Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita - Proizvodni biznis

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Poslovno pravo 14.05.2018
Matematika I 23.04.2018
Termička obrada metala 05.04.2018
Materijali u proizvodnji 21.02.2018
Računovodstvo i finansije 14.02.2018
Termička obrada metala 13.02.2018
Engleski jezik V 12.02.2018
Materijali u proizvodnji 12.02.2018
Uvod u ekonomiju 12.02.2018
Matematika II 08.02.2018
Osnove matematike za inženjerstvo 08.02.2018
Matematika I 06.02.2018
Mjerna tehnika 02.02.2018
CIM tehnologije 02.02.2018
Tehnička mehanika 31.01.2018
Materijali u proizvodnji 29.01.2018
Uvod u ekonomiju 29.01.2018
Materijali u proizvodnji 26.01.2018
Matematika II 26.01.2018
Osnove matematike za inženjerstvo 25.01.2018
Matematika i statistika 24.01.2018
CIM tehnologije 24.01.2018
Matematika I 24.01.2018
Matematika II 22.01.2018
Uvod u ekonomiju 22.01.2018
Osnove matematike za inženjerstvo 12.01.2018
Računovodstvo i finansije 08.01.2018
Engleski jezik VI 04.01.2018
Računovodstvo i finansije 04.01.2018
Matematika II 08.12.2017
CIM tehnologije, Projektovanje tehnoloških postupaka, Proizvodni sistemi i logistika 06.12.2017
Termička obrada metala 06.12.2017
Materijali u proizvodnji 06.12.2017
CIM tehnologije 05.12.2017
Računovodstvo i finansije 04.12.2017
Uvod u ekonomiju 27.11.2017
Materijali u proizvodnji 06.11.2017
 
Webmaster | Ažurirano 14.05.2018