Obavijest o obavljanju prakse

Obavještavaju se studenti završne godine (III godina odsjeka Proizvodni biznis i IV godina odsjeka Građevinarstvo), da je NNV fakulteta donijelo odluku o rasporedu studenata po firmama za obavljanje prakse, koji se nalazi na slijedećem linku: Raspored praksa. Svoju...

OBAVIJEST o stručnoj praksi i izboru diplomskih radova

Stručna/industrijska praksa Obavještavaju se studenti završnih godina studija (IV godina odsjeka Građevinarstvo i III godina odsjeka Proizvodni biznis) da su u ljetnom semestru akademske godine po planu i programu studija dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku...

Predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I

Obavještavaju se studenti 4. godine da će se predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije I, kod prof. Hadrovića, održati u petak 29.11.2019. godine sa početkom u 14:00 sati.

Obavijest o aktivnostima Promocije Univerziteta u Zenici

Obavještavaju se studenti i zaposlenici Politehničkog fakulteta da će Univerzitet u Zenici organizovati nekoliko aktivnosti u sklopu Promocije završenika (diplomanata i magistranata) Univerziteta u Zenici, pored same svečanosti dodjele diploma. Svečanost dodjele...