Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Posjeta firmi Krivaja metali Zavidovići, 2016. 
 
Webmaster | Ažurirano 25.12.2016