CAD u građevinarstvu

 

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe as. Vahid Redžić
Godina – semestar II – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4

Program kursa

Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja. Digitalizacija. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi, ulazni i izlazni uređaji. Svjetlost i boje. Rasterska grafika. Formati grafičkih datoteka. Vektorska grafika. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. Software za vektorsku grafiku. Geometrijske transformacije. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije. Parametarske krive. 2D CAD software. Korisnički interfejsi CAD software-a i 2D CAD terminologija. CAD transformacije. Parametarske površine. Tehnike 3D modeliranja. 3D vizualizacija i rendering. Priprema za štampu. BIM. CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije. Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija.

Cilj predmeta
 • Savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju građevinskih konstrukcija korištenjem savremenih softverskih alata
  (CAD).
 • Samostalno koristiti računar u svim fazama oblikovanja građevinskih
  konstrukcija i pripreme tehničke dokumentacije, preko vizualizacije i
  prezentacije projekta.
Kompetencije (Ishodi učenja)
 • Koristiti savremene CAD programske pakete za 2D i 3D modeliranje
 • Poznavati mogućnosti i osobine hardvera i softvera za računarsku grafiku
 • Koristiti osnovne tehnike 3D modeliranja, BIM i GIS alata
 • Primijeniti stečena znanja na izradu elektronske tehničke dokumentacije

 

Literatura

Osnovna:

 1. Samir Lemeš (2018) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica
 2. Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn (2015) Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove, Sybex, ISBN 978-86-7991-381-4
 3. Scott Onstott (2014) AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove, Sybex, ISBN: 978-86-7991-373-9

  Dodatna:
 4. Ellen Finkelstein, Lee Ambrosius (2014) AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Bible, Autodesk, ISBN: 978-1118880364
 5. Brad Hardin, Dave McCool (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, Wiley, ISBN 978-1118942760

Materijali sa predavanja i vježbi

Datum Tema Download
1.10.2018 Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 1,3 MB
Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 3,4 MB
8.10.2018 Digitalizacija PDF pdf, 1,5 MB
Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 1,3 MB
15.10.2018 Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 4,1 MB
Svjetlost i boje PDF pdf, 2,9 MB
22.10.2018 Rasterska grafika PDF pdf, 2,3 MB
Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 2,3 MB
29.10.2018 Vektorska grafika PDF pdf, 2,2 MB
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 2,4 MB
5.11.2018 Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 2,7 MB
Geometrijske transformacije PDF pdf, 2,1 MB
12.11.2018 Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 2,1 MB
Parametarske krive PDF pdf, 1,6 MB
19.11.2018 Test 1
26.11.2018 Dan državnosti BiH
3.12.2018 2D CAD software PDF pdf, 3,5 MB
Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 2,1 MB
11.12.2018 CAD transformacije PDF pdf, 2,1 MB
Parametarske površine PDF pdf, 2,9 MB
17.12.2018 Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 3,0 MB
3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2,7 MB
24.12.2018 Priprema za štampu PDF pdf, 2,3 MB
BIM PDF pdf, 2,0 MB
31.12.2018 Nova godina
7.1.2019 CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 2,9 MB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 2,3 MB
14.1.2019 Test 2 + popravni test 1
21.1.2019 Popravni test 1+2

 

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena (varijanta 1):
12,5% prvi parcijalni ispit,
12,5% drugi parcijalni ispit,
50% ocjena sa vježbi,
25% završni ispit
   Konačna ocjena (varijanta 2):
12,5% prvi parcijalni ispit,
12,5% drugi parcijalni ispit,
25% ocjena sa vježbi,
50% završni ispit

 

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

 

Bodovi:

Broj

indeksa

Test 1 (20.12.2018) Test 2 (14.1.2019) Aktivnosti na vježbama Završni ispit Ukupno bodova

Završna ocjena

(datum)

T1 T2 V1 V2 Z

Varijanta 1

T1+T2+V1+V2+Z/2

Varijanta 2

T1+T2+(V1+V2)/2+Z

bodovi

(max 12,5)

bodovi

(max 12,5)

bodovi

(max 25)

bodovi

(max 25)

bodovi

(max 50)

(max 100) (max 100)
R-381 9,38 10,63 17 23 42 60 82 8 (24.1.2019)
R-392 10,42 8,54 20 22 46 61 86  9 (24.1.2019)
R-393 10,63 10,42 22 25 49 68 94  9 (24.1.2019)
R-395 9,17 9,38 25 25 50 69 94  9 (24.1.2019)
R-397 4,58 10,21 25 24 50 64 89  9 (24.1.2019)
R-403 9,17 10,42 24 24 50 68 94  9 (24.1.2019)
R-422 10,21 10,21 23 25 50 68 94 9 (24.1.2019)
R-426 10,21 11,25 18 25 45 64 88  9 (24.1.2019)
R-429 10,21 10,21 19 23 44 62 85  9 (24.1.2019)
R-441 8,13 10,00 25 25 50 68 93  9 (24.1.2019)
R-442 11,04 11,04 25 25 50 72 97  10 (24.1.2019)
R-443 9,58 8,13 22 21 45 61 84  8 (24.1.2019)
R-444 9,38 7,71 15 19 36 51 70  7 (24.1.2019)
R-445 7,50 10,42 24 25 50 67 92  9 (24.1.2019)
R-446 10,83 11,25 15 22 45 59 86  9 (24.1.2019)
R-447 10,21 9,79 22 25 50 67 94  9 (24.1.2019)
R-448 4,17 5,42       10 10  
R-450 10,42 9,38 24 25 50 69 94  9 (24.1.2019)
R-454 10,42 10,63 25 25 50 71 96  10 (24.1.2019)
R-455 5,63 10,00 20 24 46 60 84  8 (24.1.2019)
R-456 10,21 7,50 24 22 48 64 89  9 (24.1.2019)
R-457 10,00 11,25 25 25 50 71 96  10 (24.1.2019)
R-460 11,04 9,58 25 25 50 71 96  10 (24.1.2019)
R-462 5,21 7,29 16 24 42 53 75  8
R-463 5,83 0,00 15 19 36 40 59  6
R-464 9,79 10,63 24 24 50 68 94  9 (24.1.2019)
R-467 9,17 8,96 18 23 43 59 82  8
R-468 10,21 8,13 18 20 40 56 77  8 (24.1.2019)
R-471 10,00 8,75 25 25 50 69 94  9
R-472 6,88 6,25 15 23 40 51 72  7 (24.1.2019)
R-474 3,75 0,00 19   41 23 54  

 

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana