Rezultati drugog testa provjere znanja iz predmeta Inženjerska geologija, koji je održan dana 28.05.2018.godine.
U nastavku daje se spisak studenata koji su položili drugi test provjere znanja.
IME I PREZIME:             OCJENA:
Harun Durak                      9
Nizama Patković               8
Ahmed Drijenčić               8
Sumejja Alibegović           7
Vedad Husić                      6
Amra Mujić                        6
Lamija Bolić                        6
Emir Zahirović                    6

Napomena:
Uvid u radove obavit će se dana 28.06.2018. godine u 16 sati u kabinetu nastavnika.

Prof.dr. N. Škripić


PDF