Predavanja iz predmeta Operativni sistemi

Predavanja iz predmeta Operativni sistemi kod Doc. dr. Denisa Čeke održati će se u subotu 27.04.2019.godine, sa početkom u 12,15. Dr. sc. Denis Čeke, docent