Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da su nakon provedene ankete za odabir izbornih predmeta aktivirani sljedeći izborni predmeti:

- zimski semestar: Projektovanje tehnoloških postupaka i Upravljanje ljudskim resursima

- ljetni semestar: Održavanje tehničkih sistema.

Nastava iz izbornih predmeta u zimskom semestru odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Upravljanje ljudskim resursima:

- predavanja ponedjeljkom u terminu 10.15 - 13.00 sati, sala 3004

- vježbe utorkom u terminu 09.15 – 12.00 sati, sala 3004

Projektovanje tehnoloških postupaka: studenti trebaju da se jave predmetnom profesoru Prof. dr. Darko Petković i asistentu As. Emir Đulić, radi dogovora o terminima nastave


PDF