Obavijest o izbornim predmetima

Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo da su nakon provedene ankete za odabir izbornih predmeta aktivirani sljedeći izborni predmeti: – zimski semestar: Sanacija građevinskih objekata – ljetni semestar: Pouzdanost konstrukcija. Nastava...