Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Prva sjednica Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta (28.9.2011)


 
 
Webmaster | Ažurirano 30.11.2011