hamzić
Izmjena termina ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 05.09.2016
Na zahtjev studenata, ispit iz predmeta Inženjerska matematika 2 umjesto 12.09. zakazuje se za petak, 23.09. u 9 sati, sala 3203.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 3 05.09.2016
Ispit su položili:
1. Ajdinović Adnan 22/40.
Ispit nisu položili:
1. Šarić Nejra 17/40
2. Džulić Alijana 16/40
3. Adilović Besima 15/40
4. Silajdžija Aida 10/40
5. Pehadžić Mirza 10/40
6. Sikira Hajrija 04/40.
Uvid u radove moguć je 06.09. u 10.00 sati u kabinetu 1204 Mašinskog fakulteta. Završni-usmeni dio ispita će se održati 14.09.2016. godine (srijeda) u 9 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik: Prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik III i IV 05.09.2016
Engleski jezik III
R.br. Prezime i ime  Ocjena
Brkić Jasmin 5
Džanan Haris 7
Hurem Amel 6
Smriko Amra 6
Spahić Amina 6
Engleski jezik IV
R.br. Prezime i ime Ocjena
1 Bektaš Amina 5
Kadrić Dalila 6
Mameledžija Anela 6
Neimarlija Mevnuna 5
Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti naknadno.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za upisnike Politehničkog fakulteta 05.09.2016
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate u drugom upisnom roku na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u srijedu, 14. septembra 2016. godine sa početkom u 9 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202).
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 01.09.2016
Ispit su položili:
1. Janković Erwin Christian 21/40
2. Telalović Enisa 21/40
3. Šogolj Zerina 20/40
4. Bešo Ajla 20/40
5. Čelebić Adela 20/40
Ispit nisu položili:
1. Aličković Melisa 16/40
2. Adilović Berina 14/40
3. Hidić Mubina 14/40
4. Hekić Samed 12/40
5. Merdić Dženita 10/40
6. Baručija Haris 9/40
7. Jašarević Haris 8/40
8. Đuliman Amina 10/40
9. Softić Armin 8/40
10. Kulalić Amina 8/40
11. Šišić Ervina 4/40
12. Đuliman Amra 2/40
Usmeni- završni ispit iz Inženjerske matematike 2 održaće se 06.09. u 09.00 sati na Filozofskom Fakultetu. Uvid u radove moguć je u 02.09.(petak) u 11.30. sati u kabinetu 1204.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Obavijest o pomijeranju ispitnih termina koji padaju na dan Bajrama 12.09.2016. godine 01.09.2016
Obavještavaju se studenti da će zbog predstojećeg praznika Bajrama biti pomjereni zakazani termini ispita koji padaju na taj dan, i na prijedlog predmetnih nastavnika umjesto 12.09. zakazuju se novi termini kako slijedi:
Odsjek Proizvodni biznis
Engleski jezik 3: subota, 17.09. u 10 sati, sala 3101
Engleski jezik 4: subota, 17.09. u 10 sati, sala 3101
Engleski jezik 5: petak, 09.09. u 8 sati, sala 203 na Fakultetu za metalurgiju i materijale
Engleski jezik 6: petak, 09.09. u 8 sati, sala 203 na Fakultetu za metalurgiju i materijale
Odsjek Građevinarstvo
Inženjerska matematika 2: subota, 17.09. u 9 sati, sala 4203/4204
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike: petak 16.09. u 12 sati, sala 3004
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc. dr. Edin Berberović
Konkurs/Natječaj - Za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija 31.08.2016
Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2016/2017. godini traje od 01.septembra/rujna do 30. septembra/rujna 2016.godine. Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 03.oktobra/listopada do 07. oktobra/listopada 2016.godine.
U prvu godinu u akademskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, za studijske programe s konceptom studija (4+1+3), odnosno (3+2+3) kako slijedi:
Studijski program Građevinarstvo (4+1+3) 5 redovnih i 15 samofinansirajućih
Studijski program Proizvodni biznis (3+2+3) 5 redovnih i 15 samofinansirajućih
Sve ostale informacije kandidatima stoje na raspolaganju na web stranici Univerziteta u Zenici: http://unze.ba/konkursnatjecaj-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-drugog-ciklusa-studija/
Konkurs/Natječaj - Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija 31.08.2016
Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2016/2017.godini traje od 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna 2016.godine.
Prijem dokumenata vršit će se 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna 2016.godine. Prijemni ispiti obavit će se u terminu od 12. do 14. septembra/rujna 2016.godine.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 20. do 27. septembra/rujna 2016.godine. Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.
Preostala (nepopunjena) mjesta na Politehničkom fakultetu:
Studijski program Građevinarstvo (4+1+3) 40 redovnih
Studijski program Proizvodni biznis (3+2+3) 11 redovnih i 10 samofinansirajućih
Sve ostale informacije kandidatima stoje na raspolaganju na web stranici Univerziteta u Zenici: http://unze.ba/konkursnatjecaj-drugi-upisni-rok-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija/
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Tehnička mehanika 31.08.2016
Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit (prvi septembarski rok) iz predmeta Tehnička mehanika održati u subotu, 03.09.2016. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni saradnik Amina Ahmić
Obavijest kandidatima za upis u I (prvi) semestar akademske 2016/2017 godine 26.08.2016
Obavještavaju se kandidati koji su primljeni na Politehnički fakultet da će se upis u I /prvi/ semester akademske 2016/17. godine vršiti od 01.09. do 12.09.2016. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.
Prilikom upisa kandidati su obavezni:
1. Popuniti upisni materijal i index prema UPUTSTVU (Upisni materijal studenti sa uplatnicom mogu podići u Studentskoj službi Fakulteta)
2. Priložiti ljekarsko uvjerenje i 2 fotografije ( format 6 x 4 cm)
3. Uplatiti iznos od 20,50KM za upisni materijal
4. Uplatiti iznos od 5,00KM za osiguranje
5. Uplatiti iznos od 50,00KM - /redovni studenti/, 400,00 ili 800,00KM/ samofinansirajući.
Uplata za upis u I i II semestar iznosi: 50,00 KM - redovan studij, 800,00 KM – samofinansirajući studij.
NAPOMENA: samofinansirajući studenti mogu uplatiti prvu ratu od 400,00km prilikom upisa u i (prvi semestar), a drugu ratu plaćaju prilikom upisa u ii (drugi) semestar.
Studentska služba Fakulteta
Obavijest o pomijernju termina ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 i promjeni sale za ispit iz predmeta Materijali u proizvodnji 26.08.2016
Na zahtjev predmetnog nastavnika, ispit iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 umjesto 30.08. održat će se u utorak 06.09. sa početkom u 9.00 sati u sali 3202, zajedno sa ispitom iz predmeta Materijali u proizvodnji koji će biti u isto vrijeme u istoj sali.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati završnog usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 15.07.2016
Inženjerska matematika 3:
1) Horić Arnel 14,0/20 (1.parcijalni)
2) Brkić Ilmir N.D.
Inženjerska matematika 2:
1. Silajdžija Aida 11,0/20
2. Muminović Adis N.D.
Uvid u radove i upis ocjena je u utorak 30.08.2016. od 9.15 do 11.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o terminima ispita iz predmeta Hemija 15.07.2016
Obaviještavaju se studenti da će se ispitni rokovi iz predmeta Hemija održati prema slijedećim terminima:
I ispitni rok 08.09.2016. u 11:00 u učionici br.1 (FMM)
II ispitni rok 22.09.2016. u 11:00 u učionici br.1 (FMM)
Predmetni saradnik as. Azra Halilović, dipl.ing.
Obavijest o promjeni satnice ispita iz Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 29.08.2016. 14.07.2016
Ispit iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike na II godini odsjeka Građevinarstvo koji je zakazan u septembarskom ispitnom roku za ponedjeljak 29.08.2016. održat će se sa početkom u 17.00 sati, umjesto u prvobitno planiranom terminu 09.00 sati.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 3 od 08.07.2016. 11.07.2016
Ispit je položio:
1. Brkić Ilmir 21,0/40
2. Popović Goran 20,0-uslovno.
Ispit nisu položili:
1. Ajdinović Adnan 10/40
2. Džulić Alijana 10/40
3. Šarić Nejra 10/40.
Uvid u radove moguć je na Filozofskom fakultetu u ponedjeljak od 9.00 do 10.00 i utorak od 9.00 do 10.00. Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 16.07.2016.godine u 9 sati na FF.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Matematika i statistika 08.06.2016
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Mameledžija Anela 0 2 0 3 0 5
2. Bektaš Amina 2 1 0 0 2 5
3. Kapo Haris 0 2 0 0 2 4
4. Avdispahić Alem 0 2 0 0 0 2
5. Osmančević Emir 0 1 0 0 0 1
6. Tursum Rašid 0 0 0 0 0 0
7. Mujezinović Behadil 0 0 0 0 0 0
8. Subašić Kenan 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u utorak 12.7.2016. u terminu 11:00 – 11:30 na Filozofskom fakultetu.
Usmeni ispit iz predmeta Matematika 1 i Matematika i statistika održat će se u petak 8.7.2016. u 18:30 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati ispita iz predmeta Matematika 1 04.07.2016
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
8 8 8 8 8 40
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Delić Admir 1 0 6 7 6 20
2. Šehović Benaid 7 0 7 0 6 20
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
8 8 8 8 8 40
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Ščetić Sumeja 1 0 2 0 3 6
2. Čajlaković Emir 1 0 1 0 0 2
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 7.7.2016. u terminu 12:45 – 13:15 na Filozofskom fakultetu.
Usmeni ispit iz predmeta Matematika 1 i Matematika i statistika održat će se u petak 8.7.2016. u 18:30 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala I 02.07.2016
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
1 Balić Merjema 57.0 A 10.0 15.0 7.5 0.0 32.5 51.0 56.0 - 5
2 Čolaković Mejra 51.0 A 15.0 23.0 15.0 0.0 53.0 92.5 39.0 62.1 6
3 Horozović Muamera 56.6 A 2.0 15.0 20.0 22.5 59.5 53.0 54.0 56.5 6
NAPOMENE:
1. Vrijednost svih zadataka je 25%.
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 6.7.2016. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest 30.06.2016
U povodu nastupajućeg praznika Bajrama obavještavamo da u utorak 05.07.2016. godine neće raditi Studentska služba fakulteta
Svim zaposlenicima, studentima i saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Rezultati ispita iz predmeta 30.06.2016
Rezultati provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika
Godina studija: IV godina
Predmetni nastavnik: Doc. dr sc. Suvad Isaković
  Prezime i ime Pismeni ispit
(30)
Individualni rad
(20)
Usmeni ispit
(50)
Dubravac Muamer 25 15  
Kargić Emir 0 6  
Kobilica Fahrudin 23 7  
Napomene:
Usmeni ispit će se održati 1.7.2016. godine u 8:15 sati.
Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdić.
Predmetni nastavnik Doc. dr sc. Suvad Isaković
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 30.06.2016
Ispit je položio:
1. Muminović Adis 28/40
Nisu položili:
2. Telalović Enisa 14/40
3. Janković Erwin Christian 13/40
4. Adilović Berina 11/40
5. Šogolj Zerina 10/40
6. Merdić Dženita 10/40
7. Hekić Samed 5/40.
Uvid u radove moguć je u ponedjeljak 04.07. od 10.00 sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 planiran je u utorak 12.07.2016. g u 09.00 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 3 i 4 28.06.2016
Engleski jezik 3:
R.br. Prezime i ime  Ocjena
1 Bektaš Amina 7
2 Brkić Jasmin 5
3 Džanan Haris 5
4 Frljak Almasa 5
5 Hurem Amel 5
6 Smriko Amra 5
7 Spahić Amina 5
Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti u srijedu 28.6. 2016 godine u 10 sati na Ekonomskom fakultetu.
Engleski jezik 4:
R.br. Prezime i ime Ocjena
1 Kadrić Dalila 5
2 Mameledžija Anela 5
3 Muslić Lejla 7
4 Neimarlija Mevnuna 5
5 Pašalić Adnan 5
Uvid u radove/usmeni/upis ocjena u srijedu 29.6. 2016 u 10.00 sati na Ekonomskom fakultetu
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 28.06.2016
Inženjerska matematika 3:
1. Đulan Edin 11,0/20 (2.parcijalni).
Inženjerska matematika 2:
1. Ćerimić Senada 18,5/20 (2.parcijalni)
2. Hekić Belmir 18,0/20 (2.parcijalni)
3. Ćurić Eldar 16,0/20 (2.parcijalni)
4. Preldžić Mirza 15,0/20 (2.parcijalni)
5. Avdić Zerina 11,0/20 (1.parcijalni).
Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak 30.06.2016. od 12:15 do 13:30 na Filozofskom fakultetu.
NAPOMENA: Studenti koji zbog obaveza nisu danas (28.06.2016.) prisustvovali završnom dijelu ispita iz IM2 i IM3 mogu doći polagati završne ispite u četvrtak 30.06.2016. godine u 12.00 na FF.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 28.06.2016
Obavještavaju se studenti da su pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 5 položili studenti:
Čoloman Nadin
Šarić Elmin
Žepačkić Kristijan
Završni dio ispita obaviće se u četvrtak, 30.06.2016. u 11 sati.
Obavještavaju se studenti da su pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 6 položili studenti:
Kapo Haris
Tursum Rašid
Završni dio ispita obaviće se u četvrtak, 30.06.2016. u 11 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Aida Tarabar
Rezultati ispita iz predmeta Hemija 27.06.2016
Usmeni ispit iz predmeta Hemija (teorija), održan dana 24.06.2016. položili su:
1. Mevnuna Neimarlija 6
2. Adem Pajazitović 6
3. Kenan Subašić 6
Predmetni nastavnik Prof.dr. Ilhan Bušatlić
Izmjena termina ispita iz predmeta Građevinska fizika 27.06.2016
Ispit iz predmeta Građevinska fizika održat će se 06/07/2016 u 8:00 sati umjesto u 15:00 sati, u učionici 203 na Fakultetu za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Suada Bikić
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u ekonomiju 24.06.2016
R.br. Prezime i ime Bodovi Ocjena
1  Paškalj Darko 44 pet(5)
2  Trako Irhad 43 pet(5)
3  Duraković Lejla 27 pet(5)

Uvid u radove u ponedjeljak 27.06.2016. godine u 09:00 sati u novoj zgradi Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Zenici.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Hasan Mahmutović
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za upisnike Politehničkog fakulteta 22.06.2016
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 4.jula 2016. godine sa početkom u 9 sati u prostorijama fakulteta (sale 3202, 4203 ili 4204).

Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita ispita iz predmeta Engleski jezik II 22.06.2016
R.br. Prezime i ime Konačna ocjena
1 Aganhodžić Sumeja 7
2 Bahtić Mehmed 9
Čajlak Emir 5
Čišija Amel 5
Delić Admir 5
Duraković Lejla 5
Hasić Berina 5
Krnjić Ermina 5
Ljubović Emina 8
10  Paškalj Darko 5
11  Zulić Neldina 6
12  Žepačkić Marco 5
Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti u ponedjeljak, 27.6.2016 u 13 sati. Za sva pitanja obratiti se mailom.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Pomijeranje termina ispita na dan Bajrama 22.06.2016
Ispiti koji padaju na dan Bajrama 05. jula pomijeraju se za jednu sedmicu prema slijedećim terminima:
Nacrtna geometrija 12.07. u 16:00 sati
Mehanika tla i stijena 12.07. u 16:30 sati
Otpornost materijala 2 12.07. u 10:00 sati
Putevi i saobraćajnice 12.07. u 16:30 sati
Zgradarstvo 12.07. u 16:30 sati
Materijali u proizvodnji 12.07. u 10:00 sati
Menadžment MSP 12.07. u 13:00 sati
Ukoliko predmetni nastavnici/saradnici ne budu u mogućnosti održati ispite 12.07. ostavlja se mogućnost da to obave u dogovoru sa studentima.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 3 22.06.2016
Ispit je položio:
1. Horić Arnel 21/40.
Ispit nisu položili:
1. Brkić Ilmir 11/40
2. Šarić Nejra 6/40
3. Kovač Adnan 1/40
Uvid u radove moguć je u petak 24.06. u 11.30. sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni dio ispita iz Inženjerske matematike 2 i 3 je planiran za utorak 28.06.2016. godine u 10 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 21.06.2016
Ispit su položili:
1. Avdić Zerina 20/40
2. Krivokapa Ermin (10+10)/40, parcijalno
Ispit nisu položili:
1. Janković Erwin Christian 10/40
2. Muminović Adis 7/40
3. Telalović Enisa 4/40
4. Sivac Ajla 4/40
5. Baručija Haris 2/40
Uvid u radove moguć je u ponedjeljak 20.06.u 11.00 sati u kabinetu 1204.
Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 23.06.2016. godine u 9 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Tehnička mehanika 21.06.2016
Dana 18.06.2016. godine, održan je pismeni ispit iz predmeta Tehnička mehanika.
Ispit su položili sljedeći studenti:
Sejmen Harun-70 bodova
Fejzić Ajla-50 bodova
Bešić Nermina-55 bodova
Predmetni saradnik as. Amina Ahmić
Izmjena termina ispita iz predmeta Tehnička mehanika 21.06.2016
Obavještavaju se studenti da je došlo do izmjene termina održavanja ispita u julskom roku iz predmeta Tehnička mehanika. Pismeni ispit će se održati u četvrtak, 07.07.2016. godine sa početkom u 12 sati.
Predmetni saradnik as. Amina Ahmić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 20.06.2016
Engleski jezik I:
R.br. Prezime i ime Konačna ocjena
Delić Admir 5
Fermić Jasmina 6
Čajlak Emir 5
Hasić Berina 5
Zulić Neldina 5
Krnjić Ermina 5

Engleski jezik III:
Položio samo Adem Pajazitović – ocjena 8.

Engleski jezik IV:
R.br. Prezime i ime Ocjena
1 Džanan Haris 5
2 Džanan Nadira 7
3 Džebić Dino 9
4 Ganić Rabija 8
5 Havala Inela 6
6 Hurem Amel 5
7 Jarić Elma 9
8 Kadrić Dalila 5
9 Kobić Belma 8
10 Lošić Aida 7
11 Omerčić Almira 6
12 Pajazitović Adem 6
13 Pašanbegović Belma 7
14 Redžić Ajdin 7
15 Smriko Amra 5
16 Spahić Amina 5
17 Šumić Josip 9

Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Informacija za brucoše - kandidate za upis na Politehnički fakultet 16.06.2016
Obavještavaju se kandidati za upis u I godinu studija na Politehničkom fakultetu da:
Broj kandidata za upis je:
- odsjek Građevinarstvo 80 redovnih
- odsjek Proizvodni biznis 20 redovnih + 10 samofinansirajućih
Upis počinje 20.06.2016. i traje do 01.07.2016.
Prijemni ispiti iz matematike će biti u periodu 04.07.2016. do 08.07.2016., a tačan datum će biti objavljen blagovremeno putem web stranice.
Za upis je potrebno:
- Prijava na Konkurs (dobije se na šalteru Studentske službe Fakulteta)
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih - Rodni list;
- Svjedočanstva iz srednje škole;
- Diploma iz srednje škole;
Tekst konkursa sa svim dodatnim informacija može se preuzeti na linku: Konkurs.
Prije prijemnog ispita bit će organizovana pripremna nastava iz Matematike u trajanju od 15 časova, koja počinje u ponedjeljak 27.06.2016. u 12 sati u prostorijama fakulteta (sala 3202). Ostali termini pripremne nastave bit će dogovoreni na licu mjesta sa predmetnim nastavnikom.
Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju prethodno izvršiti uplatu od 50 KM, a jedan primjerak uplatnice dostaviti u Studentsku službu Fakulteta prije početka pripremne nastave. Podaci za uplatu se mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, na oglasnoj ploči i na slijedećem linku: Uplatnica.
Obavijest o promjeni termina ispita u junsko-julskom ispitnom roku 09.06.2016
Radi usklađivanja sa odlukom o pomijeranju termina održavanja ispita na Mašinskom fakultetu, kako ne bi dolazilo do preklapanja, obavještavaju se nastavno osoblje i studenti Politehničkog fakulteta da se ispiti u junsko-julskom ispitnom roku pomeraju kako slijedi:
- ispiti zakazani u 9:00 sati počinju u 10:00 sati
- ispiti zakazani u 12:00 sati počinju u 13:00 sati
- ispiti zakazani u 15:00 sati počinju u 16:00 sati.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati parcijalne provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika 09.06.2016
Rezultati parcijalne provjere znanja iz predmeta Organizacija i ekonomika
Godina studija: IV godina
Predmetni nastavnik: Doc. dr sc. Suvad Isaković
  Prezime i ime Test I
(15)
Test II
(15)
Timski rad
(20)
Individualni rad
(20)
Aktivnost na nastavi
(10)
Usmeni ispit
(20)
1. Brkić Ilmir 10 11 14 7 10  
2. Dubravac Muamer 11 11 7 15 8  
3. Hodžić Amra 15 15 10   10  
4. Kargić Emir 5 - 5   7  
5. Kobilica Fahrudin 8 - 7 7 7  
6. Ljubović Amela 6 - 11   8  
7. Popović Goran 2 - 4   6  
8. Turčinović Nejra 10 - 7   6  
Napomene:
Studenti s osvojenih minimalno 35 bodova mogu pristupiti usmenom ispitu. Ostali studenti ispit polažu integralno na redovnim ispitnim rokovima.
Usmeni ispit će se održati 14.06.2016. godine u 9:00.
Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdić.
INTEGRALNI ISPIT za junski rok održat će se 14.06.2016. godine u 8:00.
Ispitni rokovi iz predmeta Hemija 07.06.2016
Obaviještavaju se studenti da će se junsko-julski ispitni rokovi iz predmeta Hemija održati prema slijedećim ispitnim terminima u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale:
I ispitni rok – 15.06.2016. u 11:00 uč. br. 1
II ispitni rok – 29.06.2016. u 11:00 uč.br. 1
Predmetni saradnik Azra Halilović, dipl.ing.
Termini ispita iz izbornih predmeta 06.06.2016
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da su predmetni nastavnici dostavili/zakazali slijedeće termine ispita iz izbornih predmeta:
Sanacija građevinskih objekata: 22. 06. 2016 u 14 sati
Mašine za obradu deformacijom: 18.06. u 9 sati 06.07. u 16 sati
Industrijski manipulatori i roboti: 22.06. u 12 sati 08.07. u 14 sati
Tehnologija obrade nemetalnih materijala: 22.06./06.07. i 01.09./15.09. u 9 sati
Alati i pribori: 23.06./14.07. i 02.09./16.09. u 9 sati
Nekonvencionalni postupci obrade: 15.06./29.06. i 01.09./15.09. u u 9 sati
Nove proizvodne tehnologije: 20.06./04.07. i 06.09./20.09. u 9 sati
Studenti svakako trebaju pratiti i termine koji će biti u informacionom sistemu studentske sluzbe ISSS.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati parcijalnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 02.06.2016. 06.06.2016
1. Čurić Eldar (15+9)/40
2. Hekić Belmir (15+11)/40
3. Huseinspahić Edin (12+9)/40
4. Šporo Amela (10+10)/40
5. Čerimić Senada (10+10)/40
6. Pehadžić Mirza (10+11)/40
---------------------------------------
7. Krivokapa Ermin (9+3)/40
8. Merdić Dženita (12+1)/40.
Uvid u radove moguć jeu ponedjeljak 13.06. u kabinetu 1204 u 11.00 sati. Završni-usmeni dio ispita je u četvrtak 09.06.2016. godine u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Informacija za brucoše 01.06.2016
Obavještavaju se kandidati koji namjeravaju predati dokumente za upis u I godinu studija na Politehnički fakultet da:
1. raspisivanje Konkursa za upis u I godinu studija očekujemo krajem juna ili početak jula;
2. dokumentacija/papirologija: osim Prijave na Konkurs (koja se dobije na šalteru Studentske službe Fakulteta) kandidati su dužni pripremiti sljedeću dokumentaciju:
a. Uvjerenje o državljanstvu;
b. Izvod iz matične knjige rođenih-Rodni list;
c. Svjedočanstva iz srednje škole;
d. Diploma iz srednje škole;
3. prijemni ispit će se održati iz matematike.
Studentska služba fakulteta
Obavijest o promjeni satnice ispita iz Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 31.05.2016
Ispiti iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike u junsko-julskom ispitnom roku na II godini odsjeka Građevinarstvo, koji su zakazani za ponedjeljak, 13.06. i 27.06. održat će se u 17.00 sati, umjesto u prvobitno planiranom terminu 09.00 sati.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Edin Berberović
Pozivnica za promociju knjige RUDARSKO-GRAĐEVINSKE MAŠINE ZA OTKOPAVANJE STIJENSKIH MASA 31.05.2016
Imamo čast i zadovoljstvo pozvati sve zainteresovane nastavnike, saradnike i studente Politehničkog fakulteta na promociju knjige “Rudarsko-građevinske mašine za otkopavanje stijenskih masa”, autora Prof.dr. Jovana Sredojevića, angažovanog nastavnika na Politehničkom fakultetu. Promocija knjige Prof.dr. Jovana Sredojevića će se održati 02.06.2016. godine sa početkom u 12 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Menadžment Politehničkog fakulteta

Promocija "Monografije Univerziteta u Zenici 2000-2015." 31.05.2016
Pozivaju se zaposlenici fakulteta, nastavnici, saradnici i studenti da prisustvuju Promociji "Monografije Univerziteta u Zenici 2000-2015.", koja će se održati u srijedu 01.06.2016. godine sa početkom u 11:00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Rektor Univerziteta u Zenici
Rezultati ispita iz predmeta Matematika i statistika rađenog 26.5.2016. 31.05.2016
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Musić Haris 0 10 0 7 8 25
Radovi se mogu pogledati u petak 3.6.2016. u terminu 10:00 – 10:30.
Predmetni nastavnik: Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 5 30.05.2016
Pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 5 položili su:
1. Kulačić Benjamin
2. Čančar Adnan
Završni dio ispita obaviće se u petak 3, 05. 2016 u 12.oo sati.
Predmetni nastavnik Doc dr. Aida Tarabar
Obavijest o promjeni satnice ispita iz Tehnologije montaže 30.05.2016
Ispiti iz predmeta Tehnologija montaže u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku umjesto u 16:30 održavat će se u terminu od 9:00 sati. Datumi ispita ostaju isti.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Ismet Gušić
Obavijest o promjeni satnice ispita iz Mehanike 2 30.05.2016
Ispiti iz predmeta Mehanika 2 u junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku na I godini odsjeka građevinarstvo zakazani za subotu, 18.6., 02.7., 03.9. i 17.9. održat će se u 9.00 sati u učionici 4203, umjesto u prvobitno planiranom terminu 12.00 sati.
Predmetni saradnik v. as. dr. Josip Kačmarčik
Posjeta Hidroelektrani Jablanica 24.05.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo III godina da će u ponedjeljak 30.05. obaviti stručna posjeta Hidroelektrani Jablanica. Prevoz za studente je obezbijeđen, a polazak je u 8:00 ispred fakulteta.
Dolazak svih studenata je obavezan.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Nastava iz predmeta Betonske konstrukcije I i Statika konstrukcija I 24.05.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo III godina da će se nastava u petak 27.05. i subotu 28.05. održati kako slijedi:
- Betonske konstrukcije I petak 27.05. u terminu od 9:00 do 14:00
- Statika konstrukcija I petak 27.05. u terminu od 14:00 do 17:00
- Betonske konstrukcije I subota 28.05. po dogovoru sa predmetnim nastavnikom
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik 20.05.2016
Obavještavaju se studenti apsolventi da je apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik 30. maja 2016. u 10 sati.
Predmetni nastavnik Doc dr Aida Tarabar
Obavijest o testu br. 2 iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 16.05.2016
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Građevinarstvo da su pitanja za test iz ispitivanja materijala dostupna na linku: http://mf.unze.ba/download/pitanja-za-test-2-ispitavanja-materijala/
Test vrijedi max. 10% ukupne ocjene iz pismenog dijela ispita, a bit će održan 19.05.2016.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Nađija Haračić
Realizirana još jedna mobilnost u okviru CEEPUS mreže 12.05.2016
U okviru evropske CEEPUS mreže za razmjenu studenata i nastavnog osoblja, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta Prof. dr. Aleksandar Karač i prodekan za nastavu Politehničkog fakulteta Doc. dr. Edin Berberović boravili su na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu.
CEEPUS mreža CIII-RS-1012-01-1516 pod nazivom “Building Knowledge and Experience Exchange in CFD” namijenjena je poboljšanju kontakata i razmjeni iskustava iz oblasti računarske mehanike fluida (CFD). Kratkoročni cilj ove mreže je uspostavljanje baze ljudi koji se bave ovom naučnom oblašću u širokoj regiji, a dugoročno mreža može da bude početni korak u uspostavljanju računarskog klastera jugoistočne Evrope koji bi bio dostupan svim zainteresovanim istraživačima i studentima. Članove mreže, inače, čine ukupno 16 univerziteta iz 9 zemalja podunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Rumanija, Slovačka i Srbija), od čega su 3 iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i Univerzitet u Zenici.
Tokom posjete, Prof. Karač i Doc. Berberović održali su više predavanja studentima postdiplomskog studija na FSB-u iz naprednih tema iz oblasti numeričkih simulacija muiltifizikalnih fenomena mehanike kontinuuma, a takođe su obavili i konsultacije sa doktorantima iz ove oblasti i njihovim mentorima. Na taj način ostvarena je razmjena iskustava i dodatni doprinos jačanju saradnje između dva univerziteta.
Pripremna nastava za polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike 12.05.2016
Obavještavamo buduće zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da je u planu i ove godine održavanje pripremne nastave za polaganje kvalifikacionog ispita iz Matematike. Pripremna nastava planira se održati u narednom periodu prije godišnjih odmora, o čemu će kandidati za upis biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice fakulteta.
Prodekan za nastavu Doc. dr. Edin Berberović
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 od 12.05.2016.godine 12.05.2016
Inženjerska matematika 2:
1. Ćerimić Senada 15,0 (1.parcijalni)
2. Adilović Besima 14,0 (2.parcijalni)
3. Hekić Belmir 14,0 (1.parcijalni)
4. Pehadžić Mirza 13,0 (1.parcijalni)
5. Čurić Eldar 12,0 (1.parcijalni)
6. Šporo Amela 11,0 (1.parcijalni)
7. Silajdžija Aida N.D.
Inženjerska matematika 3:
1. Mujić Hazim 15,0 (1.parcijalni)
2. Čolaković Mejra 14,0 (2.parcijalni).
Uvid u radove u ponedjeljak 04.04.2016. godine od 9.10 do 11.10 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik: V. prof. dr. Dževad Burgić
Nastava iz Geodezije 26.04.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se nastava iz predmeta Geodezija će se održati u subotu 30.04.2016. održati prema uobičajenom rasporedu.
Obavijest o neradnim danima za 1. maj 26.04.2016
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika "Praznika rada", a u skladu sa Zakonom o praznicima ( "Službeni list RBiH" broj 2/92 i 13/94) obavještavamo zaposlenike, studente i saradnike da se u ponedeljak i utorak (02.05. i 03.05. 2016. godine) neće raditi. Svim zaposlenicima, studentima i saradnicima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Konkurs za za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija 21.04.2016
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavilo konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2015/2016. godinu.
Sve informacije o pravu učešća i uslovima konkursa nalaze se na stranici ministarstva: konkurs.
Prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) 18.04.2016
Pozivamo Vas da 26. aprila 2016. godine u 12h prisustvujete prezentaciji stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) koja će se održati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u velikoj učionici u prizemlju. Studenti i nastavnici će na ovaj način dobiti mogućnost da se upoznaju sa svim uslovima i mogućnostima apliciranja za DAAD-stipendije.
Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) je najveća svjetska organizacija koja finansira međunarodnu razmjenu studenata i istraživača. Kako bi potaknuli razmjenu i mobilnost studenata i nastavnog osoblja, predstavnici DAAD-a žele ovom prilikom promovisati svoju ponudu stipendija za studente iz svih znanstvenih oblasti, ljetne kurseve na fakultetima, istraživačke boravake za univerzitetske nastavnike, studentske ekskurzije i posjete univerzitetima u Njemačkoj.
Nakon prezentacije stipendija studenti 4. godine Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici koriste priliku da Vam prikažu svoj kratki film „Gospodar filtera“ koji je nastao kao rezultat zajedničkog projekta Odsjeka za njemački jezik i književnost i firme ALBA Zenica, a čiji je cilj da promovira njemački jezik kao i pitanja zaštite okoliša. Film je na njemačkom jeziku sa titlom na B/H/S jeziku.
Obavijest 14.04.2016
Obavještavaju se studenti da Studentska služba Fakulteta neće raditi 19.04. i 21.04.2016. godine.
Nastava iz predmeta Sportska kultura na odsjeku Proizvodni biznis 13.04.2016
Nastava iz predmeta Sportska kultura na odsjeku Proizvodni biznis bit će održana u petak 15.04.2016. za studente II godine u terminu od 12:15 - 14:00 sati.
Od naredne sedmice nastava će biti održavana za sve tri godine petkom prema utvrđenom rasporedu: I godina od 08:15 - 10:00 sati, II godine od 12:15 - 14:00 sati i treća godina od 10:15 - 12:00 sati.
Pohađanje nastave je obavezno za sve studente.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Aleksa Stanković
Posjeta firmi AM Zenica 13.04.2016
U sklopu aktivnosti obilježavanja Dana Z&Z predviđena je posjeta studenata Univerziteta Zenici zvaničnom otvaranju Trening centra Z&Z u firmi ArcelorMittal Zenica. Ova aktivnost je predviđena da se realizuje dana 26.04.2016. godine u periodu od 11-14 sati. Posjeta bi obuhvatila slijedeće:
- 11:00 dolazak grupe od 30 studenata i profesora u AMZenica
- 11:00-11:20 zaduženje LZS
- 11:30 dolazak na prostor Trening centra
- 11:30-12:00 ceremonija otvaranja, prezentacija sadržaja trening centra i taktičko pokazna vježba – evakuacija iz prostora ograničenog kretanja
- 12:00-13:00 prezentacija FPS, prezentacija ekoloških projekata
- 13:00-13:45 obilazak pogona
- 14:00 ručak za studente u restoranu Glavne direkcije u vrijednosti jednog bona za topli obrok
- 14,30 odlazak.
Planirano je da se Fakulteta uputi po 10 studenata i jedan profesor koji će ih voditi. Svi studenti zainteresovani za posjetu treba da se jave kod prodekana za nastavu najkasnije do 22.04.2016. godine. Prijevoz za studente će biti obezbijeđen.
Posjeta pogonima za proizvodnju montažnih elemenata u Tuzli 13.04.2016
U ponedjeljak 11.04.2016. godine studenti IV godine Politehničkog fakulteta, smjer Građevinarstvo su posjetili pogone za proizvodnju montažnih elemenata. Prvo je posjećen pogon firme Baupartner iz Lukavca, gdje su u pratnji njihovog inženjera uspijeli da vide proces proizvodnje i sklasištenja proizvoda. Naredni pogon je bio fabrike Tehna u Gračanici, gdje su također imali pratnju inženjera koji nam je objasnio razlike njihove proizvoda, tehnologiju proizvodnje i imali su priliku da vide konkretan projekat (halu u sklopu pogona, rađena od montažnih elemenata u kombinaciji sa zidanom konstrukcijom). Posljednji pogon je bio od firme Širbegović, gdje su imali uvodnu prezentaciju od vlasnika firme, koji ih je ukratko uputio o razvoju firme, urađenim projektima i paletom proizvoda kojima raspolažu, nakon čega su imali priliku da obiđu pogon za proizvodnju, deponiju i laboratoriju.
Zahvaljujemo se kolegi Prof. dr. Ismetu Gušići koji je dogovorio ove posjete za studente Politehničkog fakulteta.

Galerija slika
Posjeta pogonima za proizvodnju montažnih elemenata u Tuzli 08.04.2016
Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena posjeta pogonima za proizvodnju montažnih elemenata u Tuzli, u okviru predmeta kod prof. Gušića.
Datum posjete: u ponedjeljak 11.04.2016. godine.
Plan realizacije posjete:
- U 7:30 polazak iz Zenice ispred zgrade Mašinskog fakulteta
- Od 10:00 do ca. 16:00 obilazak pogona za proizvodnju montažnih betonskih elemenata firme Baupartner u Lukavcu, firme Tehna u Gračanici i firme Širbegović u Gračanici
- U 17:00 povratak u Zenicu.
Prevoz autobusom za studente će biti obezbijeđen.
Prisustvo svih studenata IV godine je obavezno.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Odsjek Građevinarstvo - nastava iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi i Pouzdanost konstrukcija 06.04.2016
Predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi i Pouzdanost konstrukcija održat će se u petak, 08.04.2016. godine u terminima prema rasporedu.
Po dogovoru sa predmetnim nastavnicima predavanja iz oba predmeta bit će nastavljena i u subotu 09.04.2016. godine.
Predmetni nastavnici Prof. dr. Suad Špagi i Doc. dr. Rašid Hadžović
Apsolventski ispitni rok iz predmeta Matematika i statistika 06.04.2016
Pismeni ispit za apsolvente iz predmeta Matematika i statistika održat će se u ponedjeljak 11.4.2016 u 12:30 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati Testa I iz predmeta Organizacija i ekonomika, održan 25.3.2016. 04.04.2016
Re.br. Ime i prezime Bodovi
1 Brkić Ilmir 10
2 Dubravac Muamer 11
3 Hodžić Amra 15
4 Kargić Emir 5
5 Kobilica Fahrudin 8
6 Ljubović Amela 6
7 Popović Goran 2
8 Turčinović Nejra 10Studenti imaju pravo izvršiti uvid u radove u okviru 48 sati od dana objavljivanja rezultata. Uvid se može ostvariti kod predmetnog asistenta Alema Merdić.
Predmetni nastavnik doc. dr. Suvad Isaković
Prvi parcijalni test iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 01.04.2016
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Građevinarstvo da će se prvi parcijalni test iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike održati u srijedu 06.04.2016. godine sa početkom u 10 sati u učionici 3004.
Polaganje prvog parcijalnog testa je obavezno za sve studente II godine.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edin Berberović
Građevinarstvo - Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I 31.03.2016
Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I održat će se prema rasporedu u petak 01.04.2016., a potom i u subotu 02.04.2016. prijepodne u terminu koji bude dogovoren sa predmetnim nastavnikom.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Armin Hardović
Proizvodni biznis - Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) 30.03.2016
Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) održat će se u subotu 02.04.2016. godine u terminu prema rasporedu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Sead Pašić
Rezultati apsolventskog ispitnog roka iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 29.03.2016
Apsolventi koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 5 su:
1. Musić Haris
Završni dio ispita održaće se u srijedu 30. 03. 2016. u 10 sati.
Apsolventi koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Engleski jezik 6 su:
1. Aličković Azemina
Završni dio ispita održaće se u srijedu 30. 03. 2016. u 10 sati.
Doc.dr. Aida Tarabar
Rječnik iz geologije 25.03.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da je Rječnik iz geologije u izdanju Građevinskog fakulteta u Rijeci dostupan na internetu i može se preuzeti na linku:
http://www.gradri.uniri.hr/hr/student-info/uniri-centri-uredi/6345-rjecnik-pojmova-u-opcoj-i-primijenjenoj-geologiji.html
U rječniku nalazi se objašnjenje 810 pojmova i 133 fotografije. Rječnik je interaktivan i također sadrži kazalo pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku.
Raspored studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici po firmama i mentori za obavljanje industrijske prakse za akademsku 2015/2016. godinu 22.03.2016
Studenti završnih godina oba odsjeka nakon obavljene prakse trebaju svojim mentorima da dostave dnevnik stručne/industrijske prakse uz koji trebaju obavezno da prilože ovjerenu (pečatom i potpisom) potvrdu iz firme da su obavili praksu. Upute za vođenje dnevnika prakse mogu se preuzeti sa linka:
http://www.ptf.unze.ba/nm_praksa.php

Odsjek Građevinarstvo
R.br. Student Firma Mentor
1 Bajrambašić Amel Hering d.o.o. Široki brijeg Doc.dr. Zlatan Talić
2 Begagić Kenan Hering d.o.o. Široki brijeg Doc.dr. Zlatan Talić
3 Bektaš Emina Divel d.o.o. Sarajevo Doc.dr. Zlatan Talić
4 Brkić Ilmir Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo V.as.mr. Adnan Čehajić
5 Delić Melisa Zavod za izgradnju općine Kakanj V.prof.dr. Samir Lemeš
6 Dubravac Muamer Almy gradnja d.o.o. Zenica Doc.dr. Edin Berberović
7 Hodžić Zelda Divel d.o.o. Sarajevo Doc.dr. Zlatan Talić
8 Hodžić Amra ITC d.o.o. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
9 Horić Arnel JP Komgrad Zenica Doc.dr. Edin Berberović
10 Kargić Emir Bajrić BN d.o.o. Travnik V.prof.dr. Samir Lemeš
11 Kobilica Fahrudin Almy gradnja d.o.o. Zenica Doc.dr. Edin Berberović
12 Ljubović Amela ITC d.o.o. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
13 Mušija Edin Almy gradnja d.o.o. Zenica Doc.dr. Edin Berberović
14 Ovčina Emir Altea d.o.o. Zenica V.as.mr. Adis Avdić
15 Piragić Fuad Altea d.o.o. Zenica V.as.mr. Adis Avdić
16 Popović Goran Zengradnja d.o.o. Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
17 Stojaković Vladimir Aksa d.o.o. Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
18 Turčinović Nejra ITC d.o.o. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević

Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Firma Mentor
1 Arnautović Deila Maguba d.o.o. Turbe V.as.mr. Ernad Bešlagić
2 Brkić Jasmin Tisal d.o.o. Busovača V.prof.dr. Samir Lemeš
3 Čoloman Nadin Prevent BiH Zenica V.as.mr. Ernad Bešlagić
4 Čorić Berina Klas d.d. Sarajevo V.prof.dr. Samir Lemeš
5 Ćesko Nesib Prevent BiH Zenica V.as.mr. Ernad Bešlagić
6 Dolovac Nermin Alba Zenica d.o.o. Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
7 Hekić Vedad Prevent BiH Zenica V.as.mr. Ernad Bešlagić
8 Hodžić Emin Tamex d.o.o. Busovača V.prof.dr. Samir Lemeš
9 Hodžić Samir Krivaja metali d.o.o. Zavidovići V.as.mr. Denis Spahić
10 Horozović Lejla Krivaja metali d.o.o. Zavidovići V.as.mr. Denis Spahić
11 Jonjić Josip JP Elektroprivreda BiH – Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
12 Kapo Haris Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
13 Lučić Mirko Pero Zenica d.o.o. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
14 Margeta Andrea Cimos TMD Casting d.o.o. Zenica V.as.mr. Denis Spahić
15 Mehić Semir Krivaja metali d.o.o. Zavidovići V.as.mr. Denis Spahić
16 Merdić Aldin JP Elektroprivreda BiH – Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
17 Omanović Esmir Cimos TMD Casting d.o.o. Zenica V.as.mr. Denis Spahić
18 Osmančević Emir Tamex d.o.o. Busovača V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
19 Pjanić Tarik FIS d.o.o. Vitez V.as.mr. Ernad Bešlagić
20 Posavljak Ahmed Euro doner & Pro d.o.o. - Paša doner Sarajevo Doc.dr. Edin Berberović
21 Subašić Kenan Prevent BiH Zenica V.as.mr. Ernad Bešlagić
22 Sulejmanović Melisa Cimos TMD Casting d.o.o. Zenica V.as.mr. Denis Spahić
23 Šabanović Aldin ZIM d.d. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
24 Šarić Elmin Teximp SA d.o.o. Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
25 Tursum Rašid Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
26 Tutnjić Aida Prograd d.o.o. Žepče V.as.mr. Denis Spahić
27 Žepačkić Kristijan FIS d.o.o. Vitez V.as.mr. Ernad Bešlagić
PREZENTACIJA EUROPSKIH PROGRAMA ZA MLADE- EU INFO CENTAR BIH 17.03.2016
Pozivamo studente i uposlenike Univerziteta u Zenici da prisustvuju prezentaciji europskih programa za mlade koju će održati predstavnici EU Info centra u BiH, 21.03.2016.godine u Sali broj 1 na Ekonomskom fakultetu s početkom u 11h. Kroz prezantaciju i diskusiju na temu europskih pograma za mlade studenti će imati priliku da na neposredan način čuju iskustva svojih vršnjaka koji su učestvovali u Erasmus i drugim programima, te dobiju dodatne informacije o mogućnostima za učešće u programima koje finansiraju Europska unija, vlade zemalja članica EU i drugi. EU info centar u Bosni i Hercegovini projekt je Delegacije Europske unije koji pruža informacije o Europskoj uniji, njezinim institucijama i politikama, odnosima između BiH i EU, te procesu integracije BiH u EU.
Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) 15.03.2016
Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) održat će se u subotu 26.03.2016. godine.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Sead Pašić
Strategija razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015-2020. godina 11.03.2016
Obavještavamo sve zainteresovane da je usvojena Strategija razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015-2020. godina, koja je dostupna na linku: http://www.unze.ba/download/B5_final_Strategija_oktobar_2015_4_final.pdf
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika rađenog 7.3.2016. 11.03.2016

Položili su:

RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Bečulić Asmira 8 8 4 0 5 25
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Ahmetspahić Aldin 1 0 7 0 7 15
2. Begović Hamza 0 0 3 0 0 3
Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 14.3.2016. u terminu 14:00 – 14:30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Poziv na prezentaciju Unije studenata UNZE 10.03.2016
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da će Unija studenata UNZE održati prezentaciju radi davanja informacija vezano za planiranu ekskurziju studenata UNZE, kao i za organizaciju apsolventske večeri. Prezentacija je planirana da se održi u ponedjeljak, 14.03.2016. godine sa početkom u 14:15 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Sretan 8. mart 08.03.2016
Svim zaposlenicama, nastavnicama, saradnicama i studenticama Politehničkog fakulteta želimo Sretan 8. mart međunarodni Dan žena.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz Inženjerske matematike 2 i 3 rađenog dana 03.03. 2016. 04.03.2016
Inženjerska matematika 3:
1. Goralija Lejla 19,0/20 (2.parcijalni)
2. Hrustić Emina 16,0/20 (2.parcijalni)
3. Balić Mejrema 15,0/20 (2.parcijalni)
4. Mujić Hazim N.D.
5. Hrnjić Adnan N.D.
Inženjerska matematika 2:
1. Adilović Besima N.D.
Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 07.03.2016. od 9.15 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Apsolventski ispitni tok iz Matematike i statistike 04.03.2016
Pismeni ispit za apsolvente odsjeka Proizvodni biznis iz predmeta Matematika i statistika održat će se u ponedjeljak 7.3.2016 u 12:30 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Građevinarstvo - Nastava iz predmeta Injektiranje i konsolidacija i Betonske konstrukcije I 03.03.2016
Vježbe iz predmeta Injektiranje i konsolidacija će se održati u subotu 05.03.2016. prema rasporedu.
Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije će se održati u petak 04.03.2016. prema rasporedu.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Proizvodni biznis - Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) 29.02.2016
Predavanja iz predmeta Proizvodne tehnologije i mašine (dio zavarivanje) održat će se u subotu 05.03.2016. godine sa početkom u 8.15 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Sead Pašić
Sastanak za studente završnih godina oba odsjeka u vezi obavljanja stručne/industrijske prakse 26.02.2016
Pozivaju se studenti završnih godina oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) na sastanak sa dekanom i prodekanom za nastavu radi definitivnog raspoređivanja studenata po firmama za obavljanje stručne/industrijske prakse. Sastanci će se održati u slijedećim terminima:
- za odsjek Građevinarstvo: u ponedjeljak 29. februara sa početkom u 14 sati
- za odsjek Proizvodni biznis: u četvrtak 03. marta sa početkom u 12 sati.
Svi studenti završnih godina obavezni su da se jave u navedenim terminima u kabinet prodekana za nastavu.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o odgađanju nastave na predmetu Geodezija 25.02.2016
Nastava na predmetu Geodezija se neće održati u subotu 27.02., a o terminu nadoknade studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o nastavi na odsjeku Proizvodni biznis 24.02.2016
Obaještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo o slijedećim terminima nastave:
- vježbe iz predmeta Zemljani radovi i tuneli će biti održane u subotu 05.03. prema rasporedu.
- predavanja iz predmeta Injektiranje i konsolidacija održat će se u subotu 27.02. prema rasporedu.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o izmjenama rasporeda 24.02.2016
Obaještavaju se studenti oba odsjeka da je nakon naknadnog usaglašavanja došlo do određenih izmjena u prvobitnom rasporedu nastave. Konačan i usaglašen raspored nastave postavljen je na oglasnu ploču i na web stranicu fakulteta.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest za studente završnih godina oba odsjeka 24.02.2016
Obaještavaju se studenti završnih godina oba odsjeka da su dužni što prije prodekanu za nastavu predati popunjene prethodne prijave za diplomske radove.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o nastavi na odsjeku Proizvodni biznis 24.02.2016
Obaještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis o slijedećim terminima nastave:
- predavanja iz predmeta Matematika I održat će se u petak petak 26.02. sa početkom u 17 sati i u subotu 27.02. prema rasporedu
- vježbe iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika održat će se u subotu 27.02. prema rasporedu.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati Pismenog ispita iz Inženjerske matematike 3 od 19.02.2016. 23.02.2016
Uslovno je položila:
1. Čolaković Mejra 15/40
Nisu položili:
1. Šarić Nejra 12/40
2. Horić Arnel 10/40
3. Brkić Ilmir 10/40
4. Popović Goran 6/40
Uvid u radove moguć je u srijedu 24.02. u 09.00 u kabinetu 1204. Usmeni ispit održaće se u srijedu 24.02. u 13.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest o neradnom danu 23.02.2016
U povodu nastupajuceg praznika Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o praznicima ("Sluzbeni list RBiH" broj 9/95) obavjestavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u utorak 01.03.2016. godine nece raditi.
Zaposlenicima i studentima Univerziteta u Zenici cestitamo nastupajuci praznik.
Obavijest 22.02.2016
Obaviještavaju se studenti III godine odsijeka za Građevinarstvo da se dana 25.02.2016 godine viježbe iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi neće održati, zbog odsustva predmetnog asistenta. Vježbe za narednu sedmicu će se održati prema planiranom rasporedu. Predmetni saradnik v.as.mr. Haris Mešić
Vježbe iz predmeta Dejstva na objekte 22.02.2016
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će vježbe iz predmeta Dejstva na objekte početi u srijedu 02.03.2016. godine.
Predmetni saradnik Doc. dr. Goran Simonović
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija, održanog 17.02.2016. godine 19.02.2016
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 81 Džanan Nadira 42,5 5
2 70 Pašalić Adnan 51 6
3 54 Subaić Ajla 7 5
Napomene:
Uvid u radove će bbiti obavljen u ponedjeljak, 22.02.2016. godine, od 8:00 do 8:15, Kabinet br.1 (Metalurški institut „Kemal Kapetanović“).
Upis ocjena će biti realiziran dana, 23.02.2016. godine sa početkom od 10:00 h (kabinet br. 17)
Predmetni nastavnik Doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik I (15.2.2016) 16.02.2016
R.br. Prezime i ime  Ocjena
1 Delić Admir 5
2 Fermić Jasmina 5
3 Hasić Berina 5
4 Krnjić Ermina 5
5 Paškalj Darko 6
6 Zulić Neldina 5
7 Žepačkić Marco 6
Predmetni nastavnik Doc. dr. Adnan Bujak
Materijali u građevinarstvu I - Rezultati ispita od 09.02.2016. 15.02.2016
Broj indeksa Broj bodova Ocjena pismenog dijela ispita
R-272 61,5 6 (šest)
R-240 46 6 (šest)*
R-258 45 6 (šest)*
R-231 32 -
R-235 28,5 -
R-248 21,5 -
R-234 13 -
R-283 5,5 -
R-275 5,5 -
R-259 3 -
R-289 2 -
*Uslovno
Finalni dio ispita bit će održan u utorak, 16.02.2016, u 9 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Nađija Haračić
Rezultati ispita Engleski jezik IV (8.2.2016) 12.02.2016
1. Omanović Esmir 6
2. Brljak Asmir 7
3. Arnautović Deila 7
Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti u ponedjeljak 15.2. 2016 godine u 10 sati na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Engleski jezik III (8.2.2016) 12.02.2016
R.br. Prezime i ime  Ocjena
1 Bektaš Amina 5
2 Džanan Haris 5
3 Frljak Almasa 5
4 Hurem Amel 5
5 Omerčić Almira 8
6 Pašalić Adnan 7
7 Smriko Amra 5
8 Spahić Amina 5
Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti u ponedjeljak 15.2. 2016 godine u 10 sati na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Adnan Bujak
Rezultati  završnog ispita iz Inženjerske matematike 3 od 11.02.2016. godine 11.02.2016
1. Dželo Arnesa 14,0/20 (2.parcijalni)
2. Hrustić Emina 17,0/20 (1.parcijalni)
3. Balić Mejrema 14,0/20 (1.parcijalni)
4. Đulan Muhamed N.D.
Uvid u radove i upis ocjena moguć je u utorak 15.02.2016.godine od 9.15 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati Pismenog ispita iz Inženjerske matematike 2 od 08.02.2016. 11.02.2016
Ispit je položila:
1. Adilović Merima 20/40
Nisu položili:
1. Janković Erwin Christian 10/40
2. Pehadžić Mirza 8/40
Ostali studenti su imali manje od 5 bodova!!
Uvid u radove moguć je u ponedjeljak 15.02. u 10.00 sati u kabinetu 1204. Završni-usmeni dio ispita je u četvrtak 18.02.2016. godine u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija održanog 03.02.2016. godine 09.02.2016
R.br. Br. Indeksa Ime i prezime studenta Ostvareno bodova Ocjena
1 97 Amira Omerčić 67 7
2 70 Adnan Pašalić 47 5
3 81 Nadira Džanan 43 5
4 79 Inela Havala 13 5
Napomene:
Uvid u radove će biti obavljen u četvrtak, 11.01.2016. godine, od 8:00 do 8:15, Kabinet br. 1 (Metalurški institut „Kemal Kamptanović“).
Upis ocjena i usmeni dio ispita će biti obavljen dana, 10.02.2016. godine sa početkom od 11:00 h (kabinet 17 Zgrada Metalurškog fakulteta).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati pismenog dijela ispita rađenog iz predmeta Matematika i statistika od 5.2.2016. 08.02.2016
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Muslić Lejla 5 0 0 0 4 9
2. Kalabić Muamer 0 0 0 0 0 0
3. Čeliković Faruk 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u utorak 9.2.2016. u terminu 15:30 – 16:00.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 3 od 05.02.2015. 08.02.2016
Ispit je položila:
1. Goralija Lejla (17+13)/40
Nisu položili:
1. Brkić Ilmir 10/40
2. Horić Arnel 4/40
3. Popović Goran 4/40
4. Šarić Nejra 2/40.
Uvid u radove biće u srijedu 10.02. u 10.00 sati u kabinetu 1204. Završni (usmeni) ispit održaće se u četvrtak 11.02.2016. u 09.15. na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta CAD/CAM u građevinarstvu 08.02.2016
Rezultati ispita iz predmeta CAD/CAM u građevinarstvu održanog 04.02.2016 nalaze se na web stranici predmeta: http://am.unze.ba/cadcam/20160204.php
Predmetni nastavnik prof. dr. Samir Lemeš
 
Pomijeranje termina ispita iz predmeta Inženjerska geologija 01.02.2016
Ispit iz predmeta Inženjerska geologija nije mogao biti održan prema planiranom rasporedu 29.01.2016. zbog nemogućnosti dolaska predmetnog nastavnika doc. dr. Nijaza Škripića zbog neočekivanih problema u saobraćaju.
Novi termin ispita iz Inženjerske geologije je u petak, 05.02.2016. godine sa početkom u 17:00 u istoj učionici.
Predmetni nastavnik doc. dr. Nijaz Škripić
Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo 01.02.2016
Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo nalaze se na web stranici predmeta: http://am.unze.ba/omzi/20160128.php
Zaključna ocjena je prosjek od ukupne ocjene parcijalnih ispita i završnog ispita, ali ocjena na završnom ispitu MORA biti pozitivna. Uvid u radove i rješenja zadataka može se izvršiti kod doc.dr. Edina Berberovića najkasnije do četvrtka, 4.2.2016 u terminima od 9:00 do 13:00. Za upis ocjena javiti se nosiocu predmeta, doc.dr. Almiru Huskanoviću.
Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Engleski jezik IV 01.02.2016
1. Omanović Esmir 5
2. Mekić Emina 6
3. Brljak Asmir 5
4. Arnautović Deila 5
*Sljedeći ispitni rok je umjesto u 15 sati pomjeren na 12 sati, datum ispita je nepromijenjen. Upis ocjena i eventualni usmeni ispit će se obaviti u utorak 2.2. 2016 godine u 11 sati na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Adnan Bujak
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu I 01.02.2016
Broj indeksa                                Broj bodova                        Ocjena pismenog dijela ispita
  1. R-291                                          47,5                                        6 (šest)*
  2. R-244                                          45                                           6 (šest)*
  3. R-272                                          38                                           -
  4. R-240                                          37,5                                        -
  5. R-259                                          36,5                                        -
  6. R-234                                          24,5                                        -
*Uslovno
Finalni dio ispita bit će održan u utorak, 02.02.2016, u 9 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Nađija Haračić
Podsjećanje za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse 26.01.2016
Podsjećamo sve studente završne godine oba odsjeka (III godine odsjeka Proizvodni biznis i IV godine odsjeka Građevinarstvo) da je potrebno da se što prije jave kod prodekana za nastavu radi prijedloga i dogovora za obavljanje stručne/industrijske prakse, u skladu sa dogovorom iz decembra prošle godine (do sada se odazvala samo nekolicina studenata sa prijedlozima za odgovarajuće mjesto za obavljanje prakse). Svi studenti završne godine oba odsjeka trebaju što prije da se jave kod prodekana za nastavu radi dogovora i usaglašavanja, kako bi se izbjeglo da praksa bude dogovorena da se obavlja na udaljenim lokacijama.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i 3 26.01.2016
Rezultati parcijalnih ispita iz Inženjerske matematike 3
Ispit su položili
1. Hrustić Lejla (13+8)/40
2. Balić Merjema (11+10)/40
3. Mehić Sukejna (10+11)/40
4. Horozović Muamera (9+11)/40

5. Goralija Lejla 17/20 nije pristupila drugom parcijalnom.

Rezultati pismenog ispita iz Inženjerske matematike 2
Ispit je položila:
1. Adilović Besima 22/40
Ispit nije položio:
1.Pehadžić Mirza 10/40
Uvid u radove moguć je u srijedu 27.01. u 12 sati u kabinetu 1204.
Završni- usmeni ispit iz IM2,IM3 održaće se 02.02. u 10.00 sati na Filozofskom fakultetu!
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Obavijest za studente prve godine studija, smjer Proizvodni biznis 14.01.2016
Obavještavaju se studenti prve godine studija smjer Proizvodni biznis da će se drugi test iz predmeta Uvod u ekonomiju održati dana 18.01.2016. godine sa početkom u 09:00 sati u sali 3101. Studenti su dužni sa sobom ponijeti kalkulator i indeks.
Predmetni saradnik: as. Alem Merdić
Rezultati 3. parcijalnog testa iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo 14.01.2016
Rezultati 3. parcijalnog testa iz predmeta Osnove matematike za inženjerstvo bit će postavljeni na web stranicu predmeta: http://www.am.unze.ba/omzi/
Uvid u radove moguć je u petak 15.01.2016. u kabinetu predmetnog nastavnika tokom cijelog radnog vremena.
Predmetni nastavnik: doc.dr. Edin Berberović
Rezultati parcijalnog testa iz predmeta CAD/CAM u građevinarstvu 13.01.2016
Rezultati parcijalnog testa iz predmeta "CAD/CAM u građevinarstvu" održanog 12.1.2016 dostupni su na web stranici predmeta: http://am.unze.ba/cadcam/#test1
Predmetni nastavnik: doc.dr. Samir Lemeš
Obavještenje o testu iz predmeta Otpornost materijala I 11.01.2016
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu u ponedjeljak 18.01.2016. godine u 10.00 na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Studenti-ponovci/prelaznici koji do sada nisu radili testove moraju pristupiti integralnom testu. Integralnom testu mogu pristupiti i studenti koji su na prvom testu osvojili manje od 51% bodova, te studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prvom testu. I jedni i drugi, ukoliko žele da pristupe testu, treba da se jave predmetnom nastavniku do petka u 14.00 putem emaila.
Oblasti testa su:
Integralni: sve oblasti
Drugi test: Savijanje, Ravno stanje napona i primjena, Hipoteze o razaranju materijala
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Ćorović Anida
2. Hadžimejlić Muhamed
3. Hrustić Emina
4. Silajdžija Aida
5. Smajić Naida
6. Softić Armin
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Božićna čestitka 04.01.2016
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Pomijeranje vježbi iz predmeta Uvod u ekonomiju 04.01.2016
Obavještavju se studenti prve godine studija da vježbe iz predmeta Uvod u ekonomiju planirane za 6. i 7.1.2015. godine neće biti održane zbog spriječenosti predmetnog saradnika, a da će se nadoknada propuštenih vježbi izvršiti kako slijedi:
1. grupa u utorak 5.1.2015. od 17:15 do 19:00
2. grupa u petak 15.1.2015. od 12:15 do 14:00
Predmetni saradnik Alem Merdić

Arhiva novosti: 2015 | 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 28.12.2016