CAD u građevinarstvu

 

Predavanja v.prof.dr. Samir Lemeš
Vježbe as. Vahid Redžić
Godina – semestar II – zimski
Broj časova (P+V) 2+2
ECTS bodovi 4

Program kursa

Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja. Digitalizacija. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi, ulazni i izlazni uređaji. Svjetlost i boje. Rasterska grafika. Formati grafičkih datoteka. Vektorska grafika. 3D prikazi: solid, surface, wireframe. Software za vektorsku grafiku. Geometrijske transformacije. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije. Parametarske krive. 2D CAD software. Korisnički interfejsi CAD software-a i 2D CAD terminologija. CAD transformacije. Parametarske površine. Tehnike 3D modeliranja. 3D vizualizacija i rendering. Priprema za štampu. BIM. CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije. Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija.

Cilj predmeta
 • Savladati korištenje informatičkih tehnologija u oblikovanju građevinskih konstrukcija korištenjem savremenih softverskih alata
  (CAD).
 • Samostalno koristiti računar u svim fazama oblikovanja građevinskih
  konstrukcija i pripreme tehničke dokumentacije, preko vizualizacije i
  prezentacije projekta.
Kompetencije (Ishodi učenja)
 • Koristiti savremene CAD programske pakete za 2D i 3D modeliranje
 • Poznavati mogućnosti i osobine hardvera i softvera za računarsku grafiku
 • Koristiti osnovne tehnike 3D modeliranja, BIM i GIS alata
 • Primijeniti stečena znanja na izradu elektronske tehničke dokumentacije

 

Literatura

Osnovna:

 1. Samir Lemeš (2018) Računarska grafika i geometrijsko modeliranje, ISBN 978-9958-639-97-5, Univerzitet u Zenici, Zenica
 2. Ryan Duell, Tobias Hathorn, Tessa Reist Hathorn (2015) Autodesk Revit Architecture 2015 Osnove, Sybex, ISBN 978-86-7991-381-4
 3. Scott Onstott (2014) AutoCAD 2014 i AutoCAD LT 2014 Osnove, Sybex, ISBN: 978-86-7991-373-9

  Dodatna:
 4. Ellen Finkelstein, Lee Ambrosius (2014) AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 Bible, Autodesk, ISBN: 978-1118880364
 5. Brad Hardin, Dave McCool (2015) BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, Wiley, ISBN 978-1118942760

Materijali sa predavanja i vježbi

18.10.2019 Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 1,3 MB
Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 3,4 MB
25.10.2019 Digitalizacija PDF pdf, 1,5 MB
Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 1,3 MB
1.11.2019 Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 4,1 MB
Svjetlost i boje PDF pdf, 2,9 MB
8.11.2019 Rasterska grafika PDF pdf, 2,3 MB
Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 2,3 MB
15.11.2019 Vektorska grafika PDF pdf, 2,2 MB
3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 2,4 MB
22.11.2019 Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 2,7 MB
Geometrijske transformacije PDF pdf, 2,1 MB
29.11.2019 Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 2,1 MB
Parametarske krive PDF pdf, 1,6 MB
6.12.2019 2D CAD software PDF pdf, 3,5 MB
Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 2,1 MB
13.12.2019 test 1
CAD transformacije PDF pdf, 2,1 MB
20.12.2019 Parametarske površine PDF pdf, 2,9 MB
Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 3,0 MB
27.12.2019 3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2,7 MB
Priprema za štampu PDF pdf, 2,3 MB
3.1.2020 Nova godina
10.1.2020 BIM PDF pdf, 2,0 MB
CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 2,9 MB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 2,3 MB
17.1.2020 test 2 + popravni test 1

 

 

Ocjenjivanje

Konačna ocjena (varijanta 1):
12,5% prvi parcijalni ispit,
12,5% drugi parcijalni ispit,
50% ocjena sa vježbi,
25% završni ispit
   Konačna ocjena (varijanta 2):
12,5% prvi parcijalni ispit,
12,5% drugi parcijalni ispit,
25% ocjena sa vježbi,
50% završni ispit

 

Skala za ocjenjivanje:     0-54%: 5     55-64%: 6     65-74%: 7     75-84%: 8     85-94%: 9     95-100%: 10

 

Bodovi:

Broj

indeksa

Test 1 (17.12.2019) Test 2 (17.1.2020) Aktivnosti na vježbama Završni ispit Ukupno bodova

Završna ocjena

T1 T2 V1 V2 Z

Varijanta 1

T1+T2+ V1+V2+Z/2

Varijanta 2

T1+T2+

(V1+V2)/2+Z

bodovi

(max 12,5)

bodovi

(max 12,5)

bodovi

(max 25)

bodovi

(max 25)

bodovi

(max 50)

(max 100) (max 100)
R-415 3,75 6,46 25 23 49 82,7 83,2 8
R-448 6,46 6,25 23 23 45 81,2 80,7 8
R-449 10,63 10,83 25 24 50 95,5 96,0 10
R-451 0,21 0,83 24 18 43 64,5 65,0 7
R-462 5,83 6,04 25 25 50 86,9 86,9 9
R-465 8,96 5,42 24 20 45 80,9 81,4 8
R-466 5,42 5,42 25 25 50 85,8 85,8 9
R-469 7,92 25 23 50 80,9 81,9 8
R-470 7,08 5,00 24 25 50 86,1 86,6 9
R-474 6,88 24 23 47 77,4 77,4 8
R-477 9,58 11,46 25 25 50 96,0 96,0 10
R-482 7,50 10,83 23 20 48 85,3 87,8 9
R-483 5,00 10,00 24 22 47 84,5 85,0 9
R-484 5,21 7,29 24 20 46 79,5 80,5 8
R-486 8,33 10,83 25 25 50 94,2 94,2 9
R-487 8,33 5,63 25 23 50 87,0 88,0 9
R-488 8,75 8,96 25 21 47 87,2 87,7 9
R-489 10,00 11,88 25 25 50 96,9 96,9 10
R-495 1,88 7,08 25 25 50 84,0 84,0 8
R-497 4,38 8,13 25 23 49 85,0 85,5 9
R-498 10,63 10,63 25 21 46 90,3 90,3 9
R-499 8,13 8,33 25 23 49 89,0 89,5 9
R-502 9,17 9,58 22 20 44 82,8 83,8 8
R-503 8,96 8,54 25 25 50 92,5 92,5 9
R-504 8,54 9,17 25 22 48 88,7 89,2 9
R-505 6,88 6,46 25 23 49 85,8 86,3 9
R-508 6,25 10,83 25 25 50 92,1 92,1 9
R-510 10,21 6,88 25 22 48 88,1 88,6 9
R-512 8,54 2,71 20 20 42 72,3 73,3 7
R-513 2,50 4,38 25 20 47 75,4 76,4 8
R-514 7,08 4,79 21 21 43 75,4 75,9 8
R-521 10,63 10,42 23 25 50 94,0 95,0 10
R-526 9,38 9,79 24 21 46 87,2 87,7 9
R-530 6,04 8,54 24 20 45 81,1 81,6 8
R-531 4,58 7,71 25 24 50 86,3 86,8 9
R-533 7,08 3,96 20 21 43 73,5 74,5 8

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana