CAD u građevinarstvu

 

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe as. Vahid Redžić
Godina – semestar II – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4

Program kursa

Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja. Digitalizacija. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi, ulazni i izlazni uređaji. Svjetlost i boje. Rasterska grafika. Formati grafičkih datoteka. Vektorska grafika. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. Software za vektorsku grafiku. Geometrijske transformacije. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije. Parametarske krive. 2D CAD software. Korisnički interfejsi CAD software-a i 2D CAD terminologija. CAD transformacije. Parametarske površine. Tehnike 3D modeliranja. 3D vizualizacija i rendering. Priprema za štampu. BIM. CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije. Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija.

Cilj predmeta
 • Savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju građevinskih konstrukcija korištenjem savremenih softverskih alata
  (CAD).
 • Samostalno koristiti računar u svim fazama oblikovanja građevinskih
  konstrukcija i pripreme tehničke dokumentacije, preko vizualizacije i
  prezentacije projekta.
Kompetencije (Ishodi učenja)
 • Koristiti savremene CAD programske pakete za 2D i 3D modeliranje
 • Poznavati mogućnosti i osobine hardvera i softvera za računarsku grafiku
 • Koristiti osnovne tehnike 3D modeliranja, BIM i GIS alata
 • Primijeniti stečena znanja na izradu elektronske tehničke dokumentacije

 

Literatura

Osnovna:

 1. Samir Lemeš (2018) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica
 2. Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn (2015) Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove, Sybex, ISBN 978-86-7991-381-4
 3. Scott Onstott (2014) AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove, Sybex, ISBN: 978-86-7991-373-9

  Dodatna:
 4. Ellen Finkelstein, Lee Ambrosius (2014) AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Bible, Autodesk, ISBN: 978-1118880364
 5. Brad Hardin, Dave McCool (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, Wiley, ISBN 978-1118942760

Materijali sa predavanja i vježbi

Datum Tema Download
1.10.2018 Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 1,3 MB
Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 3,4 MB
8.10.2018 Digitalizacija PDF pdf, 1,5 MB
Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 1,3 MB
15.10.2018 Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 4,1 MB
Svjetlost i boje PDF pdf, 2,9 MB
22.10.2018 Rasterska grafika PDF pdf, 2,3 MB
Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 2,3 MB
29.10.2018 Vektorska grafika PDF pdf, 2,2 MB
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 2,4 MB
5.11.2018 Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 2,7 MB
Geometrijske transformacije PDF pdf, 2,1 MB
12.11.2018 Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 2,1 MB
Parametarske krive PDF pdf, 1,6 MB
19.11.2018 Test 1
26.11.2018 Dan državnosti BiH
3.12.2018 2D CAD software PDF pdf, 3,5 MB
Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 2,1 MB
10.12.2018 CAD transformacije PDF pdf, 2,1 MB
Parametarske površine PDF pdf, 2,9 MB
11.12.2018 Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 3,0 MB
3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2,7 MB
17.12.2018 Priprema za štampu PDF pdf, 2,3 MB
BIM PDF pdf, 2,0 MB
31.12.2018 Nova godina
7.1.2019 CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 2,9 MB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 2,3 MB
14.1.2019 Test 2 + popravni test 1
21.1.2019 Popravni test 1+2

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena:
12,5% prvi parcijalni ispit,
12,5% drugi parcijalni ispit,
25% ocjena sa vježbi,
25% praktični dio završnog ispita,
25% teoretski dio završnog ispita

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

Bodovi:

broj
indeksa
Test 1 (20.12.2018) Test 2 (14.1.2019) Aktivnosti na vježbama Praktični dio ispita Teoretski dio ispita Ukupno bodova (max 100%) Završna ocjena
bodovi (max 12,5%) bodovi (max 12,5%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%)
R-381 45 9,38          
R-392 50 10,42          
R-393 51 10,63          
R-395 44 9,17          
R-397 22 4,58          
R-403 44 9,17          
R-422 49 10,21          
R-426 49 10,21          
R-429 49 10,21          
R-441 39 8,13          
R-442 53 11,04          
R-443 46 9,58          
R-444 45 9,38          
R-445 36 7,50          
R-446 52 10,83          
R-447 49 10,21          
R-448 20 4,17          
R-450 50 10,42          
R-454 50 10,42          
R-455 27 5,63          
R-456 49 10,21          
R-457 48 10,00          
R-460 53 11,04          
R-462 25 5,21          
R-463 28 5,83          
R-464 47 9,79          
R-467 44 9,17          
R-468 49 10,21          
R-471 48 10,00          
R-472 33 6,88          
R-474 18 3,75          

KONTAKT

+387 32 449 120

 

+387 32 449 126

 

ptf@unze.ba

 

Fakultetska 1, 72000 Zenica

 

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana