Dodatni ispitni rok

Odlukom Senata Univerziteta u Zenici od 27.09.2018. godine fakultetima je odobreno organizovanje ispita za studente, na način da studenti mogu prijaviti i polagati samo jedan ispit, koji nisu uspjeli položiti u toku redovnih ispitnih rokova u akademskoj 2017/2018. godini.
Studenti mogu prijaviti ispit do 03.10.2018. godine.
Popunjenu prijavu s indeksom studenti dostavljaju studentskoj službi fakulteta.
Vrijeme polaganja ispita utvrdit će i objaviti fakultet.

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This