Obavještavaju se studenti koji pohađaju predmet Ekonomika preduzeća da će se drugi test održati u utorak 28.05.2019. g. u terminu nastave, sa početkom u 9:15 h. Gradivo za drugi test obuhvata nastavne jedinice i vježbe nakon „Likvidnosti i solventnosti“ zaključno sa „Ekonomskim principima poslovanja preduzeća“.

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Jasmin Halebić

22.05.2019.


PDF