Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Posjeta gradilištima na dionici autoputa Drivuša-Klopče, 2016.
 
 
Webmaster | Ažurirano 13.12.2016