Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Početak studija na 2. ciklusu na Politehničkom fakultetu, akademska 2016/2017. godina
 
 
Webmaster | Ažurirano 03.11.2016