Akcija Nanouptake u okviru EU programa COST

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici od prije nekoliko dana priključen je u još jedan Evropski projekat. Radi se o projektu Nanouptake – Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (COST Action CA15119) koji je u toku, a implementira se u okviru Evropskog programa COST (European Cooperation in Science and Technology). COST program finansira organizaciju istraživačkih i inovativnih mreža kroz posebne akcije kojima se povezuju istraživačke inicijative širom Evrope i omogućuju istraživačima razvoj i razmjenu ideja u nauci i tehnologijama. COST akcije uobičajeno traju po četiri godine.

Nanouptake akcija služi za stvaranje Evropske mreže vodećih istraživačkih institucija i industrije, s ciljem razvoja i korištenja nanofluida kao naprednih radnih medija za procese prenosa i akumulacije toplote u cilju povećanja efikasnosti izmjenjivača toplote i sistema za akumulaciju toplotne energije. Razvojem nanofluida do nivoa komercijalnog korištenja Nanouptakeakcija treba da doprinese postizanju ciljeva postavljenih u Horizon 2020 Energy and Climate (Societal Challenges 3: Secure, efficient and clean energy; and 6: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials).

Član upravnog odbora ovog projekta ispred naše institucije V.prof.dr. Edin Berberović.

Više informacija o projektu Nanouptake: http://www.nanouptake.eu/

Održani i planirani događaji u okviru akcije Nanouptake: http://www.nanouptake.eu/events/

Više informacija o COST programu: https://www.cost.eu/

Arhive

KONTAKT

+387 32 449 120
+387 32 449 126
ptf@unze.ba
Fakultetska 1, 72000 Zenica

LOKACIJA

Web development: CRTAONA | Copyright 2018 | Sva prava zadržana

Share This